Anasayfa / Milli Mücadele Komutanları / Aşir Atlı, Tümgeneral (1319 - P.23) (1881 - 1957)


Aşir Atlı, Tümgeneral (1319 - P.23) (1881 - 1957)


Aile Durumu

1881 yılında Kilis’te doğdu. Mehmet Bey’in oğludur. 23 Ekim 1957’de vefat etti. İstanbul Karacaahmet Mezarlığına defnedildi. Naaşı 27 Eylül 1988’de devlet mezarlığına nakledildi.

Öğrenim Durumu

14 Ocak 1901’de girdiği Harp Okulundan 22 Ağustos 1903’te teğmen, devam ettiği Harp Akademisinden 26 Eylül 1906’da mümtaz yüzbaşı olarak mezun oldu. Almanca ve Fransızca biliyordu.

Yükselme Tarihleri

22 Ağustos 1903’te teğmen,

11 Ocak 1905’te üsteğmen,

26 Eylül 1906’da yüzbaşı (28 Mart 1911’de kurmaylığı onandı.),

29 Mart 1912’de kurmay kıdemli yüzbaşı,

17 Mart 1914’te kurmay binbaşı,

14 Aralık 1916’da kurmay yarbay,

1 Mart 1921’de kurmay albay,

5 Nisan 1925’te tümgeneral.

Askerî Görevleri

26 Eylül 1906’da 9’uncu Tümen açığına atandı.

20 Mart 1907’de 9’uncu Tümen 34’üncü Alay 3’üncü Tabur 4’üncü Bölük Komutanlığına atanarak Yemen’e gitti. Yemen Kuva-yı Umumiyesi Komutanlığı Kurmay Heyetinde ve Yemen Mürettep 3’üncü Tümen Kurmay Başkanlığında görev yaptı.

23 Kasım 1910’da 9’uncu Siroz Tümeni İnşaat Heyetine,

11 Haziran 1913’te Yemen Komutanlığı tarafından dört ay süreyle hava değişimi verilmiştir.

3 Kasım 1913’te Harbiye Nezareti Levazımat-ı Umumiye Dairesi 5’inci Nakliyat ve Sevkiyat Şubesi Müdür Yardımcısı, sonradan bu şubenin müdürü,

8 Nisan 1914’te Seyrisefain İdaresi Genel Müdür Yardımcısı, Genelkurmay Deniz Komiseri,

23 Nisan 1915’te Irak ve Havalisi Komutanlığı Kurmayı (6’ncı Ordu Harekât Şubesi Müdürü)

12 Eylül 1917’de 1’inci Alay Komutanı, 2’nci Tümen Komutan Vekili ve ek görevle Süleymaniye Mutasarrıfı,

27 Haziran 1918’de 2’nci Tümen Komutanı,

14 Aralık 1919’da 23’üncü Tümen ve aynı zamanda Mart 1920’den itibaren İzmir Doğu Cephesi Kuvayımilliye Komutanı,

4 Ağustos1920’de Antalya Bölge Komutanı,

1 Mart 1921’de 16’ncı Tümen Komutanı,

19 Eylül 1923’te 2’nci Ordu Kurmay Başkanı,

6 Kasım 1923’te 3’üncü Ordu Kurmay Başkanı,

15 Ağustos 1925’te Millî Savunma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı,

27 Ağustos 1928’de tekrar 23’üncü Tümen Komutanı ve iki ay kadar 4’üncü Kolordu Komutan Vekili olarak hizmet etti.

13 Şubat 1931’de 7’nci Tümen Komutanı olarak atandı.

28 Eylül 1931’de isteği üzerine emekli edildi.

Katıldığı Savaşlar

1911 - 1912 Trablusgarp Savaşı,

1914 - 1918 Birinci Dünya Savaşı (İran sınırında Ruslarla, Tuz Hurmato, Dakok, Taze Hurmato, Kerkük, Köprü savunmasında İngilizlerle savaştı.),

1919 - 1922 İstiklal Savaşı.

Nişan ve Madalyaları

1904 yılında Gümüş Liyakat Madalyası,

1915 yılında Muharebe Gümüş Liyakat Madalyası,

1916 yılında Üçüncü Dereceden Kılınçlı Mecidî Nişanı,

1916 yılında İkinci Dereceden Alman Demir Salip Nişanı,

1916 yılında Avusturya İmparatoru tarafından Askerî Üçüncü Dereceden Liyakat Madalyası,

1917 yılında Avusturya - Macaristan Hükûmetinin Üçüncü Dereceden Harp Nişanıyla Koron döfer Nişanı

1917 yılında Muharebe Gümüş İmtiyaz Madalyası,

TBMM tarafından da İstiklal Madalyası ile ödüllendirildi.

Askerlik Sonrası Aldığı Görevler

1942 - 1943 Kütahya Milletvekili,

1949 - 1950 Gaziantep Milletvekili olarak görev yaptı.