Anasayfa / Milli Mücadele Komutanları / Mehmet Sıtkı Üke, Tümgeneral (1314 - İs.505) (1877 - 1941)


Mehmet Sıtkı Üke, Tümgeneral (1314 - İs.505) (1877 - 1941)

Aile Durumu

1877 yılında Selanik'te doğdu. Mustafa Bey'in oğludur. 22 Ekim 1941'de vefat etti. İstanbul Zincirlikuyu Mezarlığına defnedildi. Naaşı, 29 Kasım 1988'de devlet mezarlığına nakledildi.

Öğrenim Durumu

26 Mart 1897'de girdiği Harp Okulundan 1899 yılında teğmen rütbesiyle mezun oldu. Eğitimine devam ederek 7 Ocak 1900'de istihkâm üsteğmen rütbesiyle mezun oldu.

Yükselme Tarihleri

1899 yılında teğmen,

7 Ocak 1900'de üsteğmen,

4 Kasım 1904'te yüzbaşı,

4 Eylül 1907'de kıdemli yüzbaşı,

27 Nisan 1910'da binbaşı, (piyade sınıfına geçerek),

29 Kasım 1914'te yarbay,

1 Mart 1921'de albay,

30 Ağustos 1927'de tümgeneral.

Askerî Görevleri

Harp Okulundan mezun olduktan sonra 3'üncü Ordu İstihkâm Taburuna,

5 Ağustos 1900'de Hicaz Demir Yolu İşçi Taburunun 4'üncü Bölüğüne,

4 Eylül 1907'de Edirne İnşaat İstihkâm Komisyonuna,

27 Nisan 1910'da 7'nci Ordu 13'üncü Nişancı Taburuna,

Daha sonra 14'üncü Kolordu 39'uncu Tümen 117'nci Alay 3'üncü Tabur Komutanı olarak atandı.

13 Mart 1911'de 6'ncı Kolordu açığına alındı.

16 Mayıs 1914'te 6'ncı Kolordu 26'ncı Tümen 76'ncı Nizamiye Alayı Komutanı,

1915 yılında Şile'de bulunan Depo Taburları Komutanı

Aynı yıl 47'nci Tümen 147'nci Alay Komutanı olarak atandı.

1916 yılında Kafkas Cephesi'nde Ruslarla yapılan muharebelere katıldı.

1917 yılının başında yeniden 147'nci Alay Komutanı,

7 Nisan 1917'de 8'inci Tümen 24'üncü Alay Komutanı,

18 Mart 1918'de 15'inci Alay Komutanı olarak atandı.

30 Ekim 1918'de İngilizler tarafından esir edildi ve 11 Mayıs 1920'de esaretten döndü.

11 Ocak 1921'de Anadolu'ya geçerek Millî Mücadele'ye katıldı ve 24'üncü Piyade Tümeni Komutanı olarak tayin edildi.

1 Mart 1921'de 11'inci Piyade Tümeni Komutanı,

19 Ağustos 1921'de 8'inci Tümen Komutanı,

2 Kasım 1921'de Cebel-i Bereket Bölge Komutanı,

20 Mayıs 1922'de Adana ve Havalisi Komutanı,

1 Mart 1923'te 4'üncü Tümen Komutanı,

2 Ocak 1927'de 2'nci Tümen Komutanı,

4 Haziran 1928'de 8'inci Tümen Komutanı olarak atandı.

16 Nisan 1935'te kendi isteğiyle emekli oldu.

Katıldığı Savaşlar

1911 - 1912 Trablusgarp Savaşı,

1914 - 1918 Birinci Dünya Savaşı,

1919 - 1922 İstiklal Savaşı.

Nişan ve Madalyaları

1902 yılında Beşinci Dereceden Mecidî Nişanı,

1906 yılında Ma'an Madalyası,

1906 yılında Dördüncü Dereceden Mecidî Nişanı,

Harp Madalyası,

Harp Liyakat Madalyası,

Alman İmparatorluğu'nun İkinci Sınıf Demir Salip Nişanı,

TBMM tarafından İstiklal Madalyası ile ödüllendirildi.

Askerlik Sonrası Aldığı Görevler

V. ve VI. Dönem seçimlerinde Tokat'tan milletvekili seçildi.