Anasayfa / Milli Mücadele Komutanları / Halil İbrahim Çolak, Albay (1316 - P.157) (1881 - 1944)


Halil İbrahim Çolak, Albay (1316 - P.157) (1881 - 1944)

Aile Durumu

1881 yılında Bursa’da doğdu. Mustafa Bey’in oğludur. 24 Şubat 1944’te vefat etti. İstanbul Zincirlikuyu Mezarlığına defnedildi. Naaşı 29 Kasım 1988’de devlet mezarlığına nakledildi.

Öğrenim Durumu

13 Mart 1898’de girdiği Harp Okulundan 2 Şubat 1901’de mezun oldu.

Yükselme Tarihleri

2 Şubat 1901’de teğmen,

25 Nisan 1904’te üsteğmen,

24 Nisan 1907’de yüzbaşı,

3 Aralık 1916’da binbaşı,

13 Eylül 1921’de yarbay,

12 Eylül 1922’de albay.

Askerî Görevleri

Harp Okulundan mezun olduktan sonra Hassa Ordusu açığına atandı.

1 Mart 1901’de 5’inci Ordu emrine becayişen,

9 Kasım 1901’de 36’ncı Alay 3’üncü Tabur 4’üncü Bölüğe,

25 Nisan 1904’te 3’üncü Ordu 45’inci Redif Alayı 1’inci İzmir Taburu 2’nci Bölüğe,

21 Ağustos 1904’te 6’ncı Tümen 3’üncü Avcı Taburu 1’inci Bölüğe,

24 Nisan 1907’de 3’üncü Ordu 6’ncı Nişancı Taburu 1’inci Bölüğe,

31 Temmuz 1909’da 3’üncü Nizamiye Ordusu emrine,

7 Haziran 1910’da 68’inci Alay 3’üncü Tabur 12’nci Bölüğe (4 Aralık 1911’de yapılan yeni teşkilat gereği bu birlik 54’üncü Alay 3’üncü Tabur olmuştur.),

54’üncü Alay 3’üncü Tabur 10’uncu Bölüğe

12 Şubat 1914’te açığa çıkarılarak Beylerbeyi Sarayı muhafızlığına atandı.

14 Mart 1914’te bu muhafızlığın jandarmaya dâhil edilmesiyle jandarmaya nakledildi. Daha sonra yaptığı müracaat üzerine asıl sınıfına iade edilerek 10 Ekim 1914’te 1’inci Ordu emrine alındı. Bir süre Teşkilat-ı Mahsusa’da çalıştı.

2 Kasım 1916’da 177’nci Alay ve Mürettep Köprülü Müfrezesi Komutanı olarak atandı.

1917 yılında kendi isteğiyle emekli oldu.

1920 yılında Millî Mücadele’ye katıldı. 2’nci Kuvve-i Seyyare adı verilen süvari müfrezesini kurdu. Bununla Bolu, Düzce ve Yozgat ayaklanmalarının bastırılmasında önemli başarılar kazandı.

1921 yılı başında emrindeki müfreze 3’üncü Süvari Tümeni adını alarak Batı Cephesi Komutanlığı emrine verildi ve kendisi de bu tümenin komutanlığına atandı. Bu görevle Birinci, İkinci İnönü ve Sakarya Muharebeleri ile Büyük Taarruz’a katıldı.

14 Aralık 1923’te emekli oldu.

Katıldığı Savaşlar

1914 - 1918 Birinci Dünya Savaşı,

1919 - 1922 İstiklal Savaşı,

Nişan ve Madalyaları

Harp Madalyası

İstiklal Madalyası ile ödüllendirildi.

Askerlik Sonrası Aldığı Görevler

Emekli olduktan sonra bir süre ticaretle uğraşarak Bozüyük Kereste Fabrikasını kurdu.

II., III., IV.,V. Dönem Bilecik Milletvekilliği yaptı.