Anasayfa / Milli Mücadele Komutanları / Şerif Yaçağaz, Albay (1314 - P.94) (1876 - 1938)


Şerif Yaçağaz, Albay (1314 - P.94) (1876 - 1938)

Aile Durumu

1876 yılında Tatarpazarı'nda doğdu. Faik Bey'in oğludur. 5 Ekim 1938'de vefat etti. Karacaahmet Mezarlığına defnedildi.

Öğrenim Durumu

13 Mart 1896'da girdiği Harp Okulundan 25 Aralık 1898'de teğmen rütbesiyle mezun oldu.

Yükselme Tarihleri

25 Aralık 1898'de teğmen,

29 Aralık 1903'te üsteğmen,

12 Mayıs 1910'da yüzbaşı,

1 Mart 1914'te binbaşı,

22 Ekim 1916'da yarbay,

1 Mart 1921'de albay.

Askerî Görevleri

25 Aralık 1898'de 3'üncü Ordu emrine,

2 Temmuz 1899'da 3'üncü Ordu 18'inci Tümen 69'uncu Alay 2'nci Tabur 4'üncü Bölük Takım Komutanı,

1 Ocak 1904'te 128'inci Redif Alayı 4'üncü Vodina Taburu 1'inci Bölüğe,

12 Mayıs 1910'da 6'ncı Nişancı Taburu 3'üncü Bölük Komutanı (Bu tabur, 23 Şubat 1911'de 19'uncu Tümen 191'inci Nişancı Taburu adını almıştır.),

7 Aralık 1913'te 124'üncü Alay 2'nci Tabur 2'nci Bölük Komutanı,

1 Mart 1914'te 124'üncü Alay 3'üncü Tabur Komutanı,

27 Eylül 1915'te 53'üncü Tümen 161'inci Alay Komutanı,

14 Ekim 1917'de İstanbul Merkez Komutan Muavini,

24 Aralık 1919'da Personel Başkanlığı Merkez Dairesi Tahkik Heyeti Başkanı olarak tayin edildi.

1920 yılında kaçarak Ankara'ya geldi ve Yozgat Mevki Komutanı ve Mutasarrıfı olarak görev yaptı.

16 Aralık 1920'de mutasarrıflıktan istifa etti.

31 Ocak 1921'de 41'inci Tümen Komutanı olarak tayin edildi ve bu görevi ile Sakarya Meydan Muharebesine katıldı.

27 Ağustos 1922'de El-cezire Cephesinde Siirt'teki 2'nci Tümen Komutanı,

13 Ocak 1923'te İstanbul Merkez Komutanı olarak atandı.

17 Temmuz 1923'te emekli oldu.

Katıldığı Savaşlar

1912 - 1913 Balkan Savaşı,

1914 - 1918 Birinci Dünya Savaşı,

1919 - 1922 İstiklal Savaşı.

Nişan ve Madalyaları

22 Kasım 1916'da Gümüş Liyakat Madalyası,

8 Ağustos 1917'de Muharebe Gümüş İmtiyaz Madalyası,

1 Ocak 1918'de Üçüncü Dereceden Kılınçlı Mecidî Nişanı,

16 Eylül 1918'de Üçüncü Dereceden Kılınçlı Osmani Nişanı,

Avusturya - Macaristan İmparatorluğunun Üçüncü Sınıf Askerî Liyakat Nişanı ile ödüllendirildi.