Anasayfa / Milli Mücadele Komutanları / Ahmet Naci Tınaz, Korgeneral (1320 - P.3) (1882 - 1964)


Ahmet Naci Tınaz, Korgeneral (1320 - P.3) (1882 - 1964)


Aile Durumu

1882 yılında Serfice'de doğdu. Ahmet Bey'in oğludur. 25 Kasım 1964'te öldü. Ankara Cebeci Askerî Şehitliğinde gömülü idi. Naaşı 30 Ağustos 1988'de Devlet Mezarlığına nakledildi.

Öğrenim Durumu

15 Ocak 1902'de Harp Okuluna girdi.

19 Nisan 1904'te Harp Okulunu bitirdi.

20 Eylül 1907'de Harp Akademisinden mezun oldu.

Yükselme Tarihleri

19 Nisan 1904'te teğmen,

22 Mayıs 1905'te üsteğmen,

20 Eylül 1907'de yüzbaşı (kurmay),

12 Ekim 1909'da kıdemli yüzbaşı,

14 Haziran 1916'da binbaşı,

1 Mart 1921'de yarbay,

31 Ağustos 1922'de albay,

30 Ağustos 1926'da mirliva (tümgeneral),

30 Ağustos 1930'da korgeneral.

Askerî Görevleri

20 Eylül 1907'de 3'üncü Ordu emrinde kurmay stajlarını yaptı.

12 Ekim 1909'da Genelkurmay 1'inci Şubede görevli, Edirne Astsubay Numune Taburu 28'inci Alay 1'inci Tabur ve 9'uncu Alay 1'inci Tabur Komutanı,

15 Ocak 1911'de Gümülcine Redif Tümeni Kurmayı,

11 Ağustos 1912'de Ankara Redif Tümeni Kurmaylığına,

10 Ocak 1914'te 5'inci Kolordu 13'üncü Tümen kurmayı,

27 Haziran 1915'te 17'nci Kolordu 1'inci Şube Müdürü,

19 Kasım 1915'te 1'inci Kolordu Kurmay Başkanı Vekili,

21 Temmuz 1917'de 3'üncü Kolordu 1'inci Şube Müdürü,

16 Haziran 1918'de 3'üncü Kolordu Kurmay Başkanı, Genelkurmay Şimendifer Şubesinde görevli,

3 Aralık 1918'de 20'nci Kolordu Kurmay Başkanı ve bunun ardından Genelkurmay 2'nci Şube Müdür Muavini,

10 Ocak 1921'de İstiklal Savaşına katılmak üzere İstanbul'dan kaçarak İnebolu'ya çıktı.

27 Ocak 1921'de Batı Cephesi Komutanlığı Kurmay Başkanı,

15 Eylül 1921'de 15'inci Tümen Komutanı,

1 Aralık 1924'te 6'ncı Kolordu Komutanı (10 Şubat 1927'ye kadar vekâleten) ve ek görevle Sivas Valisi,

12 Ekim 1927'de Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarı,

19 Ocak 1928'de MSB Kara Müsteşarı,

9 Mayıs 1929'da MSB Başmüsteşarı,

8 Eylül 1930'da 4'üncü Kolordu Komutanı,

3 Eylül 1935'te Jandarma Genel Komutanı olarak hizmet etti. 29 Aralık 1938'de isteğiyle emekliye ayrıldı.

Sivil Hayattaki Görevleri

V. ve VII. dönemlerde Bursa Milletvekili, VIII. dönemde Ankara Milletvekili; Milli Savunma Bakanı (V.dönemde).

Katıldığı Savaşlar

1911-1912 Trablusgarp Savaşı,

1912-1913 Balkan Savaşı,

1914-1918 Birinci Dünya Savaşı,

1919-1922 İstiklal Savaşı.

Nişan, Madalya ve Takdirnameleri

Katıldığı harplerde Osmanlı ve Alman Devletlerince çeşitli nişan ve madalyalarla, TBMM tarafından da İstiklal Madalyası ile ödüllendirilmiştir