Anasayfa / Milli Mücadele Komutanları


Milli Mücadele Komutanları


Tümen ve Daha Üst Kademedeki Komutanların Özgeçmişleri


Mustafa Kemal ATATÜRK 1881 - 1938


Kaynaklar
  • Türk İstiklal Harbi'ne Katılan Tümen ve Daha Üst Kademedeki Komutanların Biyografileri, Genelkurmay Basınevi, 1989, Ankara.
  • Birinci Dünya Savaşı'na Katılan Alay ve Daha Üst Kademedeki Komutanların Biyografileri, Cilt I-II-III, ATASE Yay., Ankara, 2009.