Anasayfa / Milli Mücadele Komutanları / Ali Sait Akbaytugan, Orgeneral (1311 - c.P.1) (1872 - 1950)


Ali Sait Akbaytugan, Orgeneral (1311 - c.P.1) (1872 - 1950)


Aile Durumu

1872 yılında Balıkesir’de doğdu. Canbulat Bey’in oğludur. 20 Mart 1950’de vefat etti. Naaşı İstanbul Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedildi.

Öğrenim Durumu

29 Nisan 1893’te girdiği Harp Okulundan 28 Ocak 1896’da teğmen, devam ettiği Harp Akademisinden 25 Aralık 1898’de kurmay yüzbaşı olarak mezun oldu.

Yükselme Tarihleri

28 Ocak 1896’da teğmen,

16 Mart 1897’te üsteğmen,

25 Aralık 1898’de kurmay yüzbaşı,

4 Şubat 1901’de kurmay kıdemli yüzbaşı,

22 Ağustos 1907’de kurmay binbaşı

27 Nisan 1911’de kurmay yarbay,

26 Ocak 1913’te kurmay albay,

14 Aralık 1915’te tümgeneral,

1 Eylül 1923’te korgeneral,

30 Ağustos 1927’de orgeneral.

Askerî Görevleri

25 Aralık 1898’de Genelkurmay 5’inci Şubeye,

14 Eylül 1899’da 2’nci Ordu Kurmaylığına,

7 Ekim 1901’de Genelkurmay Dairesine,

17 Mart 1904’te 24’üncü Redif Tümeni Kurmaylığına,

22 Ağustos 1907’de 46’ıncı Alay 1’inci Tabur Komutanı,

6 Mayıs 1909’da Genelkurmay 3’üncü Şubeye,

7 Ağustos 1909’da Fabrikalar Komisyonuna,

16 Ocak 1912’de Anadolu Demir Yolları Hat Komiserliğine,

28 Ocak 1912’de Anadolu Demir Yolları Hat Komiserliği Menzil Genel Müfettişliğine atandı.

26 Ocak 1913’te 39’uncu Tümen Komutanı olarak tayin edildi.

8 Aralık 1918’de Yemen’de İngilizlere esir düştü. 9 Eylül 1919’da esaretten döndü.

6 Ekim 1919’da 25’inci Kolordu Komutanı ve İstanbul Muhafızı olarak atandı. 16 Mart 1920’de İstanbul’un İtilaf devletleri tarafından işgali ile İngilizlerce tutuklanarak Malta’ya sürüldü.

31 Ekim 1921’de Malta’dan döndü ve İnebolu yoluyla Anadolu’ya geçerek Millî Mücadele’ye katıldı.

20 Aralık 1921’de Elviye-i Selâse (Kars, Ardahan ve Batum) Soruşturma Kurulu Başkanı,

10 Ağustos 1922’de Askerî Yargıtay Başkanı,

2 Eylül 1922’de 9’uncu Kolordu Komutanı,

6 Aralık 1922’de Doğu Cephesi Komutan Vekili,

4 Ekim 1924’te 4’üncü Kolordu Komutanı,

13 Kasım 1924’te 1’inci Ordu Müfettişi,

22 Kasım 1933’te 3’üncü Ordu Müfettişi,

24 Ağustos 1935’te Askerî Şura Üyesi olarak tayin edildi.

14 Temmuz 1937’de emekli oldu.

Katıldığı Savaşlar

1911 - 1912 Trablusgarp Savaşı,

1912 - 1913 Balkan Savaşı,

1914 - 1918 Birinci Dünya Savaşı,

1919 - 1922 İstiklal Savaşı.

Nişan ve Madalyaları

1901 yılında Dördüncü Mecidî Nişanı,

TBMM tarafından da İstiklal Madalyası ile ödüllendirildi.

Askerlik Sonrası Aldığı Görevler

V. ve VI. Dönemlerde Kocaeli Milletvekilliği yaptı.