Anasayfa / Milli Mücadele Komutanları / Muhittin Akyüz, Tümgeneral (1304 - P.38) (1870 - 1940)


Muhittin Akyüz, Tümgeneral (1304 - P.38) (1870 - 1940)

Aile Durumu

1870 yılında İstanbul'da doğdu. Şevki Paşa'nın oğludur. 13 Ekim 1940'ta vefat etti. Ankara Hava Şehitliğine defnedildi.

Öğrenim Durumu

30 Mayıs 1888'de Harp Okulunu bitirdi. Arapça, Almanca ve Fransızca biliyordu.

Yükselme Tarihleri

30 Mayıs 1888'de teğmen,

6 Ocak 1891'de üsteğmen,

8 Aralık 1893'te yüzbaşı,

14 Mart 1896'da kıdemli yüzbaşı,

26 Eylül 1898'de binbaşı,

21 Temmuz 1902'de yarbay,

31 Ağustos 1913'te albay,

14 Aralık 1916'da tümgeneral.

Askerî Görevleri

30 Mayıs 1888'de 4'üncü Ordu emrine,

5 Temmuz 1888'de 28'inci Alay 2'nci Tabur 4'üncü Bölüğe,

8 Ekim 1888'de Harp Okulunda Öğretmen Yardımcısı ve Öğretmen (17 Mart 1905'te öğretmenliği devam ederken, öğrencilere Padişah aleyhinde telkinlerde bulunduğu gerekçesiyle önce Fizan'a, daha sonra Diyarbakır'a ve Erzurum'a sürüldü.),

10 Eylül 1908'de af dolayısıyla rütbelerini geri alarak 1'inci Ordu açığına,

Daha sonra Harbiye Nezareti Piyade Dairesi 1'inci Şube Müdürü,

22 Mart 1909'da sırasıyla 1'inci, 2'nci, 3'üncü Ordu Müfettişliği Emir Subayı,

6 Eylül 1909'da Beyoğlu Mutasarrıfı,

8 Ağustos 1912'de Harbiye Nezareti Muhakemat Dairesi Üyesi,

7 Ekim 1912'de 2'nci Ordu 4'üncü Tümen 11'inci Alay Komutanı (bir süre için 4'üncü Tümen Komutan Vekili),

24 Mart 1818'de 21'inci Müstakil Asir Tümeni Komutanı ve Hicaz Kolordu Komutanı,

8 Şubat 1919'da İngilizler tarafından esir alınarak Mısır'a gönderildi. 9 Eylül 1919'da esaretten döndü.

1 Eylül 1920'de Anadolu'ya geçti.

21 Eylül 1920'de Kastamonu ve Bolu Havalisi Komutanı,

1 Kasım 1921'de Adana ve Havalisi Komutanı,

7 Ekim 1922'de önce Tahran, sonra Kahire Büyükelçisi olarak görev yaptı.

24 Eylül 1928'de emekliye ayrılarak Dışişleri Bakanlığı kadrosuna geçti.

Katıldığı Savaşlar

1912 - 1913 Balkan Savaşı,

1914 - 1918 Birinci Dünya Savaşı,

1919 - 1922 İstiklal Savaşı.

Nişan ve Madalyaları

15 Ekim 1916'da Kırmızı Şeritli Harp Madalyası,

16 Eylül 1918'de Muharebe Gümüş Liyakat ve İmtiyaz Madalyaları,

TBMM tarafından İstiklal Madalyası ile ödüllendirildi.

Askerlik Sonrası Aldığı Görevler

TBMM'nin IV. Dönemi (1931 - 1934) için yapılan seçimlerde Kars milletvekilliğine seçilerek 1 Haziran 1931'de Meclise katıldı. V. ve VI. Dönemlerde de Kars'tan milletvekili seçilerek yasama görevini ölümüne kadar sürdürdü.