Anasayfa / Milli Mücadele Komutanları / Ali İhsan Sabis, Tümgeneral (1317 - Top.1) (1882 - 1957)


Ali İhsan Sabis, Tümgeneral (1317 - Top.1) (1882 - 1957)

Aile Durumu

1882 yılında İstanbul Cihangir’de doğdu. Cemal Bey’in oğludur. 9 Aralık 1957’de vefat etti. İstanbul Zincirlikuyu Mezarlığına defnedildi.

Öğrenim Durumu

Beşiktaş Askerî Ortaokulunu bitirdi. 18 Nisan 1899’da girdiği Topçu Harp Okulundan 10 Ocak 1902’de teğmen, devam ettiği Harp Akademisinden 11 Ocak 1905’te birincilikle mezun olarak kurmay yüzbaşı rütbesini aldı. 1909 - 1911’de Alman ordusunda eğitim gördü.

Almanca, İngilizce ve Fransızca biliyordu.

Yükselme Tarihleri

10 Ocak 1902’de teğmen,

5 Aralık 1903’te üsteğmen,

11 Ocak 1905’te kurmay yüzbaşı,

20 Haziran 1907’de kurmay kıdemli yüzbaşı,

27 Ekim 1911’de kurmay binbaşı,

29 Kasım 1914’te kurmay yarbay,

14 Aralık 1915’te kurmay albay,

28 Mart 1917’de tümgeneral.

Askerî Görevleri

11 Ocak 1905’te kurmay stajları için 4’üncü Ordu emrinde,

Dersim Harekâtı’nda müfreze komutanı, 4’üncü Ordu Karargâhı 1’inci Şubede,

9 Temmuz 1907’de Edirne Harp Okulu İstihkâm Öğretmen Yardımcılığı,

6 Ekim 1908’de 2’nci Ordu Karargâhı 1’inci Şubeye,

16 Şubat 1909’da Genelkurmay Dairesi 3’üncü Şube’ye atandı.

31 Mart ayaklanmasını bastırmakla görevlendirilen 2’nci Ordu birlikleri (Hareket Ordusu) ile İstanbul’a geldi ve bir süre Beyoğlu Merkez Komutanlığı görevinde bulundu.

26 Haziran 1909’da öğrenim için Almanya’ya gönderildi.

30 Ekim 1911’de Harp Akademisinde Tabiye ve Harp Tarihi Öğretmen Yardımcılığı yaptı.

4 Haziran 1912’de Kala-i Sultaniye (Çanakkale) Ordu Kurmaylığı’na,

29 Eylül 1912’de Genel Karargâh 3’üncü Şubede ve sonra Çatalca Mevki Komutanlığı Kurmay Başkanı,

2 Şubat 1913’te 10’uncu Kolordu Karargâhı 1’inci Şube Müdürü,

1 Haziran 1913’te Maydos’taki Redif Karahisar Tümeni Kurmay Başkanı,

5 Ocak 1914’te Genelkurmay Dairesi ve sonra Genel Karargâh 1’inci Şube Müdürü,

3 Aralık 1914’te 2’nci Ordu Kurmay Başkanlığına atandı.

18 Şubat 1915’te gönüllü olarak Kafkas Cephesi’ndeki 3’üncü Ordu’ya gitti ve bir süre 11’inci Kolordu Komutan Vekilliğinde bulundu.

17 Haziran 1915’te Birinci Kuvve-i Seferiye (sonradan 51’inci Tümen adını aldı) Komutanı,

6 Kasım 1915’te 9’uncu Kolordu Komutanı,

13 Şubat 1916’da 13’üncü Kolordu Komutanı (Bu kolorduyla Irak Cephesi’nde, 9 - 10 Mart 1916 Sabis Muharebesi’ni kazandı. Haziran 1916’dan itibaren kolordusuyla İran Harekâtı’nda bulundu)

21 Ekim 1917’de 4’üncü Kolordu Komutanı (Kafkas Cephesi’nde),

30 Haziran 1918’de 6’ncı Ordu Komutanlığına atandı ve 1 Eylül’de Musul’a gelip göreve başladı.

2 Mart 1919’da 6’ncı Ordu’nun lağvedilmesiyle, İstanbul’a çağrıldı.

İngilizler tarafından İstanbul’da tutuklanarak 29 Mart 1919’da Malta’ya sürgün edildi.

25 Eylül 1921’de esaretten döndü ve Kuşadası’na çıkarak Millî Ordu’ya katıldı.

7 Ekim 1921’de Batı Cephesi 1’inci Ordu Komutanlığına atandı.

20 Haziran 1922’de Millî Savunma Bakanlığı emrine alındı.

28 Haziran 1923’te emekliye ayrıldı.

Katıldığı Savaşlar

1912 - 1913 Balkan Savaşı,

1914 - 1918 Birinci Dünya Savaşı,

1919 - 1922 İstiklal Savaşı.

Nişan ve Madalyaları

Dördüncü Dereceden Osmani Nişanı,

İkinci Dereceden Kılınçlı Osmani Nişanı,

İkinci Dereceden Mecidî Nişanı,

Gümüş Muharebe Liyakat Madalyası,

Gümüş Muharebe İmtiyaz Madalyası,

Altın Muharebe Liyakat Madalyası,

Altın Muharebe İmtiyaz Madalyası,

Alman İmparatorluğunun İkinci Sınıf Demir Salip Nişanı,

Avusturya - Macaristan Hükûmeti tarafından Üçüncü Sınıf Askerî Meziyet Nişanı,

İkinci Dereceden Askerî Muharebe Liyakat Nişanı,

İstiklal Madalyası ile ödüllendirildi.

Askerlik Sonrası Aldığı Görevler

1950’de Afyonkarahisar Milletvekili seçildi.

Yazdığı Eserler

Ali İhsan Sabis’in “Harp Hatıralarım” adı altında beş ciltlik eseri bulunmaktadır. Eser Nehir yayınları tarafından 1991 - 1993 yılları arasında yayınlanmıştır. Eserin ilk dört cildi Birinci Dünya Savaşı Hatıraları, beşinci cilt ise “İstiklal Harbi ve Gizli Cihetleri” adı altında basılmıştır.