Anasayfa / Milli Mücadele Komutanları / Bekir Sami Günsav, Kurmay Albay (1315 - P.17) (1879 - 1934)


Bekir Sami Günsav, Kurmay Albay (1315 - P.17) (1879 - 1934)

Aile Durumu

1879 yılında Bandırma’da doğdu. Hasan Bey’in oğludur. 9 Eylül 1934’te vefat etti. Naaşı İstanbul Karacaahmet Mezarlığına defnedildi.

Öğrenim Durumu

Bursa Askerî Lisesini bitirdi. 14 Mart 1897’de girdiği Harp Okulundan 17 Ocak 1900’de teğmen olarak, devam ettiği Harp Akademisinden 4 Aralık 1902’de mümtaz yüzbaşı olarak mezun oldu.

Yükselme Tarihleri

17 Ocak 1900’de teğmen,

2 Şubat1901’de üsteğmen,

4 Aralık 1902’de kurmay yüzbaşı,

26 Eylül 1910’da kurmay binbaşı,

23 Ocak 1915’te kurmay yarbay

7 Haziran 1916’da kurmay albay.

Askerî Görevleri

Harp Akademisinden mezun olduktan sonra Erzincan’da 4’üncü Orduya bağlı 49’uncu Piyade Tümeni, 38’inci Tugay 75’inci Nizamiye Alayı 1’inci Tabur 3’üncü Bölüğe,

4 Mayıs 1906’da Erzincan Harp Okulu Topoğrafya Öğretmen Yardımcısı,

5 Temmuz 1906’da 2’nci Ordu açığına,

30 Kasım 1908’de Erzurum Askerî Lisesi Matematik Öğretmeni,

12 Eylül 1909’da 4’üncü Ordu 8’inci Tümen Kurmay Heyeti Mülhaklığına,

3 Nisan 1910’da İstanbul Harp Okulu Topoğrafya Öğretmeni,

26 Eylül 1910’da 6’ncı Ordu açığına,

15 Temmuz 1911’de 4’üncü Redif Alayı 2’nci Dakok Tabur Komutanı,

5 Eylül 1911’de 13’üncü Kolordu Kurmay Heyeti Mülhakı, 70’inci Alay 2’nci Tabur Komutanı,

16 Mayıs 1912’de 6’ncı Kolordu 16’ncı İştip Tümen Kurmaylığına,

29 Mayıs 1912’de yeniden 70’inci Alay 2’nci Tabur Komutanı,

16 Haziran 1912’de Müstakil İşkodra Tümeni Kurmaylığına,

5 Ağustos 1912’de Harbiye Nezareti Makam Emir Subayı olarak atandı.

28 Şubat 1914’te Satın Alma Komisyon Başkanı olarak Almanya’ya gitti.

7 Eylül 1914’te 5’inci Kolordu Kurmaylığına,

15 Eylül 1914’te 43’üncü Alay Komutanı,

21 Ocak 1915’te 5’inci Seferî Kuvvetler (52’nci Tümen) Komutanı olarak atandı ve Irak Cephesi’ndeki muharebelere katıldı.

9 Ağustos 1917’de Çatalca Savunma Hattı Komutanı,

12 Nisan 1918’de İhracat ve Siparişler Dairesi Başkanı,

20 Mayıs 1919’da 56’ncı Tümen Komutanı ve 17’nci Kolordu Komutan Vekili olarak atandı. (Bu görevde iken Bursa ve dolaylarında Kuvayımilliye’nin teşkilatlanmasında çalıştı.)

25 Haziran 1920’de Batı Cephesi Komutanlığının kurulması üzerine 20’nci Kolordu Komutanlığına atandı ancak 15 Temmuz'da bu görevden alındı.

4 Eylül 1920’de Muğla ve Antalya Havalisi Komutanı olarak atandı.

Daha sonra Sovyet Rusya’ya gönderilen heyete Kuzey Kafkas Askerî Temsilcisi olarak katıldı.

22 Şubat 1921’de Rusya’dan döndü ve tedavi için Viyana’ya gönderildi. Tedaviden sonra yurda döndüğünde görev talebinde bulundu. Milli Savunma Bakanlığı tarafından Konya’daki Harp Divanı Başkanlığı ve 6'ncı Depo Alay Komutanlığı teklif edildi. Kendisine uygun kadroların boş olmadığı, bu görevleri kabulü halinde daha sonra uygun bir kadro verilebileceği belirtildi. Ancak bu görevleri kabul etmedi ve 9 Temmuz 1924’te emekli oldu.

Katıldığı Savaşlar

1912 - 1913 Balkan Savaşı,

1914 - 1918 Birinci Dünya Savaşı,

1919 - 1922 İstiklal Savaşı.

Nişan ve Madalyaları

Harp Madalyası

29 Temmuz 1915’te Muharebe Gümüş İmtiyaz Madalyası,

13 Haziran 1916’de Üçüncü Dereceden Osmani Nişanı,

Üçüncü Dereceden Kılınçlı Mecidî Nişanı,

1917 yılında Avusturya - Macaristan Devletinin Üçüncü Dereceden Harp Meziyet-i Askerî Nişanı,

TBMM tarafından İstiklal Madalyası ile ödüllendirildi.

Askerlik Sonrası Aldığı Görevler

Emekli olduktan sonra bir süre dinlendi ancak geçim sıkıntısı nedeniyle Ali Fuat (CEBESOY)’un aracılığıyla Devlet Demir Yolları Haydarpaşa merkezinde İstimlak Müdürlüğüne tayin edildi. Ölümüne kadar bu görevde kaldı.

Yazdığı Eserler

Miralay Bekir Sami Günsav’ın Kurtuluş Savaşı Anıları, Haz. Muhittin Ünal, İstanbul 2002.