Anasayfa / Milli Mücadele Komutanları / Cevat Çobanlı, Orgeneral (1307 - P.4) (1871 - 1938)


Cevat Çobanlı, Orgeneral (1307 - P.4) (1871 - 1938)

Aile Durumu

1871 yılında İstanbul’da doğdu. Mareşal Şakir Paşa’nın oğludur. 16 Mart 1938’de vefat etti. İstanbul Erenköy Sahra-yı Cedit Mezarlığında gömülü olan naaşı 27 Eylül 1988’de Devlet Mezarlığına nakledildi.

Öğrenim Durumu

19 Haziran 1888’de girdiği Harp Okulundan 1891 yılında teğmen olarak, devam ettiği Harp Akademisinden 20 Mart 1894’te kurmay yüzbaşı olarak mezun oldu. Fransızca ve Almanca biliyordu.

Yükselme Tarihleri

1891’de teğmen,

1892’de üsteğmen,

20 Mart 1894’te kurmay yüzbaşı,

17 Kasım 1894’te kurmay kıdemli yüzbaşı,

13 Mayıs 1895’te kurmay binbaşı,

27 Ocak 1898’de kurmay yarbay,

17 Ocak 1900’de kurmay albay,

4 Aralık 1901’de tuğgeneral,

25 Aralık 1906’da korgeneral

19 Ağustos 1909’da kurmay yarbay (rütbe tasfiyesinden dolayı),

29 Eylül 1910’de albay,

29 Kasım 1914’te tümgeneral,

28 Temmuz 1918’de korgeneral,

30 Ağustos 1926’da orgeneral.

Askerî Görevleri

22 Şubat 1894’te Padişah Yaveri sıfatıyla Saray Kurmaylığına,

17 Kasım 1894’te depremden zarar gören askerî binaların onarımı görevine atandı.

6 Şubat 1899’da Şakir Paşa ile Bulgaristan’a gitti.

30 Nisan 1899'da Lahey'de Silahların Toplanması Konferansına katıldı,

2 Ağustos 1904'te Hamidiye-Hicaz Demiryolu'nun Şam'dan Maan'a ulaşması törenine katıldı.

4 Nisan 1907’de 2’nci Ordu emrine,

3 Ağustos 1907’de İstanbul’a döndü.

15 Ocak 1911’de 1’inci Ordu Müfettişliği Kurmay Başkanı,

4 Mayıs 1911’de İngiltere Kralının taç giyme törenine katılmak üzere Londra'ya giden heyet refakatine,

27 Temmuz 1912’de Genelkurmay II'nci Başkan Vekili,

31 Temmuz 1912’de yeniden 1'inci Ordu Müfettişliği Kurmay Başkanı,

29 Eylül 1912’de Doğu Ordusu Kurmay Başkanı,

Daha sonra Çatalca Ordusu Topçu Komutanlığı Kurmay Başkanı,

4 Şubat 1913’te 9’uncu Tümen Komutanı,

5 Haziran 1913’te Bulgaristan hududunun belirlenmesi ile ilgili Komisyon Başkanı,

6 Ocak 1914’te 9’uncu Tümen Komutanı,

10 Ağustos 1914’te Çanakkale Boğazı Müstahkem Mevki Komutanı,

9 Ekim 1915’te 14’üncü Kolordu Komutanı,

18 Kasım 1916’da 15'inci Kolordu Komutanı,

19 Ağustos 1917’de tekrar 14’üncü Kolordu Komutanı,

8 Kasım 1917’de 8’inci Ordu Komutanı,

3 Kasım 1918’de Genel Karargâh Başkanı,

19 Aralık 1918’de Harbiye Nazırı,

14 Mayıs 1919’da Genelkurmay Başkanı olarak tayin edildi.

16 Mart 1920’de İstanbul’un işgalinde İngilizler tarafından tutuklanarak Malta’ya sürüldü. 15 Ocak 1922’de İtalyan vapuru ile Mersin’e geldi.

9 Şubat 1922’de Elcezire Cephesi Komutanı,

21 Ekim 1923’te 3’üncü Ordu Müfettişi olarak atandı.

Aynı zamanda II. Dönem Elazığ Milletvekilliği yaptı.

31 Ekim 1924’te Ordu Komutanlığı görevine son verildi ve milletvekilliğine devam etti.

25 Aralık 1924’te Elazığ Milletvekilliğinden istifa etti ve Askerî Şûra Üyesi olarak atandı.

7 Ocak 1925’te Musul Sorunu ve 28 Kasım 1925’te Irak sınırı için Milletler Cemiyetine giden heyette Askerî Müşavir olarak bulundu.

28 Nisan 1927’de İstanbul Erkân Divan-ı Harp Başkanı olarak atandı.

12 Mart 1928’de Cenevre’de toplanan Silahların Azaltılması konusundaki kongreye temsilci olarak gönderildi.

14 Eylül 1935’te Askerî Şûra Üyesi iken yaş haddinden emekli oldu.

Katıldığı Savaşlar

1911 - 1912 Trablusgarp Savaşı,

1912 - 1913 Balkan Savaşı,

1914 - 1918 Birinci Dünya Savaşı,

1919 - 1922 İstiklal Savaşı.

Nişan ve Madalyaları

1 Mayıs 1895’te Gümüş Liyakat Madalyası,

5 Temmuz 1896’da Üçüncü Dereceden Mecidî Nişanı,

15 Nisan 1899’da Bulgar Prensi tarafından Liyakat Nişanı,

4 Ocak 1904'te İspanya Hükûmeti tarafından İzabella Katolik Nişanı,

4 Ocak 1904'te Almanya Hükûmeti tarafından İkinci Dereceden Kron de Prus Nişanı,

4 Mayıs 1911’de Bulgar Hükûmeti tarafından İkinci Dereceden Alexander Nişanı,

31 Mart 1915'te Altın Muharebe Madalyası,

14 Nisan 1915'te Alman Hükûmeti tarafından Birinci Dereceden Croix de Fer Nişanı,

1915’te Alman İmparatorluğu tarafından İkinci ve Birinci Sınıf Demir Salip Nişanları,

17 Ocak 1916'da Muharebe Altın İmtiyaz Madalyası,

1916'da Alman İmparatorluğu tarafından İkinci Dereceden Aigle Rouge Nişanı,

31 Mayıs 1917'de Tedbilen Kılınçlı ve Yıldızlı İkinci Dereceden Kırmızı Kartal Nişanı,

Alman İkinci Dereceden Kırmızı Kronlu Nişan,

Avusturya-Macaristan İmparatorluğu tarafından İkinci dereceden Harp Alametli Demir Taç Nişanı,

7 Temmuz 1917’de Bavyera Kralı tarafından İkinci Dereceden Yıldız ve Kılınçlı Askerî Liyakat Nişanı,

19 Ağustos 1917'de Avusturya-Macaristan İmparatorluğu tarafından İkinci Dereceden Harp Alametli Demir Taç Nişanı,

23 Eylül 1917’de Birinci Dereceden Mecidî Nişanı,

15 Ekim 1917’de Alman Birinci Sınıf Kılınçlı Taç Nişanı,

1918’de Avusturya-Macaristan İmparatorluğu tarafından Birinci Dereceden Salib-i Ahmer Nişanı,

29 Ağustos 1923’te Kırmızı Şeritli İstiklal Madalyası ile ödüllendirildi.