Anasayfa / Milli Mücadele Komutanları / Cavit, Tümgeneral (1317 - P.14) (1884 - 1933)


Cavit, Tümgeneral (1317 - P.14) (1884 - 1933)

Aile Durumu

1884 yılında Edirne’de doğdu. Yakup Kemal Bey’in oğludur. 5 Mart 1933’te vefat etti ve Feriköy Mezarlığı’na defnedildi. Naaşı 25 Ekim 1988’de devlet mezarlığına

nakledildi.

Öğrenim Durumu

13 Mart 1899’da girdiği Harp Okulundan 10 Ocak 1902’de teğmen, devam ettiği Harp Akademisinden 11 Ocak 1905’te mümtaz yüzbaşı olarak mezun oldu. 1910 - 1911 yıllarında Fransa’da mesleki öğrenim gördü. Almanca ve Fransızca biliyordu.

Yükselme Tarihleri

10 Ocak 1902’de teğmen,

5 Aralık 1902’de üsteğmen,

11 Ocak 1905’te yüzbaşı (12 Mart 1912’de kurmaylığı onanmıştır.)

26 Nisan 1912’de kurmay binbaşı,

14 Eylül 1916’da kurmay yarbay,

1 Mart 1921’de kurmay albay,

30 Ağustos 1927’de tümgeneral.

Askerî Görevleri

Harp Akademisinden mezun olduktan sonra 2’nci Ordu emrine atandı.

14 Şubat 1905’te 2’nci Ordu 3’üncü Nişancı Taburu 2’nci Bölük Komutanı,

27 Nisan 1908’de Edirne Harp Okulu Dâhiliye Subaylığına,

30 Kasım 1908’de Edirne Harp Okulunda Topografya Öğretmen Muavinliğine,

6 Şubat 1909’da aynı okulda öğrenci Bölük Komutanı,

9 Kasım 1911’de Trablusgarp Tümeni Kurmay Başkanı,

26 Şubat 1913’te ek görev olarak 125’inci Alay Komutan Vekili,

29 Eylül 1913’te 42’nci Tümen Kurmaylığına,

12 Ocak 1914’te Harp Okulu Öğretmenliğine,

9 Nisan 1914’te Çatalca Savunma Hattı Kurmaylığına,

Daha sonra Çatalca Savunma Hattı Komutan Vekili

7 Şubat 1915’te 3’üncü Ordu Kurmay Heyetine,

2 Nisan 1916’da 9’uncu Kolordu Kurmay Başkanı,

18 Temmuz 1916’da 3’üncü Ordu 9’uncu Kolordu 17’nci Tümen Komutan Vekili,

21 Eylül 1916’da 1’inci Kafkas Kolordusu Kurmay Başkanı,

Ekim 1917’de 10’uncu Kafkas Tümeni Komutan Vekili,

6 Nisan 1918’de 11’inci Kafkas Tümeni Komutan Vekili,

21 Haziran 1918’de 11’inci Kafkas Tümeni Komutanı,

Ocak 1919’da 36’ncı Kafkas Tümeni Komutanı,

22 Şubat 1921’de Kars Müstahkem Mevki Komutanı olarak atandı.

Aynı yıl içinde Kars Milletvekili olarak göreve başladı.

2 Ağustos 1923’te milletvekilliği uhdesinde kalmak üzere Millî Savunma Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığına atandı.

1924 yılı sonlarından itibaren izinli sayılmak suretiyle 1926 yılına kadar Kars Milletvekilliğine devam etti.

4 Şubat 1926’da 7’nci Tümen Komutanı,

6 Ağustos 1927’de 16’ncı Tümen Komutanı,

1 Ocak 1933’te Askerî Yargıtay Üyesi olarak atandı. Bu görevinde iken 5 Mart 1933’te vefat etti.

Katıldığı Savaşlar

1911 - 1912 Trablusgarp Savaşı,

1912 - 1913 Balkan Savaşı,

1914 - 1918 Birinci Dünya Savaşı,

1919 - 1922 İstiklal Savaşı.

Nişan ve Madalyalar

6 Kasım 1913’te Dördüncü Dereceden Osmani Nişanı,

Temmuz 1915’te Harp Madalyası,

30 Aralık 1915’te Muharebe Gümüş Liyakat Madalyası,

22 Ekim 1916’da Muharebe Gümüş İmtiyaz Madalyası,

9 Mart 1917’de Harp Alametli Leopold Nişanı,

21 Kasım 1923’te İstiklal Madalyası ile ödüllendirildi.