Anasayfa / Milli Mücadele Komutanları / Abdüllâtif Naci Eldeniz, Korgeneral (1309-P.17) (1875-1948)


Abdüllâtif Naci Eldeniz, Korgeneral (1309-P.17) (1875-1948)


Aile Durumu

1875 yılında Manastır'da doğdu. Halil Paşa'nın oğludur. 1948'de öldü. Ankara Cebeci Asri Mezarlığında gömülü idi. Naaşı 31 Ağustos 1988'de Devlet Mezarlığına nakledildi.

Öğrenim Durumu

1 Haziran 1890'da Harp Okuluna girdi. 23 Mart 1893'te Harp Okulunu bitirdi.

28 Temmuz 1893-Ekim 1895'te Alman Harp Akademisinde öğrenim gördü.

Çok iyi Almanca ve Fransızca biliyordu.

Yükselme Tarihleri

23 Mart 1893'te teğmen,

7 Ağustos 1895'te üsteğmen,

9 Aralık 1897'de yüzbaşı,

4 Kasım 1904'te kıdemli yüzbaşı,

21 Nisan 1902’de binbaşı,

2 Haziran 1907'de yarbay, 27 Nisan 1908'de albay oldu ise de, 7 Ağustos 1909'da Tasfiye-i Rüteb Kanunu ile rütbesi tekrar binbaşılığa indirildi.

29 Kasım 1914'te yarbay,

13 Ocak 1917'de albay,

31 Ağustos 1922'de mirliva (tümgeneral),

30 Ağustos 1927'de korgeneral.

Askerî Görevleri

23 Mart 1893'te 3'üncü Ordu emrinde,

28 Temmuz 1893'te Alman Harp Akademisinde öğrenimde,

18 Nisan 1897'de Harp Okulu Ders Nazırı Yardımcısı,

1908'de 6'ncı Alay Komutanı,

7 Ağustos 1909'da sırasıyla 1'inci Ordu emrinde Genelkurmay

2'nci Şubesinde, Piyade Danışmanı Encümeninde, İstanbul Jandarma Okulu Müdürü,

22 Mart 1910'da Genelkurmay Dairesinde,

10 Temmuz 1910'da Yedek Subay Okulu Müdürü,

27 Temmuz 1912'de Piyade Atış Okulu Komutanı,

21 Ağustos 1912'de Kanunlar ve Tüzükler Encümen Üyesi, 27 Kasım 1912'de Harp Okulu Alayı Komutanı,

15 Şubat 1915'te tümen komutanı yetkisiyle 3'üncü Ordu Öğretim Kurulu Başkanı,

16 Mart 1917'de 3'üncü Ordu Depo Kıtaları Müfettişi,

5 Mart 1918'de şehzadelerin askerlik öğretmeni ve aynı zamanda Padişah Başyaveri, 15 Eylül 1920'de Konaklar Genel Müfettişi,

17 Aralık 1920'de İstanbul Askerî Okullar Müfettişi,

25 Ağustos 1921'de Kurtuluş Savaşı'na katılmak üzere Anadolu'ya geçti ve Askerî Okullar Müfettişliği görevine burada devam etti.

9 Mayıs 1922'de 7'nci Tümen Komutanı,

13 Aralık 1922'de tekrar Askerî Okullar Müfettişi,

3 Nisan 1924'te Piyade Makineli Tüfek Müfettişi,

31 Ekim 1924'te 5'inci Kolordu Komutanı,

26 Aralık 1927'de Generaller Askerî Mahkemesi Üyesi,

24 Eylül 1928'de isteğiyle emekli oldu.

Sivil Hayattaki Görevleri

1928-1931'de Cebelibereket Milletvekili, 1935-1943'te Seyhan Milletvekili.

Katıldığı Savaşlar

1912 - 1913 Balkan Savaşı,

1914 - 1918 Birinci Dünya Savaşı,

1919 - 1922 İstiklal Savaşı. (25 Ağustos 1921'de katıldı.)

Nişan ve Madalyaları

Katıldığı harplerde Osmanlı, Alman ve Avusturya-Macaristan Devletleri'nce çeşitli nişan ve madalyalarla; TBMM tarafından da İstiklal Madalyası ve Takdirname ile ödüllendirilmiştir.

Yazdığı Eserler

"Tapsıra", "Transval", "Rus-Japon Harbi" adlı eserleriyle; "Mukden Muharebesi", "Sevk ve Muharebe Talimnamesi" adlı çevirileri, ayrıca şiirleri bulunmaktadır. Şiirlerinden "Rumeli Mersiyesi" meşhurdur.