Anasayfa / Milli Mücadele Komutanları / Ethem Servet Boral, Kurmay Albay (1315 - P.16) (1876 - 1956)


Ethem Servet Boral, Kurmay Albay (1315 - P.16) (1876 - 1956)

Aile Durumu

1876 yılında Kafkasya’da doğdu. Moranoğullarından İdris Bey’in oğludur. 21 Eylül 1956 yılında vefat etti. Vârisi olmaması nedeniyle naaşı devlet mezarlığına nakledilemedi.

Öğrenim Durumu

14 Mart 1897’de girdiği Harp Okulundan 17 Aralık 1899’da teğmen, devam ettiği Harp Akademisinden 15 Kasım 1902’de mümtaz yüzbaşı olarak mezun oldu.

Yükselme Tarihleri

17 Aralık 1899’da teğmen,

2 Şubat 1901’de üsteğmen,

15 Kasım 1902’de yüzbaşı (mümtaz),

4 Ağustos 1907’de kıdemli yüzbaşı (kurmaylığı 28 Mart 1911’de onaylanmıştır.),

27 Nisan 1911’de kurmay binbaşı,

23 Eylül 1915’te kurmay yarbay,

1 Mart 1921’de kurmay albay.

Askerî Görevleri

Harp Akademisinden mezun olduktan sonra, 3’üncü Ordu 6’ncı Tümen emrine atandı.

12 Nisan 1903’te 23’üncü Alay 1’inci Tabur 1’inci Bölük Komutanı olarak tayin edildi.

12 Ağustos 1903’te 24’üncü Alay 4’üncü Tabur 4’üncü Bölük Komutanı,

20 Şubat 1904’te 3’üncü Ordu 28’inci Üsküp Tümen Kurmay Mülhaklığına,

9 Eylül 1904’te 3’üncü Ordu 17’nci Tümen 33’üncü Tugay Kurmay Mülhaklığına atandı.

Şubat 1905’te eşkıya takibi için görevlendirilerek Kesriye Mıntıkası Komutan Muavini,

28 Nisan 1905’te Kesriye, Suruç, Filorine Mıntıkaları Müfettiş Muavini,

23 Şubat 1908’de 24’üncü Nizamiye Alayı 1’inci Tabur Komutanı olarak atandı. (Bu birlikte görev yaparken Hareket Ordusu ile İstanbul’a geldi.)

24 Nisan 1911’de 6’ncı Manastır Kolordusu Kurmaylığı 1’inci Şubeye,

4 Haziran 1911’de Yunan Hudut Komiserliğine

8 Mayıs 1912’de Debre Mutasarrıflığına,

31 Ağustos 1912’de tekrar Yunan Hudut Komiserliğine,

29 Eylül 1912’de 8’inci Mürettep Kolordu Kurmaylığına,

8 Ocak 1914’te 8’inci Kolordu 25’inci Nizamiye Tümeni Kurmaylığına,

7 Eylül 1914’te 8’inci Kolordu 79’uncu Alay Komutanı,

29 Eylül 1914’te 8’inci Mürettep Kolordu Kurmaylığına,

Daha sonra 27’nci Tümen Komutanı,

27 Mayıs 1916’da 41’inci Tümen Komutanı,

25 Ocak 1917’de Harbiye Nezareti İhracat Şubesi Müdürü,

3 Şubat 1917’de 1’inci Tümen Kurmaylığına,

12 Nisan 1918’de tedavi için Almanya’ya gitti.

8 Şubat 1919’da Askerî Temyiz Mahkemesi Başkanı olarak atandı. Aynı zamanda 1’inci TBMM Üyesi olarak da görev yaptı.

1 Temmuz 1920’de İstiklal Savaşı’na katılmak üzere Anadolu’ya geçti.

17 Temmuz 1920’de MSB Satın Alma Komisyon Başkanı,

19 Kasım 1920’de Levazımat-ı Umumiye Başkanı,

30 Ocak 1921’de MSB Teftiş Kurulu Başkanı,

19 Mayıs 1921’de 2’nci Süvari Tümen Komutanı,

25 Eylül 1921’de MSB Teftiş Dairesi Başkanı,

10 Ağustos 1922’de Askerî Yargıtay Üyesi,

26 Ağustos 1928’de Coğrafya Encümeni Üyesi olarak atandı.

25 Şubat 1931’de emekli oldu.

Katıldığı Savaşlar

1912 - 1913 Balkan Savaşı,

1914 - 1918 Birinci Dünya Savaşı,

1919 - 1922 İstiklal Savaşı.

Nişan ve Madalyaları

1 Mart 1914’te Dördüncü Dereceden Mecidî Nişanı,

31 Mart 1915’te Muharebe Altın Liyakat Madalyası,

24 Ekim 1915’te Üçüncü Dereceden Mecidî Nişanı,

3 Eylül 1917’de Almanya İmparatorluğu’nun İkinci Sınıf Demir Salip Nişanı,

28 Ekim 1917’de Üçüncü Dereceden Mecidî Nişanı Yerine Kılınçlı Mecidî Nişanı,

TBMM tarafından İstiklal Madalyasıyla ödüllendirildi.