Anasayfa / Milli Mücadele Komutanları / Nazif Kayacık, Tümgeneral (1306-P.29) (1872-1951)


Nazif Kayacık, Tümgeneral (1306-P.29) (1872-1951)

Aile Durumu

1872 yılında İstanbul'da doğdu. Hasip Bey'in oğludur. 20 Mart 1951'de İstanbul'da öldü. İstanbul, Feriköy Mezarlığında gömülü idi. Naaşı 25 Ekim 1988'de Devlet Mezarlığına nakledildi.

Öğrenim Durumu

1 Haziran 1890'da Harp Okulunu bitirdi.

Yükselme Tarihleri

1 Haziran 1890'da teğmen,

30 Ocak 1893'te üsteğmen,

25 Ekim 1894'te yüzbaşı,

15 Mart 1899'da kıdemli yüzbaşı,

20 Mart 1905'te binbaşı,

27 Nisan 1910'da yarbay,

18 Eylül 1915'te albay,

30 Ağustos 1928'de mirliva (tümgeneral).

Askerî Görevleri

1 Haziran 1890'da Harp Okulunda eğitim öğretmeni yardımcısı ve sonra öğretmen (bu arada atandığı birlikte 1897 Osmanlı Yunan Savaşına katıldı).

1908'de Hassa Numune Talim Taburu Komutanı, 5'inci Alay 1'inci Tabur Komutanı,

27 Mayıs 1910 Hicaz Tümeni 13'üncü Alay Komutanı, 1'inci Kolordu 5'inci Alay Komutanı (Hicaz, Mekke, Asir'de),

1911'de Mekke Emirinin Askerî Müşaviri,

1 Ocak 1912'de 9'uncu Tümen Mürettep Alay Komutanı (Balkan Savaşında),

Mayıs 1915'te tekrar 5'inci Alay Komutanı,

Temmuz 1915'te Saros Grubu Komutanı, 23 Temmuz 1915'te 6'ncı Tümen Komutanı,

7 Aralık 1917'de 56'ncı Tümen Komutanı,

5 Mart 1918'de Umum Depo Kıtaatı Müfettişi,

31 Ocak 1919'da Tetkiki Hesabat Komisyon Üyesi,

14 Ağustos 1919'da 1 Numaralı Askerî Temyiz Mahkemesi Üyesi,

31 Ağustos 1921'de Anadolu'ya geçti.

9 Eylül 1921'de 3'üncü Kafkas Tümen Komutanı,

Şubat 1922'de Konya Divanı Harp (Askerî Mahkeme) Başkanı,

8 Mayıs 1922'de Depo Kıtaatı Müfettişi,

14 Ağustos 1922'de Askerî Yargıtay Üyesi,

20 Ocak 1927'de 7'nci Tümen Komutanı,

30 Ağustos 1928'de Piyade ve Makineli Tüfek Müfettişi,

17 Eylül 1930'da emekli oldu.

Katıldığı Savaşlar

1897 Osmanlı-Yunan Savaşı,

1911-1912 Trablusgarp Savaşı,

1912-1913 Balkan Savaşı,

1914-1918 Birinci Dünya Savaşı,

1919-1922 İstiklal Savaşı.

Nişan, Madalya ve Takdirnameleri

Katıldığı harplerde Osmanlı, Alman ve Avusturya-Macaristan Devletlerince çeşitli nişan ve madalyalarla, TBMM tarafından da İstiklal Madalyası ve Takdirname ile ödüllendirilmiştir.