Anasayfa / Milli Mücadele Komutanları / Mehmet Şefik Aker, Albay (1312 - P.84) (1877 - 1964)


Mehmet Şefik Aker, Albay (1312 - P.84) (1877 - 1964)

Aile Durumu

1877 yılında Manastır'da doğdu. Selim Bey'in oğludur. 6 Şubat 1964 tarihinde İstanbul'da vefat etti.

Öğrenim Durumu

28 Nisan 1894'te girdiği Harp Okulundan 17 Ağustos 1896'da teğmen rütbesiyle mezun oldu.

Yükselme Tarihleri

17 Ağustos 1896'da teğmen,

8 Mart 1900'de yüzbaşı (üsteğmenliği atlamak suretiyle),

25 Eylül 1905'te kıdemli yüzbaşı,

18 Temmuz 1908'de binbaşı,

29 Kasım 1914'te yarbay,

14 Aralık 1916'da albay.

Askerî Görevleri

17 Ağustos 1896'da 3'üncü Ordu emrine,

29 Ağustos 1896'da 72'nci Alay 3'üncü Tabur 2'nci Bölüğüne atandı.

28 Eylül 1896'da 1'inci Nizamiye Ordusu açığına alındı.

1 Mayıs 1897'de 2'nci Alay 1'inci Tabur 3'üncü Bölüğe,

8 Mart 1900'de 7'nci Ordu 28'inci Tugay Kurmaylığı Mülhaklığına,

17 Ekim 1901'de 14'üncü Tümen Mülhaklığına,

17 Mayıs 1903'te 2'nci Ordu 24'üncü Redif Alayı 2'nci Tabur 2'nci Bölüğüne,

13 Kasım 1907'de 2'nci Ordu 4'üncü Edremit Taburu Komutanı,

18 Temmuz 1908'de 137'nci Redif Alayı 3'üncü Ezine Taburuna,

8 Eylül 1914'te 3'üncü Kolordu 25'inci Nizamiye Alayı 3'üncü Taburuna,

Ekim 1914'te Çanakkale'de 29'uncu Tümen 27'nci Alay Komutanı,

8 Ağustos 1915'te 19'uncu Tümen Komutanı olarak atandı. Bu görevde iken Çanakkale ve Galiçya Cephesi'ndeki muharebelere katıldı.

7 Ekim 1916'da İzmir Tümeni Askerlik Dairesi Başkanı,

28 Ocak 1917'de 5'inci Ordu 21'inci Kolordu 59'uncu Tümen Komutanı,

19 Temmuz 1917'de 49'uncu Tümen Komutanı,

24 Temmuz 1917'de 57'nci Tümen Komutanı (becayişen),

24 Ekim 1917'de ek görev olarak 8'inci Ordu 21'inci Kolordu Komutan Vekili,

Daha sonra 57'nci Tümen ile beraber İzmir Güney Cephesi (Menderes Grubu) Komutanı olarak tayin edildi.

Ağustos 1920'de Konya ayaklanması nedeniyle teşkil edilen Takip Müfrezesi'nin başında ve Millî Savunma Bakanlığının Antalya'da İtalyanlardan silah ve cephane tedarikine ait işlerde görevlendirildi.

1 Mart 1921'de 6'ncı Tümen Komutanı,

Daha sonra Dinar - Menderes Havalisi Komutanı,

14 Haziran 1921'de Antalya ve Havalisi Komutanı,

24 Kasım 1921'de 2'nci Ordu 2'nci Kolordu 7'nci Tümen Komutanı,

9 Mayıs 1922'de Konya'da Batı Cephesine bağlı Divan-ı Harb-i Mahsusi Başkanı,

11 Eylül 1922'de Elazığ'da 11'inci Kolordu Asker Alma Kurulu Başkanı olarak atandı.

Kasım 1923'te açığa alındı.

28 Ocak 1924'te MSB 2 Numaralı İstanbul Üstsubay ve Subay Divanıharp Üyesi olarak tayin edildi.

25 Şubat 1931'de emekli oldu.

Katıldığı Savaşlar

1897 Osmanlı - Yunan Savaşı,

1911 - 1912 Trablusgarp Savaşı,

1912 - 1913 Balkan Savaşı,

1914 - 1918 Birinci Dünya Savaşı,

1919 - 1922 İstiklal Savaşı.

Nişan ve Madalyaları

1898 yılında Yunan Muharebe Madalyası,

1899 yılında Beşinci Dereceden Mecidî Nişanı,

1900 yılında Liyakat Madalyası,

1915 yılında Muharebe Gümüş Liyakat Madalyası,

1916 yılında Avusturya - Macaristan İmparatorluğunun muharebeye mahsus ve Şövalye Rütbesinden Leopold Nişanı,

Avusturya - Macaristan İmparatorluğunun Üçüncü Dereceden Harp Leopold Madalyası,

TBMM tarafından İstiklal Madalyası ile ödüllendirildi.

Yazdığı Eserler

İstiklal Harbinde, Büyük Harbin Mütarekesinden 336 (920) Senesi Sonuna Kadar 57'nci Tümen ve Aydın Millî Cidali. (Eser 2006 yılında ATASE Başkanlığı tarafından 57'nci Tümen ve Aydın Millî Mücadelesi 1918 - 1920 şeklinde güncellenmiştir.)