Anasayfa / Milli Mücadele Komutanları / Mehmet Salih Omurtak, Orgeneral (1323-P. 1) (1889-1954)


Mehmet Salih Omurtak, Orgeneral (1323-P. 1) (1889-1954)

Aile Durumu

6 Eylül 1889'da İstanbul-Sofular'da doğdu. Hüsamettin Bey'in oğludur. 23 Haziran 1954'te öldü. Ankara Cebeci Askerî Şehitliğinde gömülü idi. Naaşı 30 Ağustos 1988'de Devlet Mezarlığına nakledildi.

Öğrenim Durumu

14 Ocak 1905'te Harp Okuluna girdi.

20 Eylül 1907'de Harp Okulunu bitirdi.

13 Ağustos 1910'da Harp Akademisinden birincilikle mezun oldu.

Almanca ve Fransızca biliyordu.

Yükselme Tarihleri

20 Eylül 1907'de teğmen,

1 Eylül 1908'de üsteğmen,

13 Ağustos 1910'da yüzbaşı (kurmaylığı 31 Aralık 1911'de onandı).

24 Mayıs 1915'te kıdemli yüzbaşı,

14 Aralık 1916'da binbaşı,

1 Mart 1921'de yarbay,

31 Ağustos 1922'de albay,

30 Ağustos 1926'da mirliva (tümgeneral),

30 Ağustos 1930'da korgeneral,

30 Ağustos 1940'ta orgeneral.

Askerî Görevleri

13 Ağustos 1910'da Genelkurmay 3'ncü Şubede kurmay stajında,

13 Şubat 1911'de Yemen Genel Kuvvetleri Komutanlığı Karargâhında (kurmay mülhakı, emir subayı, 1'inci Şube Müdürü),

8 Ocak 1914'te Genelkurmay 3'üncü Şube'de,

18 Şubat 1914'te 1'inci Kolordu Kurmaylığında,

7 Şubat 1915'te 2'nci Ordu Kurmaylığında,

29 Haziran 1917'de 4'üncü Kolordu Kurmaylığında,

10 Ekim 1917'de Avrupa harp cephelerini görmek üzere Almanya'ya gönderildi.

27 Aralık 1917'de askerî delege göreviyle Brest-Litovks Barış Konferansına gönderildi.

28 Şubat 1918'de 5'inci Ordu Harekât Şube Müdürü,

8 Haziran 1918'de Şark Ordular Grubu Harekât Şube Müdürü,

12 Ağustos 1918'de 3'üncü Ordu Kurmay Başkan Yardımcısı,

23 Ekim 1918'de Genel Karargâh 1'inci Şubede Müdür Yardımcısı,

11 Ocak 1919'da Harbiye Nezareti Başyaveri,

1 Ocak 1920'de görevle Ankara'ya geldi. Geri dönmeyip Millî Ordu'ya katıldı. Önce Heyeti Temsiliyenin askerî işlerinde çalıştı.

30 Aralık 1920'de Genelkurmay Harekât Şubesi Müdür Vekili,

2 Eylül 1921'de II. Başkanı,

2 Ekim 1921'de 61'inci Tümen Komutanı,

12 Ekim 1924'te 3'üncü Ordu Kurmay Başkanı,

31 Ekim 1924'te 8'inci Kolordu Komutan Vekili,

10 Şubat 1927'de 8'inci Kolordu Komutanı,

18 Mart 1930'da 9'uncu Kolordu Komutanı,

8 Mayıs 1934'te 3'üncü Kolordu Komutanı,

30 Ağustos 1940'ta Yüksek Askerî Şûra Üyesi,

14 Ocak 1944'te Genelkurmay II. Başkanı,

17 Haziran 1946'da 1'inci Ordu Müfettişi (Komutanı),

29 Temmuz 1946'da Genelkurmay Başkanı,

3 Ocak 1949'da üç ay süreyle izin verildi. Sıhhi izin süresi üç ay daha uzatılarak tedavi için Amerika'ya gönderildi. İzinde iken yerine 1'inci Ordu Komutanı Nuri Yamut vekâlet etti.

8 Haziran 1949'da tekrar Askerî Şûra üyeliğine getirildi. 6 Temmuz 1950'de isteğiyle emekli oldu.

Katıldığı Savaşlar

1911-1912 Trablusgarp Savaşı,

1914-1918 Birinci Dünya Savaşı,

1919-1922 İstiklal Savaşı,

Ayrıca 1925'te Şeyh Sait ve Genç isyanları harekâtına,

1930'da Zeylan ve Ağrı harekâtına katıldı.

Nişan, Madalya ve Takdirnameleri

Katıldığı harplerde Osmanlı, Alman ve Avusturya-Macaristan Devletlerince çeşitli nişan ve madalyalarla, TBMM tarafından da İstiklal Madalyası ile ödüllendirilmiştir.