Anasayfa / Milli Mücadele Komutanları / Ömer Lütfü Argeşo, Yarbay (1316 - P.25) (1879 - 1942)


Ömer Lütfü Argeşo, Yarbay (1316 - P.25) (1879 - 1942)

Aile Durumu

1879 yılında İstanbul'da doğdu. Hüsnü Paşa'nın oğludur. 19 Kasım 1942'de vefat etti.

Öğrenim Durumu

13 Mart 1898'de girdiği Harp Okulundan 2 Şubat 1901'de teğmen, devam ettiği Harp Akademisinden 4 Ocak 1904'te mümtaz yüzbaşı olarak mezun oldu. 4 Ağustos 1909 - 1911'de özel olarak Almanya'ya öğrenim için gitti. Almanca biliyordu.

Yükselme Tarihleri

2 Şubat 1901'de teğmen,

9 Ocak 1902'de üsteğmen,

4 Ocak 1904'te yüzbaşı,

18 Temmuz 1908'de kıdemli yüzbaşı,

6 Mart 1915'te ihtiyat binbaşı,

12 Mayıs 1918'de yarbay.

Askerî Görevleri

Harp Okulundan mezun olduktan sonra 3'üncü Orduya tayin edildi.

30 Ocak 1902'de 17'nci Nizamiye Tümeni emrine,

8 Mayıs 1902'de Elbasan Alayı 4'üncü Tabura,

10 Ocak 1904'te 3'üncü Ordu 21'inci Alay 3'üncü Tabur 2'nci Bölük,

7 Mart 1905'te 3'üncü Ordu 38'inci Redif Alayı 4'üncü Tabur 2'nci Bölüğe atandı.

19 Şubat 1907'de 90'ıncı Alay 4'üncü Tabura,

17 Haziran 1908'de tekrar 38'inci Redif Alayı 4'üncü Tabura atandı.

28 Mayıs 1910'da 3'üncü Ordu Küçük Zabit (Astsubay) Okuluna,

20 Ocak 1911'de 3'üncü Ordu Astsubay Okulu 1'inci Bölüğe,

22 Ekim 1913'te Halep Subay Talimgâh Komutan Muavini olarak atandı.

14 Nisan 1914'te 6'ncı Kolordu açığına tayin edildi.

18 Mayıs 1914'te istifa etti.

Birinci Dünya Savaşı seferberliğinde yeniden göreve dönerek 65'inci Alay 3'üncü Tabur Komutanı olarak atandı.

15 Nisan 1915'te geçici olarak 78'inci Alay Komutanı,

28 Aralık 1915'te becayişen 24'üncü Alay 3'üncü Tabur Komutanı olarak atandı.

14 Mayıs 1916'da 23'üncü Alay Komutanlık vekâletine,

14 Ocak 1917'de 23'üncü Alay Komutanlığına asaleten tayin edildi.

22 Ekim 1918'de esir edildi.

17 Mart 1920'de İstanbul'a döndü.

27 Mayıs 1920'de Kuvayımilliye'ye katıldı.

Ekim 1918'den 18 Şubat 1920 tarihine kadar 23'üncü Tümen Komutan Vekili olarak atandı. Bu görevde iken İstanbul Mebusan Meclisinin son dönemi için yapılan seçimde Afyonkarahisar milletvekili oldu. Ankara'ya gelerek 23 Nisan 1920'de TBMM'nin açılışında hazır bulundu.

17 Temmuz 1921'de Millî Müdafaa Vekâletince gösterilecek vatani hizmet için izinli sayıldı.

26 Temmuz 1921'den 2 Ekim 1921 tarihine kadar 18'inci Tümen Komutanı olarak atandı.

10 Ağustos 1923'te emekli oldu.

Katıldığı Savaşlar

1914 - 1918 Birinci Dünya Savaşı,

1919 - 1922 İstiklal Savaşı,

Nişan ve Madalyaları

1917 yılında Harp Madalyası,

11 Nisan 1918'de Muharebe Gümüş Liyakat Madalyası,

5 Temmuz 1918'de İkinci Sınıf Demir Salib Madalyası ile ödüllendirildi.

Askerlik Sonrası Aldığı Görevler

I. dönem Afyonkarahisar Milletvekili olarak görev yaptı.