Anasayfa / Milli Mücadele Komutanları / ALAATTİN KOVAL, Tümgeneral (1319 - P.8) (1882 - 1930)


Alaattin Koval, Tümgeneral (1319 - P.8) (1882 - 1930)

Aile Durumu

1882 yılında İstanbul’da doğdu. Emeksizzadelerden Mustafa Bey’in oğludur. 8 Ağustos 1930’da vefat etti. İstanbul Karacaahmet Mezarlığında defnedildi. Naaşı 27 Eylül 1988’de devlet mezarlığına nakledildi.

Öğrenim Durumu

13 Ocak 1901’de girdiği Harp Okulundan 22 Ağustos 1903’te teğmen, devam ettiği Harp Akademisinden 26 Eylül 1906’da kurmay yüzbaşı olarak mezun oldu.

Çok az Fransızca biliyordu.

Yükselme Tarihleri

22 Ağustos1903’te teğmen,

11 Ocak 1905’te üsteğmen,

26 Eylül 1906’da kurmay yüzbaşı,

25 Kasım 1908’de kurmay kıdemli yüzbaşı,

12 Nisan 1914’te kurmay binbaşı,

14 Aralık 1916’da kurmay yarbay,

1 Mart 1922’de kurmay albay,

30 Ağustos 1927’de mirliva (tümgeneral).

Askerî Görevleri

Harp Akademisinden mezun olduktan sonra 2’nci Ordu 9’uncu Topçu Alayı 6’ncı Batarya Komutanı,

26 Kasım 1906’da 2’nci Ordu 3’üncü Nişancı Taburu 4’üncü Bölük Komutanı olarak kurmay stajlarını yaptı.

25 Kasım 1908’de 2’nci Ordu Kurmaylığında,

Daha sonra 4’üncü Tümen Kurmay Başkanlığında görev yaptıktan sonra dört ay Genelkurmay’da görev yaptı.

Şubat 1910’da Yemen 1’inci Mürettep Tümen Kurmay Başkanı,

24 Temmuz 1911’de 4’üncü Tümen Kurmay Başkanı olarak atandı. Bu görevinde iken Trablusgarp, Balkan Savaşı ve Birinci Dünya Savaşı’na katıldı. Birinci Dünya Savaşı’nda 5 Temmuz 1915’te Zığındere taarruzu, 12 - 13 Temmuz 1915’te İkinci Kerevizdere Muharebesi, Arıburnu, Conkbayırı ve Birinci - İkinci Anafartalar katıldı.

Daha sonra 2’nci Kolordu Kurmay Başkanı, (Bu görevindeyken Doğu Cephesi’nde Murat Mihverindeki (Temmuz - Eylül 1916) Muharebelere katıldı.)

1916 yılında 5’inci Kafkas Tümen Komutan Vekili olarak atandı (Bu görevindeyken Doğu Cephesinde 1917 yılı mevzi muharebelerine katıldı.).

Daha sonra sırasıyla 55’inci Tümen Komutanı (Mustafa Kemal’in Samsun’a çıktığı [19 Mayıs 1919] dönemde bu görevde bulunuyordu. Aynı görevdeyken Doğu Trakya Harekâtına katıldı.)

Elcezire Cephesi Kurmay Başkanı,

Nisan 1922’de 41’inci Tümen Komutanı olarak görev yaptı (Bu görevindeyken Büyük Taarruz’a katıldı.).

Daha sonra sırasıyla 1’inci Ordu Müfettişliği Kurmay Başkanı,

1’inci Tümen Komutanı olarak görev yaptı.

5 Şubat 1928’den itibaren Piyade Makineli Tüfek Müfettişliği yaptı.

8 Ağustos 1930’da büyük kumanda kursunda iken vefat etti.

Katıldığı Savaşlar

1911 - 1912 Trablusgarp Savaşı,

1912 - 1913 Balkan Savaşı,

1914 - 1918 Birinci Dünya Savaşı,

1919 - 1922 İstiklal Savaşı.

Nişan ve Madalyaları

Harp Madalyası,

Gümüş Liyakat Madalyası,

Gümüş İmtiyaz Madalyası,

İstiklal Madalyası ile ödüllendirildi.