Anasayfa / Milli Mücadele Komutanları / Ömer Halis Bıyıktay, Korgeneral (1321-P.44) (1883-1935)


Ömer Halis Bıyıktay, Korgeneral (1321-P.44) (1883-1935)

Aile Durumu

1883 yılında Erzincan'da doğdu. Bıyıkoğulları'ndan Osman Bey'in oğludur. 25 Aralık 1935'te İstanbul'da öldü. İstanbul-Edirnekapı Şehitliğinde gömülü idi. Naaşı 25 Ekim 1988'de Devlet Mezarlığına nakledildi.

Öğrenim Durumu

14 Aralık 1902'de Harp Okuluna girdi.

27 Mayıs 1905'te Harp Okulu'nu bitirdi.

1910'da Harp Akademisi'ne giren Ömer Halis Bıyıktay, ikinci sınıfta öğrenci iken İtalya Harbi nedeniyle akademinin tatil edilmesinden faydalanarak 1911'de İtalya Harbine iştirak etmiştir.

1913'te Harp Akademisinde eğitime yeniden başladı ve 4 Ekim 1914'te Harp Akademisini bitirdi. Fransızca, Almanca ve Rusça biliyordu.

Yükselme Tarihleri

27 Mayıs 1905'te teğmen,

26 Eylül 1906'da üsteğmen,

4 Ekim 1914'te yüzbaşı (12.4.1915'te kurmaylığı onandı).

7 Haziran 1916'da kıdemli yüzbaşı,

1 Mart 1918'de binbaşı; 10 Aralık 1921'de yarbay,

31 Ağustos 1922'de albay,

30 Ağustos 1927'de mirliva (tümgeneral),

30 Ağustos 1934'te korgeneral.

Askerî Görevleri

27 Mayıs 1905'te 2'nci Ordu emrinde,

1 Ağustos 1905'te 16'ncı Alay 3'üncü Tabur 3'üncü Bölük Takım Komutanı,

6 Şubat 1906'da 13'üncü Redif Tugayında,

18 Temmuz 1906'da 84'üncü Alay 1'inci Tabur 3'üncü Bölük Takım Komutanı,

12 Şubat 1907'de 97'nci Alay, 1'inci Tabur 2'nci Bölük Takım Komutanı,

5 Ağustos 1909'da Trabzon Askeri Rüştiyesinde Lisan öğretmeni,

8 Şubat 1911'de 74'üncü Alay 2'nci Bölük Takım Komutanı,

1912'de 16'ncı Kolordu ve Sağ Cenah Ordusu ile Balkan Harbine katıldı.

3 Ağustos 1914'te Genel Karargâh (Başkomutanlık Karargâhı) 3'üncü Şubede,

29 Ağustos 1915'te Irak ve Havalisi Komutanlığı Kurmay Heyetinde,

16 Ağustos 1917'de 6'ncı Tümen Kurmay Başkanı,

5 Aralık 1917'de 52'nci Tümen Kurmay Başkanı, Fırat Grubu Kurmayı,

Kasım 1918'de 7'nci Ordu Karargâhında 1'inci Şube Müdür Vekili,

Ocak 1919'da 20'nci Kolordu Kurmay Başkanı,

18 Ekim 1920'de 172'nci Piyade Alay Komutanı,

20 Ekim 1920'de 23'üncü Tümen Komutanı (önceleri vekâleten),

10 Kasım 1924'te Millî Savunma Bakanlığı Ordu Dairesi Başkanı,

27 Ağustos 1928'de MSB Kara Müsteşar Yardımcısı,

9 Mayıs 1929'da MSB Kara Müsteşarı,

14 Aralık 1929'da 3'üncü Tümen Komutanı,

1 Ocak 1933'de Genelkurmay Eğitim Dairesi Başkanı,

27 Mayıs 1934'te İstanbul Komutanı olarak hizmet etti. Görevde iken öldü.

Katıldığı Savaşlar

1911-1912 Trablusgarp Savaşı,

1912-1913 Balkan Savaşı,

1914-1918 Birinci Dünya Savaşı,

1919-1922 İstiklal Savaşı.

Nişan, Madalya ve Takdirnameleri

Katıldığı harplerde Osmanlı ve Afgan Devletlerince çeşitli nişan ve madalyalarla, TBMM tarafından da İstiklal Madalyası ve takdirname ile ödüllendirilmiştir.