Anasayfa / Milli Mücadele Komutanları / Halit Karsıalan, Tümgeneral (1319 - P.257) (1883 - 1925)


Halit Karsıalan, Tümgeneral (1319 - P.257) (1883 - 1925)

Aile Durumu

1883 yılında İstanbul’da doğdu. Ahmet Bey’in oğludur. 14 Şubat 1925’te TBMM’de vurularak öldürüldü. İstanbul Edirnekapı Mezarlığına defnedildi. Naaşı, 25 Ekim 1988’de devlet mezarlığına nakledildi.

Öğrenim Durumu

14 Ocak 1901’de girdiği Harp Okulundan 19 Ağustos 1903’te teğmen rütbesiyle mezun oldu.

Yükselme Tarihleri

19 Ağustos 1903’te teğmen,

22 Temmuz 1908’de üsteğmen,

27 Nisan 1911’de yüzbaşı,

23 Haziran 1915’te binbaşı,

14 Haziran 1916’da yarbay,

6 Aralık 1920’de albay,

31 Ağustos 1922’de tümgeneral.

Askerî Görevleri

Harp Okulundan mezun olduktan sonra 3’üncü Ordu emrine,

22 Ağustos 1903’te 3’üncü Ordu 1’inci Alay, Takım Komutanı,

9 Şubat 1904’te 3’üncü Ordu 21’inci Alay 1’inci Tabur 1’inci Bölüğe,

22 Temmuz 1908’de 3’üncü Ordu 119’uncu Redif Alayı Takım Komutanı,

14 Aralık 1908’de 1’inci Ordu 4’üncü Alay 3’üncü Tabur 3’üncü Bölüğe,

19 Mayıs 1909’da 1’inci Ordu 1’inci Alay 4’üncü Tabur 1’inci Bölüğe,

27 Nisan 1911’de 7’nci Kolordu 59’uncu Alay 3’üncü Tabur 1’inci Bölük Komutanı olarak atandı.

Nisan 1912’de Trablusgarp’a gitti. 30 Kasım 1912’de Trablusgarp’tan dönerek Doğu Ordusuna tayin edildi.

22 Ocak 1914’te Harbiye Dairesine,

17 Ocak 1915’te Kafkasya’da Mürettep Teşkilat-ı Mahsusa Alayı 2’nci Artvin Taburu Komutanı,

Daha sonra aynı alayın Komutanı,

Bağımsız Artvin Müfrezesi Komutanı,

Şubat 1915’te Çoruh Müfrezesi Komutanı olarak tayin edildi.

1916 yılında tedavi için Avusturya’ya gitti.

18 Mayıs 1917’de Batı Dersim Komutanı,

Erzurum Harekâtında Sağ Kanat Müfreze Komutanı,

19 Mart 1918’de 3’üncü Kafkas Tümeni Komutanı,

27 Kasım 1919’da 15’inci Kolordu Kafkas Tümeni Komutanı,

21 Ocak 1921’de Tümen Komutanlığı yetkisiyle Kocaeli Grup Komutanı,

4 Mayıs 1921’de 12’nci Grup Komutanı,

4 Kasım 1922’de Büyük Taarruzdan sonra Batı Cephesi Komutanlığı emrine tayin edildi.

Ağustos 1923 - 14 Şubat 1925’te Ardahan Milletvekili iken TBMM’de öldürüldü.

Katıldığı Savaşlar

1911 - 1912 Trablusgarp Savaşı,

1912 - 1913 Balkan Savaşı,

1914 - 1918 Birinci Dünya Savaşı,

1919 - 1922 İstiklal Savaşı.

Askerlik Sonrası Aldığı Görevler

5 Temmuz 1923’te Ardahan milletvekili olarak seçildi.

Nişan ve Madalyaları

Mart 1916’da Gümüş ve Altın Liyakat Madalyaları,

1917 yılında Gümüş ve Altın İmtiyaz Madalyaları,

Üçüncü Dereceden Osmanlı Madalyası,

Alman ve Avusturya - Macaristan devletleri tarafından verilen çeşitli nişan ve madalyalar,

TBMM tarafından İstiklal Madalyası ile ödüllendirildi.