Anasayfa / Milli Mücadele Komutanları / Mehmet Emin Koral, Korgeneral (1318 - Ağ.Top.1) (1881 - 1959)


Mehmet Emin Koral, Korgeneral (1318 - Ağ.Top.1) (1881 - 1959)

Aile Durumu

1881 yılında İstanbul'da doğdu. Hacı Mustafa Bey'in oğludur. 12 Ağustos 1959'da İstanbul'da vefat etti. Büyakada'da defnedildi.

Öğrenim Durumu

14 Mart 1900'de Topçu ve İstihkâm Harp Okulunun Topçu sınıfına girdi ve 6 Aralık 1902'de teğmen, devam ettiği Harp Akademisinden 5 Kasım 1905'te kurmay yüzbaşı rütbesiyle mezun oldu.

Yükselme Tarihleri

6 Aralık 1902'de teğmen,

6 Aralık 1903'te üsteğmen,

5 Kasım 1905'te kurmay yüzbaşı,

2 Mayıs 1908'de kurmay kıdemli yüzbaşı,

8 Temmuz 1908'de kurmay binbaşı,

7 Ağustos 1909'de kurmay kıdemli yüzbaşı (rütbe tasfiyesinden dolayı),

19 Ekim 1912'de kurmay binbaşı,

8 Ocak 1915'te kurmay yarbay,

14 Aralık 1916'da kurmay albay,

31 Ağustos 1922 tarihinde tümgeneral,

30 Ağustos 1926'da korgeneral.

Askerî Görevleri

5 Kasım 1905'te kurmay stajları için 3'üncü Ordu 5'inci Tümene,

30 Nisan 1907'de Manastır Redif Tümeni ile 23'üncü Tümen'de kurmay hizmetlerinde ve Kosova Bölge Komutanlığı Kurmaylığına,

2 Mayıs 1908'de Manastır Bölge Komutanlığı Kurmaylığına atandı.

23 Temmuz 1908'de 3'üncü Ordu 5'inci Tümen Kurmay Başkanı,

Haziran 1909'da 3'üncü Ordu 1'inci ve 2'nci Şube Müdürü,

6 Eylül 1909'da Genelkurmay 3'üncü Şubesine,

27 Ekim 1909'da Topçu ve İstihkâm Harp Okulunda görevli yabancı uzman Posselt'in yardımcılığına tayin edildi.

15 Ağustos 1911'de aynı okulda Kaleler Dersi Öğretmenliğine,

4 Haziran 1912'de Çanakkale Müstahkem Mevki Komutanlığı Kurmaylığına atandı.

21 Ekim 1912'de Yanya Kalesi Komutanlığı Kurmay Başkanı olarak tayin edildi ve Balkan Savaşı'na bu görevi ile katıldı.

15 Kasım 1913'te Madrid Ataşemiliterliğine atandı ise de 15 Aralık'ta Genelkurmay 1'inci Şube'ye alındı ve 19 Aralık'ta Ağır Topçu Komutanlığı Kurmaylığına,

7 Eylül 1914'te Erzurum Müstahkem Mevki Komutanı General Posselt'in refakatine,

13 Aralık 1914'te 11'inci Kolordu Kurmaylığına tayin edildi.

8 Ocak 1915'te 18'inci Tümen Komutan Vekili,

25 Mart 1916'da 17'nci Tümen Komutanı olarak atandı.

17 Aralık 1916'da 10'uncu Kafkas Tümen Komutanı,

29 Haziran 1917'de 49'uncu Tümen Komutanı,

18 Temmuz 1917'de 59'uncu Tümen Komutanı olarak tandı.

17 Eylül 1917'de Başkomutanlık Karargâhı Ağır Topçu Müfettişi ve 15'inci Şube Müdür Yardımcısı,

25 Eylül 1918'de 61'inci Tümen Komutan Vekili,

1 Mart 1919'da Karadeniz Boğazı Müstahkem Mevki Komutan Yardımcısı ve 25 Marttan itibaren asaleten Karadeniz Boğazı Müstahkem Mevki Komutanı,

22 Nisan 1920'de Personel Müdürü olarak tayin edildi.

18 Kasım 1920'de Tetkik ve Tasnif Komisyonu Üyesi,

9 Aralık 1920'de Mürettep Tümen Komutanı,

20 Nisan 1921'de Tetkik ve Tasnif Komisyonu Üyesi,

19 Temmuz 1921'de İstanbul'da Genelkurmay 2'nci Şube Müdürü olarak atandı.

11 Ocak 1922'de İstiklal Savaşı'na katılmak üzere İnebolu'ya geldi.

23 Ocak 1922'de 1'inci Ordu Kurmay Başkanı, Büyük Taarruz'dan sonra 18'inci Tümen Komutanı,

23 Kasım 1922'de İzmir Müstahkem Mevki Komutanı,

31 Ekim 1924'te 4'üncü Kolordu Komutanı olarak tayin edildi.

26 Ağustos 1929'da emekli oldu.

Katıldığı Savaşlar

1911 - 1912 Trablusgarp Savaşı,

1912 - 1913 Balkan Savaşı,

1914 - 1918 Birinci Dünya Savaşı,

1919 - 1922 İstiklal Savaşı.

Nişan ve Madalyaları

Dördüncü Dereceden Osmani Nişanı,

Alman ve Avusturya - Macaristan Devletlerince çeşitli nişan ve madalyalarla;

TBMM tarafından da İstiklal Madalyası ile ödüllendirildi.