Anasayfa / Milli Mücadele Komutanları / Mehmet Emin Çolakoğlu, Tümgeneral (1314 - Top.4) (1878 - 1939)


Mehmet Emin Çolakoğlu, Tümgeneral (1314 - Top.4) (1878 - 1939)

Aile Durumu

1878 yılında Afyonkarahisar'da doğdu. Bekir Bey'in oğludur. 6 Ağustos 1939'da vefat etti.

Öğrenim Durumu

13 Nisan 1895'te girdiği Topçu ve İstihkâm Harp Okulundan 13 Ocak 1899'da üsteğmen rütbesiyle mezun oldu. 3 Temmuz 1909'da mesleki bilgisini geliştirmek üzere (2,5 yıl) Almanya'ya gönderildi. 1912 yılında Romanya'da Topçu Atış Okulunda kurs gördü. Almanca ve Fransızca biliyordu.

Yükselme Tarihleri

13 Ocak 1898'de teğmen,

13 Ocak 1899'da üsteğmen,

1 Ocak 1908'de yüzbaşı,

28 Ekim 1911'de kıdemli yüzbaşı,

1 Mart 1914'te binbaşı,

16 Aralık 1915'te yarbay,

28 Temmuz 1918'de albay,

6 Ekim 1924'te tümgeneral.

Askerî Görevleri

Harp Okulundan mezun olduktan sonra 2'nci Ordu 12'nci Alay 1'inci Bölüğe,

Daha sonra yaklaşık üç ay mavzer fişeklerinin teftişiyle görevli komisyon üyeliği görevinde bulundu.

1902 yılında Kırcaali'de bulunan dağ bataryasının tebdili ile görevlendirildi.

8 Ekim 1905'te 2'nci Ordu 7'nci Seyyar Topçu Alayı 3'üncü Bölüğe atandı ve bir defa ordu, iki defa da tümen Divanıharp Üyeliği yaptı.

1 Ocak 1908'de 2'nci Ordu 8'inci Seyyar Topçu Alayı 5'inci Bölüğe,

23 Şubat 1908'de 2'nci Topçu Tümeni Yaverliğine tayin edildi.

1912 yılı sonlarında Vardar Ordusu Topçu Komutanlığı refakatine atandı. (Kumanova, Pirlepe, Manastır Muharebelerine katıldı.)

15 Aralık 1912'de Besiran Mıntıkası Topçu Komutanı

6 Mart 1913'te Yunanlara esir düştü.

27 Kasım 1913'te esaretten döndü ve Sahra Topçu Atış Okulu Öğretmeni olarak tayin edildi.

Birinci Dünya Savaşı seferberliğinde (3 Ağustos 1914) Başkomutanlık Vekâleti Topçu Genel Müfettişliği Kurmay Başkanı,

1 Ağustos 1914'te Sahra Topçu Atış Okulu Müdür Yardımcısı,

1 Eylül 1914'te Ankara'da bulunan 5'inci Ordu 13'üncü Sahra Topçu Alayı Komutanı,

Ocak 1916'da Tekirdağ'da 2'nci Kolordu Topçu Komutanı,

26 Şubat 1916'da 3'üncü Ordu Topçu Müfettişliğine atandı.

10 Şubat 1917'de Avrupa cephelerini görmek üzere Avrupa'ya gönderildi.

29 Haziran 1917'de 1'inci Ordu Topçu Müfettişliğine,

Daha sonra 3'üncü Ordu Topçu Müfettişliğine,

10 Ekim 1918'de 5'inci Ordu Topçu Müfettişliğine (becayişen),

21 Kasım 1918'de de İstanbul'da Personel Dairesi emrine,

Daha sonra Sahra Topçu Atış Okulu Müdürü,

27 Nisan 1921'de İnebolu yoluyla Anadolu'ya geçti.

Mayıs 1921'de Doğu Cephesi Erzurum Topçu Komutanı

2 Haziran 1921'de Doğu Cephesi Sarıkamış Topçu Komutanı,

16 Ağustos 1921'de Kars Müstahkem Mevki Komutanı,

13 Şubat 1922'de Erzurum Müstahkem Mevki Komutanı,

26 Ağustos 1922'de tekrar Kars Müstahkem Mevki Komutanı,

Ek görev olarak 9'uncu Kafkas Tümeni Komutanı ve 6'ncı Nizamiye Süvari Tümen Komutanı,

Temmuz 1927'de Topçu Müfettişliğine,

15 Mart 1934'te Fen ve Sanat Genel Müdürü olarak atandı.

Katıldığı Savaşlar

1912 - 1913 Balkan Savaşı,

1914 - 1918 Birinci Dünya Savaşı,

1919 - 1922 İstiklal Savaşı.

Nişan ve Madalyaları

16 Ekim 1901'de Beşinci Dereceden Mecidî Nişanı,

1902 yılında Gümüş İmtiyaz Madalyası,

1906 yılında Gümüş Liyakat Madalyası,

1911 yılında Romanya Kralı tarafından verilen Kron de Romani Nişanı,

30 Temmuz 1915'te Harp Madalyası,

1915 yılında Gümüş Liyakat Madalyası,

1916 yılında Alman İmparatorluğu'nun İkinci Sınıf Demir Salip Nişanı,

22 Mayıs 1917'de Muharebe Gümüş İmtiyaz Madalyası,

21 Mayıs 1918'de Avusturya - Macaristan İmparatorluğu'nun Üçüncü Sınıf Harp Alametli Demir Taç Nişanı,

1927 yılında TBMM tarafından İstiklal Madalyası ile ödüllendirildi.