Anasayfa / Milli Mücadele Komutanları / Mehmet Hayri Tarhan, Tümgeneral (1317 - P.4) (1880 - 1934)


Mehmet Hayri Tarhan, Tümgeneral (1317 - P.4) (1880 - 1934)

Aile Durumu

29 Şubat 1880'de Tırnovacık'ta doğdu. Babası Hafız Hasan Bey'dir. 11 Aralık 1934'te vefat etti. Naaşı Ankara Cebeci Şehitliğinde defnedildi.

Öğrenim Durumu

13 Mart 1899'da girdiği Harp Okulundan 9 Ocak 1902'de teğmen, devam ettiği Harp Akademisinden 11 Ocak 1905'te kurmay yüzbaşı olarak mezun oldu.

Yükselme Tarihleri

9 Ocak 1902'de teğmen,

11 Ocak 1905'te kurmay yüzbaşı,

20 Haziran 1907'de kurmay kıdemli yüzbaşı,

27 Kasım 1911'de kurmay binbaşı,

14 Mart 1916'da kurmay yarbay,

1 Mart 1921'de kurmay albay,

30 Ağustos 1929'da tümgeneral,

Askerî Görevleri

Harp Akademisinden mezun olduktan sonra 4 Şubat 1905'te piyade, topçu, süvari sınıflarında bölük idare ve kumanda etmek üzere 5'inci Ordu emrine atandı.

17 Aralık 1905'te 10'uncu Piyade Taburu 2'nci Bölüğe,

14 Temmuz 1906'da 28'inci Süvari Alayı 5'inci Bölüğe tayin edildi.

21 Ağustos 1906'da 26'ncı Seyyar Topçu Alayında üç ay staj yapmak üzere gönderildi.

Daha sonra becayiş suretiyle 2'nci Orduya nakledilerek beş ay 8'inci Seyyar Topçu Alayında görevlendirildi.

19 Kasım 1907'de İstanbul Harp Okulu'nda yardımcı öğretmen olarak atandı.

29 Ağustos 1909'da Harp Okulu Müdür Yardımcısı,

26 Şubat 1910'da 1'inci Ordu Kurmaylığına,

27 Kasım 1911'de 3'üncü Ordu Müfettişliği Kurmaylığına,

30 Kasım 1913'te tekrar 1'inci Ordu Kurmaylığına,

30 Ocak 1914'te yeniden Harp Okulu Müdür Yardımcısı olarak atandı.

18 Şubat 1914'te 3'üncü defa 1'inci Ordu Müfettişliği Kurmaylığına,

3 Ağustos 1914'te seferberlikte 2'nci Ordu Kurmaylığına,

Daha sonra 2'nci Kolordu Kurmay Başkanı,

1 Mayıs 1915'te 16'ncı Kolordu Kurmay Başkanı,

15 Mayıs 1915'te grup teşkilatına geçilmesiyle Saros Grubu Kurmay Başkanı,

Ağustos 1915'te Anafartalar Grubu Kurmay Başkanı,

30 Ağustos 1915'te Anafartalar Grup Komutanlığının iki kısma ayrılması üzerine sağ kanatta 2'nci Mürettep Kolordu Kurmay Başkanı,

Daha sonra 16'ncı Kolordu karargahının teşkil edilmesi üzerine bu birlikte kaldı.

26 Eylül 1915'te 15'inci Kolordu Kurmay Başkanı olarak atandı.

Ocak 1916'da aynı kolorduyla Keşan'a gitti.

1916 yılı Ağustos ayı sonunda 15'inci Kolordu ile Galiçya Cephesi'ne gitti ve buradaki muharebelere katıldı.

10 Ekim 1916'da 42'nci Tümen Komutan Vekili,

9 Nisan 1917'de 42'nci Tümen Komutanı (asaleten) olarak atandı.

Ocak 1918'de 12'nci Tümen Komutanı olarak atandı. Ancak bir hafta sonra Harbiye Nezareti tayini durdurdu.

7 Mayıs 1918'de Filistin Cephesinde 26'ncı Tümen Komutanı,

3 Kasım 1918'de 7'nci Ordu Kurmay Başkanı,

11 Ocak 1919'da Askerî Okullar Genel Müfettiş Yardımcılığına atandı.

21 Haziran 1920'de Anadolu'ya geçti.

Önce Adana Cephesi Kurmay Başkanı, 23 Kasım 1920'de 9'uncu Tümen Komutanı olarak atandı.

1920 yılında Adana Cephesi Kurmay Başkanı,

Daha sonra Maraş Tümen Komutanı,

2 Temmuz 1921'de Yahşihan Menzil Müfettişi iken Antep Bölge Komutanı olarak atandı. Daha sonra Ankara İtilafnamesinin 8'inci maddesi gereğince oluşturulan Sınır Belirleme Komisyonuna memur edildi.

Bu görevi bittikten sonra tekrar Antep Bölge Komutanlığına atandı.

24 Mayıs 1922'de Antep Bölge Komutanlığının lağvı üzerine Askerî Okullar Genel Müfettişliğine tayin edildi.

4 Temmuz 1922'de Levazımat-ı Umumiye Başkanlığına,

11 Temmuz 1923'te Harp Okulu Müdürü,

25 Ekim 1925'te Bükreş Ataşemiliterliğine atandı.

15 Nisan 1928'de ulaştırma sınıfına geçirildi ve Ulaştırma Müfettişi oldu.

10 Aralık 1934'te emekli oldu.

Katıldığı Savaşlar

1912 - 1913 Balkan Savaşı,

1914 - 1918 Birinci Dünya Savaşı,

1919 - 1921 İstiklal Savaşı.

Nişan ve Madalyaları

1 Eylül 1915'te Muharebe Gümüş Liyakat Madalyası,

4 Nisan 1916'da İkinci Sınıf Demir Salib Nişanı,

18 Mayıs 1916'da Harp Madalyası,

Avusturya - Macaristan Devleti tarafından Leopold Nişanı,

23 Eylül 1917'de Muharebe Gümüş İmtiyaz Madalyası,

İstiklal Madalyası ile ödüllendirildi.