Anasayfa / Milli Mücadele Komutanları / Mehmet Selahattin Adil, Tümgeneral (1316 - Sahra Top. 2) (1883 - 1961)


Mehmet Selahattin Adil, Tümgeneral (1316 - Sahra Top. 2) (1883 - 1961)

Aile Durumu

18 Ocak 1883'te İstanbul Küçük Mustafa Paşa'da doğdu. Adil Paşa'nın oğludur. 27 Şubat 1961'de vefat etti. İstanbul - Zincirlikuyu Mezarlığına defnedildi. Naaşı 29 Kasım 1988'de devlet mezarlığına nakledildi.

Öğrenim Durumu

14 Mart 1897'de girdiği Harp Okulundan 17 Ocak 1900'de teğmen, devam ettiği Harp Akademisinden 6 Ocak 1902'de kurmay yüzbaşı olarak mezun oldu.

Yükselme Tarihleri

17 Ocak 1900'de teğmen,

2 Şubat 1901'de üsteğmen,

6 Aralık 1902'de kurmay yüzbaşı,

9 Mart 1905'te kurmay kıdemli yüzbaşı,

24 Ekim 1908'de kurmay binbaşı,

29 Kasım 1914'te kurmay yarbay,

14 Aralık 1915'te kurmay albay,

15 Ekim 1921'de mirliva (tümgeneral).

Askerî Görevleri

Harp Akademisinden mezun olduktan sonra 19 Aralık 1902'de 5'inci Ordu emrine atandı.

12 Şubat 1903'te 26'ncı Topçu Alayı 3'üncü Bölüğe,

6 Temmuz 1903'te Hamidiye - Hicaz Demir Yolu Hayfa Şubesi Fen Heyetine,

7 Mayıs 1905'te 5'inci Ordu Kurmaylığına,

20 Mart 1906'da İstanbul Harp Okulu öğretmen yardımcılığına tayin edildi.

20 Şubat 1908'de Erzincan Harp Okulunda yapılan sınavları kontrol için Erzincan'a gitti.

24 Ekim 1908'de 2'nci Ordu 13'üncü Nizamiye Alayı 3'üncü Tabur Komutanı olarak atandı.

29 Ağustos 1909'da sonbahar manevralarını izlemek üzere Almanya'ya gitti.

9 Haziran 1910'da Mürettep 2'nci Alay Komutanı,

22 Aralık 1910'da Bükreş Askerî Ataşemiliteri,

29 Eylül 1912'de Vardar Ordusu Kurmayı,

25 Temmuz 1913'te tekrar Bükreş Askerî Ataşemiliteri olarak atandı.

10 Ağustos 1913'te istifa ederek bu görevinden ayrıldı.

28 Ağustos 1913'te Genel Karargâh Kurmaylığına,

14 Ekim 1913'te Osmanlı - Bulgar Sınırı Belirleme Komisyonuna,

16 Aralık 1913'te Genelkurmay 2'nci Şubesine tayin edildi.

17 Ocak 1914'te Harbiye Dairesi 4'üncü Sahra Topçu Şube Müdürü olarak atandı.

7 Mayıs 1914'te Osmanlı - Bulgar Sınırı Belirleme Komisyonuna tayin edildi.

15 Ağustos 1914'te Çanakkale Boğazı Müstahkem Mevki Komutanlığı Kurmay Başkanı,

28 Nisan 1915'te 4'üncü Kolordu 12'nci Tümen Komutanı,

18 Eylül 1915'te 13'üncü Tümen Komutanı,

6 Haziran 1916'da 11'inci Kolordu Komutanı,

19 Ekim 1916'da 19'uncu Kolordu Komutanı,

18 Kasım 1916'da 19'uncu Kolordu Komutanı,

8 Kasım 1917'de Çanakkale Boğazı Müstahkem Mevki Komutanı olarak atandı.

30 Aralık 1918'de 17'nci Kolordu Komutanı,

5 Kasım 1919'da İmalât-ı Harbiye Genel Müdürü olarak tayin edildi.

15 Haziran 1920'de Mudanya yolu ile Anadolu'ya geçti.

27 Haziran 1920'de Adana Cephesi Komutanı,

13 Eylül 1921'de 2'nci Kolordu Komutanı,

17 Mayıs 1922'de MSB Müsteşarı,

10 Aralık 1922'de İstanbul Komutanı olarak atandı.

29 Eylül 1923'te kendi isteğiyle emekli oldu.

Katıldığı Savaşlar

1911 - 1912 Trablusgarp Savaşı,

1912 - 1913 Balkan Savaşı,

1914 - 1918 Birinci Dünya Savaşı,

1919 - 1922 İstiklal Savaşı.

Nişan ve Madalyaları

12 Mayıs 1904'te Dördüncü Dereceden Mecidî Nişanı,

15 Mayıs 1907'de Dördüncü Dereceden Osmani Nişanı,

Gümüş İmtiyaz Madalyası,

Gümüş Liyakat Madalyası,

Muharebe Madalyası,

16 Nisan 1915'te Avusturya - Macaristan Devleti tarafından harp kurdelalı Askerî Meziyet Nişanı,

2 Kasım 1915'te Almanya Devleti tarafından İkinci Sınıf Demir Salip Nişanı,

19 Mart 1917'de Üçüncü Dereceden Mecidî Nişanı,

Nisan 1917'de Avusturya - Macaristan Devleti tarafından İkinci Sınıf Askerî Meziyet Salip Nişanı,

23 Eylül 1917'de Altın Liyakat Madalyası,

13 Şubat 1918'de Avusturya - Macaristan Devleti tarafından İkinci Dereceden Demir Taç Nişanı,

11 Nisan 1918'de Kılınçlı İkinci Dereceden Mecidî Nişanı,

29 Eylül 1923'te İstiklal Madalyası ile ödüllendirildi.

Askerlik Sonrası Aldığı Görevler

1950 - 1953 yılları arasında Ankara milletvekili olarak görev yaptı.