Anasayfa / Milli Mücadele Komutanları / Hacı Mehmet Arif Örgüç, Albay (1311 - c.Sv.69) (1876 - 1940)


Hacı Mehmet Arif Örgüç, Albay (1311 - c.Sv.69) (1876 - 1940)

Aile Durumu

1876 yılında İstanbul’da doğdu. Ahmet Beyin oğludur. Nisan 1940’ta İstanbul’da vefat etti ve Bakırköy Mezarlığına defnedildi. Naaşı, 25 Ekim 1988’de Devlet Mezarlığı’na nakledildi.

Öğrenim Durumu

29 Nisan 1893 tarihinde girdiği Harp Okulundan 29 Ocak 1896’da teğmen rütbesiyle mezun oldu.

Yükselme Tarihleri

29 Ocak 1896’da teğmen,

1 Haziran 1900’de üsteğmen,

1 Kasım 1901’de yüzbaşı,

31 Ağustos 1910’da binbaşı,

20 Kasım 1914’te yarbay,

1 Mart 1921’de albay.

Askerî Görevleri

29 Ocak 1896’da 37’nci Süvari Alayı 3’üncü Bölük Takım Komutanı,

7 Eylül 1897’de 38’inci Süvari Alayı 3’üncü Bölük Takım Komutanı,

1 Eylül 1899’da Tıbbiye Mektebi Dâhiliye Subaylığına,

1901 yılında 5’inci Süvari Alayı 2’nci Bölük Komutanı,

7 Mart 1906’da 25’inci Süvari Alayı 2’nci Bölük Komutanı,

14 Mart 1908’de 9’uncu Tümen Askerî Mahkemesi Zabit Kâtipliğine,

14 Ekim 1909’da 26’ncı Süvari Alay Komutan Vekili,

31 Ağustos 1910’da 1’inci Hafif Süvari Alay Komutanı,

Ocak 1914’te 3’üncü Süvari Alay Komutan Vekili,

23 Eylül 1914’te 14’üncü Süvari Alay Komutanı,

15 Şubat 1915’te Mürettep 13’üncü Süvari Alay Komutanı,

Daha sonra tekrar 14’üncü Süvari Alay Komutanı,

23 Haziran 1916’da İran Umum Aşiret Komutanı,

18 Mayıs 1917’de13’üncü Süvari Alay Komutanı olarak atandı.

21 Temmuz 1920’de İstanbul’da “Meselelerin Halli Encümeni Üyesi” iken Anadolu’ya adam kaçırdığı iddiasıyla altı ay kadar hapsedilmiştir.

16 Ocak 1921’de İnebolu yoluyla Anadolu’ya geçti ve Batı Cephesi komutanlığı emrine verilerek Süvari Depo Alay Komutanı,

1 Mart 1921’de 5’inci Süvari Tugay Komutanı,

27 Nisan 1921’de Yenişehir Bölge Komutanı,

2 Eylül 1921’de 1’inci Süvari Tümeni Komutanı,

28 Aralık 1921’de Mürettep Süvari Tümeni Komutanı,

28 Kasım 1923’te 7’nci Aşiret Süvari Tümeni Komutanı,

3 Mart 1925’te açığa alındı.

9 Şubat 1926’da emekli edildi.

Katıldığı Savaşlar

1911 - 1912 Trablusgarp Savaşı,

1912 - 1913 Balkan Savaşı,

1914 - 1918 Birinci Dünya Savaşı,

1919 - 1922 İstiklal Savaşı.

Nişan ve Madalyaları

1916 yılında Harp Madalyası,

1916 yılında Kılınçlı Muharebe Madalyası,

Gümüş Liyakat Madalyası,

1916 yılında Gümüş İmtiyaz Madalyası,

TBMM tarafından İstiklal Madalyası ile ödüllendirildi.