Anasayfa / Milli Mücadele Komutanları / CEMİL CONK, Tümgeneral (1308 - P.18) (1873 - 1931)

CEMİL CONK, Tümgeneral (1308 - P.18) (1873 - 1931)

 

  Aile Durumu

1873 yılında Üsküdar’da doğdu. Ahmet Bey’in oğludur. 31 Ağustos 1931’de vefat etti.

   
 Öğrenim Durumu

1889 yılında girdiği Harp Okulundan 4 Mayıs 1892’de teğmen rütbesiyle mezun oldu. 1894 - 1897 yılları arasında Alman ordusunda mesleki öğrenim ve eğitim gördü. Almanca biliyordu.

Yükselme Tarihleri

4 Mayıs 1892’de teğmen,

29 Haziran 1894’te üsteğmen,

26 Ağustos 1894’te yüzbaşı,

8 Nisan 1898’de kıdemli yüzbaşı,

26 Mart 1901’de binbaşı,

16 Eylül 1903’te yarbay,

7 Ağustos 1909’da binbaşı (rütbe tasfiyesinden dolayı),

29 Kasım 1914’te yarbay,

12 Aralık 1916’da albay,

1 Eylül 1923’te tümgeneral.

   
 Askerî Görevleri

4 Mayıs 1892’de 4’üncü Ordu emrine,

15 Mayıs 1892’de 4’üncü Ordu 30’uncu Alay 3’üncü Tabur 1’inci Bölüğe,

Daha sonra Bağdat Askerî Ortaokulunda Jimnastik Öğretmeni,

28 Kasım 1892’de 4’üncü Ordu Mareşallik Makam Yaveri olarak atandı.

1894’te Almanya’ya öğrenim için gönderildi.

Yurda döndükten sonra 8 Nisan 1898’de 2’nci Ordu 1’inci Tümen Piyade Eğitim Öğretmeni, 23 Mart 1906’da padişah aleyhtarlığı suçlamasıyla ordudan tard edildi ve Trablusgarp’a sürüldü.

2 Mayıs 1909’da rütbesi iade edilerek 1’inci Ordu açığına atandı.

19 Mayıs 1909’da 1’inci Nizamiye Alayı Komutanı,

7 Ağustos 1909’da 1’inci Ordu 8’inci Nizamiye Alayı Komutan Muavini,

30 Ocak 1910’da İstanbul Subay Talimgâh Müdürü olarak atandı.

Balkan Savaşı’nda Gümülcine Redif Alay Komutanı olarak görev yaptı.

Edirne’nin düşmesinden sonra Filibe’de esir olarak kaldı. Esaretten dönüşünde tekrar eski görevine atandı.

Birinci Dünya Savaşı başlarında kısa bir süre Alman Askerî Islahat Heyeti refakatinde çalıştı.

3 Aralık 1914’te 36’ncı Alay Komutanı,

25 Temmuz 1915’te 4’üncü Tümen Komutanı,

17 Ağustos 1916’da 54’üncü Tümen Komutanı,

24 Şubat 1917’de 41’inci Tümen Komutanı,

31 Temmuz 1918’de 12’nci Kolordu emrine,

10 Nisan 1919’da İstanbul’da Askerî Yargıtay Ceza Kanunları Tetkik Komisyon Üyesi,

8 Eylül 1919’da 15’inci Tümen Komutanı,

5 Ocak 1920’de 1 Numaralı Muhafızlık Üst Subay Divan-ı Harp Üyesi,

Daha sonra 2 Numaralı Üst Subay Divan-ı Harp Üyesi olarak atandı.

13 Kasım 1920’de Tetkik ve Tasnif Komisyonu Heyetine tayin edildi.

31 Ağustos 1921’de İnebolu yoluyla Anadolu’ya geçti.

Daha sonra Konya Divan-ı Harb-i Mahsusi Üyesi,

15 Kasım 1921’de Konya Divan-ı Harb-i Mahsusi Başkanı,

30 Ocak 1922’de 11’inci Tümen Komutanı,

14 Kasım 1922’de 18’inci Tümen Komutanı,

15 Ağustos 1923’te Piyade Atış Okulu Müdürü,

22 Şubat 1925’te Piyade ve Makineli Tüfek Müfettişi,

30 Ekim 1927’de 4’üncü Tümen Komutanı,

9 Kasım 1927’de ek görev olarak 2’nci Kolordu Komutan Vekili olarak tayin edildi.

13 Şubat 1931’de emekli oldu.

Katıldığı Savaşlar

    1912 - 1913 Balkan Savaşı,

1914 - 1918 Birinci Dünya Savaşı,

1919 - 1922 İstiklal Savaşı.

   

 Nişan ve Madalyaları

Dördüncü Dereceden Mecidî Nişanı,

1 Eylül 1915’te Muharebe Gümüş İmtiyaz Madalyası,

17 Haziran 1916’da Üçüncü Dereceden Mecidî Nişanı,

Gümüş Liyakat Madalyası,

Hicaz Madalyası,

3 Ekim 1916’da Alman Birinci ve İkinci Sınıf Demir Salip Nişanları,

Harp Madalyası,

TBMM tarafından İstiklal Madalyası ile ödüllendirildi.

Yazdığı Eserler

Çanakkale Conkbayırı Savaşları, ATATÜRK’ün Yaptığı Görülmemiş Yiğitçe Süngü Hücumu, Ankara 1959.