Anasayfa / Milli Mücadele Komutanları / Mehmet Hulusi Conk, Kurmay Albay (1318 - P.24) (1881 - 1950)


Mehmet Hulusi Conk, Kurmay Albay (1318 - P.24) (1881 - 1950)

Aile Durumu

1881'de İzmir Seferihisar'da doğdu. Ahmet Bey'in oğludur. 10 Ocak 1950'de vefat etti. İzmir Kozluca Mezarlığına defnedildi. Daha sonra naaşı 31 Ağustos 1988'de devlet mezarlığına nakledildi.

Öğrenim Durumu

14 Mart 1900'de girdiği Harp Okulundan 6 Aralık 1902'de teğmen, daha sonra devam ettiği Harp Akademisinden 5 Kasım 1905'te mümtaz yüzbaşı olarak mezun oldu.

Yükselme Tarihleri

6 Aralık 1902'de teğmen,

6 Aralık 1903'te üsteğmen,

5 Kasım 1905'te kurmay yüzbaşı (28 Mart 1911'de kurmaylığı onaylandı),

9 Aralık 1913'te kurmay binbaşı,

28 Temmuz 1918'de kurmay yarbay,

31 Ağustos 1922'de kurmay albay.

Askerî Görevleri

5 Kasım 1905'te Mitroviçe'deki 70'inci Alay 4'üncü Tabur 1'inci Bölük Komutanı,

21 Haziran 1906'da 3'üncü Ordu emrine,

5 Kasım 1908'de Manastır Harp Okulunda Taktik Öğretmen Yardımcılığına atandı.

14 Şubat 1909'da İstanbul Harp Okulunda Harp Tarihi Öğretmenliğine,

4 Nisan 1911'de Ankara Tümeni Kurmay Başkanı,

11 Ağustos 1912'de Gümülcine Redif Tümeni Kurmay Başkanı olarak atandı.

Balkan Savaşı'na bu görevi ile katıldı.

Balkan Savaşı sırasında Bulgarlara esir düştü ve barıştan sonra esaretten döndü.

9 Aralık 1913'te Bağımsız 22'nci Hicaz Tümeni Kurmay Başkanı,

4 Mart 1914'te 20'nci Tümen Kurmay Başkanı,

28 Temmuz 1914'te 3'üncü Kolordu 9'uncu Tümen Kurmay Başkanı olarak tayin oldu.

11 Ocak 1916'da 16'ncı Kolordu Kurmay Başkanı,

17 Ocak 1917'de 19'uncu Kolordu Kurmay Başkanı,

16 Ağustos 1917'de 14'üncü Kolordu Kurmay Başkanı,

29 Ocak 1917'de 176'ncı Alay Komutanı olarak atandı.

30 Eylül 1918'de 60'ıncı Tümen Komutanı,

31 Ekim 1918'de 61'inci Tümen Komutanı olarak göreve başladı.

31 Mayıs 1919'da 20'nci Kolordu Kurmay Başkanı olarak Anadolu'ya geçti.

12 Nisan 1920'de Millî Savunma Bakanlığı Harbiye Dairesi Başkanlığına,

Daha sonra 24'üncü Tümen Komutanlığına atandı. Bu görevle İkinci İnönü, Afyon, Kütahya - Eskişehir Muharebelerine katıldı.

21 Mart 1922'de 18'inci Tümen Komutanı olarak atandı ve bu tümenle de Büyük Taarruz ve Takip Harekâtına katıldı.

3 Ocak 1923'te sağlık durumundan dolayı isteğiyle emekliye ayrıldı.

22 Ocak 1941'de İkinci Dünya Savaşı sırasında tekrar hizmete alınarak Manisa Askerlik Dairesi Başkanı olarak görevlendirildi ve 21 Ağustos 1943'te tekrar emekli edildi.

Katıldığı Savaşlar

1912 - 1913 Balkan Savaşı,

1914 - 1918 Birinci Dünya Savaşı,

1919 - 1922 İstiklal Savaşı.

Nişan ve Madalyaları

Muharebe Madalyası,

Muharebe Liyakat Madalyası,

Muharebe Gümüş İmtiyaz Madalyası,

Birinci ve İkinci Dereceden Demir Salip Nişanı,

Beşinci Dereceden Mecidî Nişanı,

TBMM tarafından İstiklal Madalyası ile ödüllendirildi.