Anasayfa / Milli Mücadele Komutanları / Ahmet Derviş, Korgeneral (1322-P.26) (1886-1932)


Ahmet Derviş, Korgeneral (1322-P.26) (1886-1932)


Aile Durumu

1886 yılında Selanik-Yenicevardar (Vardar Yenicesi)'da doğdu. Tevfik Bey'in oğludur. 17 Ocak 1932'de öldü. İstanbul-Zincirlikuyu Mezarlığında gömülü idi. Naaşı 29 Kasım 1988'de Devlet Mezarlığına nakledildi.

Öğrenim Durumu

14 Eylül 1903'te Harp Okuluna girdi.

26 Eylül 1906'da Harp Okulunu bitirdi.

26 Ağustos 1909'da Harp Akademisini mümtaz yüzbaşı olarak bitirdi.

Almanca ve Fransızca biliyordu.

Yükselme Tarihleri

26 Eylül 1906'da teğmen,

20 Eylül 1907'de üsteğmen,

26 Ağustos 1909'da yüzbaşı (mümtaz),

30 Mayıs 1914'te binbaşı (Kurmaylığı 24 Mayıs 1916'da onandı),

10 Ocak 1921'de yarbay,

31 Ağustos 1922'de albay,

30 Ağustos 1926'da mirliva (tümgeneral),

30 Ağustos 1930'da korgeneral.

Askerî Görevleri

26 Ağustos 1909’da 3'üncü Ordu emrine;

7 Nisan 1910'da 3'üncü Ordu 6'ncı Tümen 24'üncü Alay 15'inci Bölük Komutanı;

Mart 1911 teşkilatında Yanya Tümeni (23'üncü Tümen) 69'uncu Alay 2'nci Taburda Bölük Komutanı;

10 Ekim 1911'de Yanya Tümeni (23'üncü Tümen) Kurmaylığına;

3 Şubat 1912'de 23'üncü Tümen 69'uncu Alay Makineli Tüfek Bölük Komutanı;

16 Mart 1913'te Yanya Muharebesinde esir olarak Yunanistan'da;

2 Aralık 1913'te 22'nci Hicaz Tümeni Kurmaylığında ve birliklerinde;

8 Temmuz 1915'te 22'nci Hicaz Tümeni Kurmay Başkanı;

5 Temmuz 1917-9 Ocak 1920'de esarette (Hicaz Tümeni Kurmay Başkanı iken 22'nci Nişancı Taburu ve 28'inci Alay 1'inci Taburu ile Taif Kalesi'ni savunmuş, 5 Temmuz 1917'de esir olmuş, Mekke, Seydibeşir, Mısır ve Malta'da esarette bulunduktan sonra 9 Ocak 1920'de yurda dönmüştür). 26 Ocak 1920'de Anadolu'ya iltihak etti ve 61'inci Tümen Kurmay Başkanlığına atandı.

Eylül 1920'de 1'inci Süvari Grup Komutanı,

10 Ağustos 1921'de 7'nci Tümen Komutanı,

22 Ekim 1921'de 11'inci Tümen Komutanı,

30 Ocak 1922'de Levazımât-ı Umumiye Dairesi Başkanı,

16 Temmuz 1922'de Askerî Okullar Müfettişi,

1 Ağustos 1922'de tekrar 11'inci Tümen Komutanı,

30 Aralık 1922'de Tümen Komutanlığı yetkisiyle İstanbul Merkez Komutanı,

2 Ekim 1923'te Bursa'da Heyet-i Mahsusa (Özel Askerî Mahkeme) Başkanı,

2 Ocak 1924'te 1'inci Tümen Komutanı,

9 Haziran 1925'te Berlin Ataşemiliteri,

20 Eylül 1925'te 1'inci Kolordu Komutanı (10 Şubat 1927'ye kadar vekâleten),

8 Eylül 1930'da Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarı,

3 Ocak 1932'de Askerî Yargıtay üyeliğine atandı ise de, uzun süreden beri devam etmekte olan hastalığı nedeniyle göreve başlayamadan öldü.

Katıldığı Savaşlar

1911-1912 Trablusgarp Savaşı,

1912-1913 Balkan Savaşı,

1914-1918 Birinci Dünya Savaşı,

1919-1922 İstiklal Savaşı.

Nişan, Madalya ve Takdirnameleri

Katıldığı harplerde Osmanlı ve Afgan Devletlerince çeşitli nişan ve madalyalarla, TBMM tarafından da İstiklal Madalyası ve Takdirname ile ödüllendirilmiştir.