Anasayfa / Milli Mücadele Komutanları / Mustafa Münip Uzsoy, Albay (1311 - b.P.32) (1878 - 1950)


Mustafa Münip Uzsoy, Albay (1311 - b.P.32) (1878 - 1950)

Aile Durumu

1878 yılında İstanbul'da doğdu. Osman Zühtü Bey'in oğludur. 29 Temmuz 1950'de İstanbul'da vefat etti. Manisa Asri Mezarlığına defnedildi. Naaşı, 31 Ağustos 1988'de Devlet Mezarlığına defnedildi.

Öğrenim Durumu

13 Mayıs 1892'de girdiği Harp Okulundan 13 Mart 1895'te teğmen rütbesiyle mezun oldu.

Yükselme Tarihleri

13 Mart 1895'te teğmen,

2 Temmuz 1898'de üsteğmen,

4 Ekim 1905'te yüzbaşı,

27 Ocak 1912'de binbaşı,

14 Eylül 1915'te yarbay

1 Mart 1921'de albay.

Askerî Görevleri

13 Mart 1895'te 2'nci Ordu 3'üncü Nizamiye Tümeni 11'inci Piyade Alayı 2'nci Tabur 2'nci Bölüğüne tayin edildi. (Bu bölükle Bulgar Sınır Korumasında görev aldı.)

1897 yılında Bekir Paşa Tugayıyla Yunan Muharebesi'ne katıldı.

Haziran 1898'de Seyitgazi Redif Taburuna,

21 Temmuz 1899'da İstanbul'da Soğukçeşme Askerî Ortaokulu Dâhiliye Subaylığına atandı.

Daha sonra Eyüp'te Baytar Askerî Ortaokulunda görev yaptı.

4 Ekim 1905'te Harp Okulunda Erkân-ı Harbiye'de Dâhiliye subayı,

Daha sonra Genelkurmay 2'nci Şubesine geçici olarak tayin edildi.

21 Ekim 1912'de Samsun Redif Taburu Komutanı (Balkan Savaşı'na bu taburla katılmış savaş sonunda taburu Samsun'a götürmüş daha sonra İstanbul'a dönmüştür.),

Daha sonra 8'inci Kolordu Nişancı Alayının Şam'da 1'inci Taburuna atandı.

Mart 1914'te taburuyla Beyrut'a hareket etti ve Beyrut'ta Mevki Komutanı olarak görev yaptı.

12 Nisan 1914'te 79'uncu Alay Komutan Muavini,

22 Ağustos 1914'te Kudüs'te 80'inci Alay 2'nci Tabur Komutanı,

25 Haziran 1915'te Kerevizdere'de 36'ncı Alay Komutanı,

Daha sonra 140'ıncı Alay Komutanı,

25 Haziran 1917 Ma'an Mıntıka Komutanı,

178'inci Alay Komutanı.

Müfreze Komutanı,

Şam Havran Mevki Komutanlıkları,

1918'de 4'üncü Ordu Levazım Başkanı,

25 Temmuz 1918'de 53'üncü Tümen Komutanı olarak atandı.

Tedavi için bir süre İstanbul'da kaldı ve tekrar Halep'e döndü.

Daha sonra birliği lağvedilerek açıkta kaldı.

17 Mayıs 1919'da 33'üncü Alay Komutanı olarak atandı ve Konya'ya gitti. Burada Merkez Komutanı olarak görev yaptı.

17 Ekim 1919'da İstanbul'a gelerek İstanbul Muhafız Yardımcısı,

2 Mayıs 1920'de Personel Dairesi emrine,

18 Kasım 1920'de Tetkik ve Tazyif-i Zabitan Komisyonuna,

27 Aralık 1920'de Mürettep 1'inci Tümen 1'inci Alay Komutanı olarak atandı.

8 Şubat 1921'de İstanbul'dan hareket ederek Ankara'ya geldi.

17 Mart 1921'de 24'üncü Tümen Piyade Komutanı,

4 Mayıs 1921'de 61'inci Tümen Komutan Vekili,

17 Ağustos 1921'de Polatlı Mevki Komutanı,

23 Şubat 1922'de Ankara Üstsubay ve Subay Divan-ı Harp Başkanı,

12 Eylül 1922'de Manisa Askerlik Dairesi Başkanlığı görevlerinde bulundu.

25 Şubat 1931'de emekli oldu.

Katıldığı Savaşlar

1897 Osmanlı - Yunan Savaşı,

1912 - 1913 Balkan Savaşı,

1914 - 1918 Birinci Dünya Savaşı,

1919 - 1922 İstiklal Savaşı.

Nişan ve Madalyaları

1897 yılında Yunan Muharebe Madalyası,

1902 yılında Beşinci Dereceden Mecidî Nişanı,

1910 yılında Dördüncü Dereceden Osmani Nişanı,

1915 yılında Muharebe Liyakat Madalyası,

1915 yılında Harp Madalyası,

1917 yılında Kılınçlı Gümüş İmtiyaz Madalyası

1918 yılında Alman İmparatorluğu'nun Birinci ve İkinci Demir Salip Nişanı,

TBMM tarafından İstiklal Madalyası ile ödüllendirildi.