Anasayfa / Milli Mücadele Komutanları / Ali Sami Sabit Karaman, Tümgeneral (1312 - Sv.10) (1877 - 1957)


Ali Sami Sabit Karaman, Tümgeneral (1312 - Sv.10) (1877 - 1957)


Aile Durumu

1877 yılında Şam’da doğdu. Karamanoğullarına mensup Yesarizadelerden Mustafa Sabit Paşa’nın oğludur. 4 Eylül 1957’de vefat etti.

Öğrenim Durumu

28 Nisan 1894 tarihinde girdiği Harp Okulundan 17 Ağustos 1896’da teğmen rütbesiyle mezun oldu. Fransızca ve Almanca biliyordu.

Yükselme Tarihleri

17 Ağustos 1896’da teğmen,

10 Haziran 1902’de üsteğmen,

26 Eylül 1902’de yüzbaşı,

27 Temmuz 1908’de kıdemli yüzbaşı,

31 Ağustos 1910’da binbaşı,

29 Kasım 1914’te yarbay,

1 Mart 1917’de albay,

1 Eylül 1923’te tümgeneral.

Askerî Görevleri

17 Ağustos 1896’da 5’inci Ordu emrine,

1 Mart 1897’de 2’nci Süvari Alayı 2’nci Bölüğüne,

2 Eylül 1900’de 7’nci Aşiret Hafif Süvari Tugayı Kurmaylığı Mülhak Subayı,

25 Şubat 1902’de Mekteb-i İdadi-i Tıbbiye Lisan Öğretmen Muavini,

Daha sonra Hicaz Demir Yolu Hattı Heyet-i Fenniye Kâtibi,

1903 yılında San’a Ortaokulu Osmanlıca Öğretmeni,

1904 yılında Yemen’de Bağımsız 7’nci Kolordu emrine,

9 Ocak 1907’de Sivas Askerî Ortaokulu Lisan Öğretmeni,

9 Mayıs 1907’de İstanbul’da Harp Okulu Süvari Talim Öğretmen Muavini,

17 Şubat 1908’de Genelkurmay 2’nci Şube Alman Masasına,

31 Ağustos 1910’da 11’inci Süvari Alay Komutanı olarak atandı.

Daha sonra öğrenim görmek üzere Almanya’ya gitti.

Döndükten sonra 6’ncı Süvari Alayına atandı.

6 Kasım 1911’de gönüllü olarak Trablusgarb’a gitti.

16 Ekim 1912’de Bertaviras ve Havalisi Komutanı olarak atandı.

Genel seferberliğin ilanı üzerine alayına döndü.

23 Ocak 1913’te 22’nci Aşiret Süvari Alay Komutanı,

29 Eylül 1913’te 1’inci Süvari Alayına,

12 Ocak 1914’te 12’nci Süvari Alayı Komutan Vekili,

29 Kasım 1914’te 2’nci Kolordu 2’nci Süvari Tugayı Komutanı,

24 Aralık 1914’te 13’üncü Süvari Alayı Komutanı,

23 Eylül 1915’te Saros Bölgesi’nde Bağımsız Süvari Tugay Komutanı,

1916 yılı başlarında Irak Cephesi Süvari Komutanı,

7 Haziran 1917'de 51’inci Tümen Komutanı,

1917 yılında 6’ncı Ordu Bağımsız Süvari Tugayı Komutanı olarak tayin edildi.

Mayıs 1918’de 19’uncu Tümen Komutanı olarak atandı.

3 Haziran 1918’de Yıldırım Ordular Grubu emrine verildi.

Eylül 1918’de esir düşüp bir yıl Mısır’da kaldıktan sonra İstanbul’a döndü.

23 Ekim 1919’da Beyoğlu Bölge Komutanı olarak tayin edildi.

Daha sonra açığa alındı.

Kuva-yı İnzibatiye teşkilatına gerekli hayvanların tedariki için oluşturulan Komisyon Başkanı,

12 Mayıs 1920’de ilave görev olarak İstanbul Hükûmetinde oluşturulan Askerî Sulh Komisyonu Üyesi olarak atandı.

Mart 1921’de Anadolu’ya geçti ve Doğu Cephesi emrinde 6’ncı Süvari Tümeni Komutanı,

12 Kasım 1921’de 13’üncü Tümen Komutanı,

7 Mart 1922’de 6’ncı Süvari Tümeni Komutanı,

8 Kasım 1922’de Elcezire Cephesi’nde Mürettep Süvari Tümeni Komutanı,

6 Ağustos 1923’te 9’uncu Kafkas Tümeni Komutanı,

Daha sonra Kars Vali Vekili,

3 Nisan 1924’te Süvari Müfettişi,

15 Haziran 1924’te İstanbul’da bulunan Üstsubay Divan-ı harp Üyesi,

20 Ekim 1927’de 61’inci Tümen Komutanı olarak atandı.

1929 - 1930’da Büyük Komuta kursuna katıldı.

15 Ocak 1932’de 2’nci Süvari Tümen Komutanı,

26 Kasım 1934’te Askerî Yargıtay Üyesi olarak tayin edildi.

16 Aralık 1935’te emekli oldu.

Katıldığı Savaşlar

1897 Osmanlı - Yunan Savaşı,

1911 - 1912 Trablusgarp Savaşı,

1912 - 1913 Balkan Savaşı,

1914 - 1918 Birinci Dünya Savaşı,

1919 - 1922 İstiklal Savaşı.

Nişan ve Madalyaları

6 Eylül 1900’de Beşinci Dereceden Mecidî Nişanı,

4 Temmuz 1907’de Dördüncü Dereceden Osmani Nişanı,

1913 yılında Üçüncü Dereceden Mecidî Nişanı,

28 Eylül 1915’te Gümüş Liyakat Muharebe Madalyası,

13 Haziran 1916’da Muharebe Gümüş İmtiyaz Madalyası,

Harp Madalyası,

TBMM tarafından İstiklal Madalyası ile ödüllendirildi.

Yazdığı Eserler

Mısır’da Napolyon,

Karadağ Muharebesi,

Kara Subaylarına Mahsus Hukuki Harp,

Süvarinin Hidemat-ı Seferiyeye İhzarı adlı çeviri eserleri vardır.

Dev Rus 2. Büyük Petro: Stalin'e adlı çeviri eseri,

Yahudi Tarihi ve Siyon Önderlerinin Protokolleri,

Trabzon ve Kars Hatıraları 1921 - 1922, İstiklal Mücadelesi ve Enver Paşa adlı eserleri vardır.