Anasayfa / Milli Mücadele Komutanları / Hüseyin Nurettin Özsu, Tümgeneral (1313 - P.256) (1879 - 1937)


Hüseyin Nurettin Özsu, Tümgeneral (1313 - P.256) (1879 - 1937)

Aile Durumu

1879 yılında İstanbul’da doğdu. Cemalettin Bey’in oğludur. 9 Haziran 1937’de vefat etti. İstanbul Sahra-yı Cedit Mezarlığına defnedildi. 27 Eylül 1988 tarihinde naaşı devlet mezarlığına nakledildi.

Öğrenim Durumu

13 Eylül 1895’te girdiği Harp Okulundan 24 Ocak 1898’de teğmen rütbesiyle mezun oldu.

Yükselme Tarihleri

24 Ocak 1898’de teğmen,

7 Eylül 1901’de yüzbaşı,

22 Nisan 1908’de kıdemli yüzbaşı,

27 Nisan 1911’de binbaşı,

29 Kasım 1914’te yarbay,

1 Eylül 1917’de albay,

31 Ağustos 1922’de tümgeneral.

Askerî Görevleri

24 Ocak 1898’de 3’üncü Ordu emrine,

25 Ocak 1898’de 3’üncü Ordu 6’ncı Nişancı Taburu 2’nci Bölüğe atandı.

7 Eylül 1901’de 7’nci Ordu 53’üncü Alay 2’nci Tabur 1’inci Bölük Komutanı,

19 Nisan 1906’da 56’ncı Alay 1’inci Tabur 3’üncü Bölük Komutanı olarak atandı.

21 Ağustos 1909’da silah sevki için İstanbul’a gelerek 1’inci Ordu açığına alındı.

4 Kasım 1909’da 4’üncü Ordu 56’ncı Redif Alayı 1’inci Giresun Taburuna,

2 Aralık 1909’da 2’nci Ordu 16’ncı Alay 3’üncü Taburuna,

21 Haziran 1910’da 103’üncü Redif Alayı 2’nci İskeçe Taburuna,

27 Nisan 1911’de Bilecik Alayı Söğüt Taburuna,

31 Ağustos 1912’de Bilecik Alayı Geyve Taburuna,

14 Ekim 1912’de İzmit Taburuna atandı.

22 Ekim 1912’de Kasımpaşa Alayı Hasköy Taburu Komutanı,

6 Haziran 1914’te 17’nci Alay 3’üncü Tabur Komutanı,

2 Eylül 1914’te 18’inci Alay 2’nci Tabur Komutanı,

1 Şubat 1915’te 17’nci Alay Komutanı,

Daha sonra 39’uncu Alay Komutanı,

140’ıncı Alay Komutanı,

31’inci Alay Komutanı,

6 Mayıs 1916’da 2’nci Tümen Komutanı,

6 Ağustos 1917’de 4’üncü Ordu 2’nci Kolordu 3’üncü Tümen Komutanı,

1 Ocak 1918’de 48’inci Tümen Komutanı,

13 Mayıs 1918’de 43’üncü Tümen Komutanı,

28 Haziran 1918’de Umman Mürettep Tümen Komutanı,

1919 yılında Üst Subay Divanıharp Üyesi,

31 Mayıs 1919’da 2’nci Tümen Komutanı olarak tayin edildi.

16 Eylül 1919’da açığa alındı.

8 Aralık 1919’da Muhafızlık Üstsubay Divanıharp Üyesi olarak atandı.

14 Ocak 1921’de İnebolu üzerinden Anadolu’ya geçti.

8 Şubat 1921’de Kocaeli Grubu 7’nci Tümen Komutanı,

30 Nisan 1921’de Mürettep Tümen Komutanı,

Daha sonra 17’nci Tümen Komutanı olarak tayin edildi.

1926 - 1927 dönemi İstanbul’da Büyük Kumanda kursuna katıldı.

30 Ocak 1927’de Kurmay Divanıharp Üyesi,

29 Kasım 1930’da 41’inci Tümen Komutanı,

Ocak 1932’de Askerî Yargıtay Üyesi olarak atandı.

22 Ocak 1932’de emekli oldu.

Katıldığı Savaşlar

1897 Osmanlı - Yunan Savaşı,

1911 - 1912 Trablusgarp Savaşı,

1912 - 1913 Balkan Savaşı,

1914 - 1918 Birinci Dünya Savaşı,

1

919 - 1922 İstiklal Savaşı.

Nişan ve Madalyaları

1 Eylül 1915’te Muharebe Gümüş Liyakat Madalyası,

18 Mayıs 1917’de Muharebe Gümüş İmtiyaz Madalyası,

8 Ağustos 1917’de Muharebe Altın Liyakat Madalyası,

18 Kasım 1917’de Avusturya - Macaristan İmparatorluğu’nun Harp Alametli Üçüncü Sınıf Liyakat - ı Askerî Madalyası,

Alman İmparatorluğu’nun Demir Salip Nişanı,

29 Eylül 1921’de TBMM tarafından İstiklal Madalyası ile ödüllendirildi.