Anasayfa / Milli Mücadele Komutanları / Mehmet Emin Yazgan, Tümgeneral (1311 - b.P.88) (1876 - 1961)


Mehmet Emin Yazgan, Tümgeneral (1311 - b.P.88) (1876 - 1961)

Aile Durumu

1876 yılında İstanbul'da doğdu. Mehmet Bey'in oğludur. 21 Şubat 1961'de İstanbul'da vefat etti.

Öğrenim Durumu

13 Mayıs 1892'de girdiği Harp Okulundan 13 Mart 1895'te teğmen rütbesiyle mezun oldu.

Yükselme Tarihleri

13 Mart 1895'te teğmen,

1 Temmuz 1898'de üsteğmen,

3 Eylül 1905'te yüzbaşı,

26 Ekim 1911'de binbaşı,

14 Mart 1916'da yarbay,

1 Mart 1921'de albay,

30 Ağustos 1927'de tümgeneral.

Askerî Görevleri

13 Mart 1895'te 3'üncü Ordu 5'inci Tümen 17'nci Alay 4'üncü Tabur 3'üncü Bölüğüne,

Temmuz 1898'de 5'inci Tümen 17'nci Alay 2'nci Tabur 4'üncü Bölüğüne,

Daha sonra Üsküp İlave Alayı 2'nci Tabur 4'üncü Bölük Komutanı,

1900'de İstanbul'daki Kuleli Askerî Lisesi Dâhiliye Subayı,

Daha sonra Beşiktaş ve Fatih Askerî Ortaokullarında Dâhiliye Subayı,

Nisan 1911'de Tekirdağ Redif Taburu 3'üncü Bölük Komutanı,

27 Kasım 1911'de 6'ncı Tümen 16'ncı Alay 2'nci Tabur Komutanı,

1913'te 16'ncı Alayın Komutan Muavini,

Nisan 1914'te İstanbul Ümera Talimgâh Alay Komutanı,

14 Ağustos 1914'te 6'ncı Depo Alay Komutanı,

1914 yılı sonlarında Edirne Merkez Komutanlığı emrine

15 Ocak 1915'te 16'ncı Alay Komutanı,

15 Ekim 1917'de 6'ncı Tümen Komutan Vekili,

5 Temmuz 1918'de 6'ncı Ordu Depo Kıtaları Müfettişi,

15 Eylül 1918'de 109'uncu Alay Komutanı,

Aralık 1918'de İzmit Divan-ı Harp Daimî Başkanı,

29 Mart 1920'de 24'üncü Tümen 143'üncü Alay Komutanı,

3 Nisan 1920'de 2'nci Alay Komutanı,

5 Ekim 1920'de Ankara Askerlik Dairesi Başkanı,

27 Mart 1921'de Kocaeli'de bulunan 7'nci Tümen Piyade Komutanı,

29 Nisan 1921'de Sakarya Mıntıka Komutanı,

27 Haziran 1921'de İzmit Mıntıka Komutanı,

20 Ekim 1921'de Kocaeli Grubu emrinde 18'inci Tümen Komutan Vekili,

11 Mayıs 1922'de Çorum Menzil Mıntıka Müfettişi,

23 Ağustos 1922'de ek görev olarak Ankara Ümera Divan-ı Harb-i Mahsusi Üyesi,

13 Eylül 1922'de Ankara Subay ve Üstsubay Divan-ı Harp Başkanı,

20 Eylül 1922'de Balıkesir Askerlik Dairesi Başkanı,

10 Mayıs 1925'te 8'inci Tümen Piyade Komutanı,

1 Kasım 1927'de İstanbul Merkez Komutanı olarak atandı.

8 Ekim 1931'de emekli oldu.

Katıldığı Savaşlar

1897 Osmanlı - Yunan Savaşı,

1911 - 1912 Trablusgarp Savaşı,

1912 - 1913 Balkan Savaşı,

1914 - 1918 Birinci Dünya Savaşı,

1919 - 1922 İstiklal Savaşı.

Nişan ve Madalyaları

13 Ağustos 1897'de Yunan Muharebe Madalyası,

1902 yılında Beşinci Dereceden Mecidî Nişanı,

1903 yılında Liyakat Madalyası,

1913 yılında Dördüncü Dereceden Osmani Nişanı,

Eylül 1915'te Muharebe Harp Madalyası,

Nisan 1916'da Gümüş Liyakat Madalyası,

Kasım 1916'da Gümüş İmtiyaz Madalyası,

1917 yılında Alman İmparatorluğu'nun İkinci Dereceden Demir Salip Madalyası,

Haziran 1917'de Üçüncü Dereceden Mecidî Nişanı,

1927 yılında TBMM tarafından da İstiklal Madalyası ve Takdirname ile ödüllendirildi.