Sigara Kutusu

Yük.: 3,01 cm
Uz.: 13,5 cm
Gen.: 7,02 cm
18 ayar
Env. No.: 790


Altın kapağın kutusunda uzunlamasına üç şerit ve ortadaki şerit üzerinde "G. M. K." harfleri yer almaktadır.
Sigara Kutusu

Yük.: 5,5 cm
Uz.: 21 cm
Gen.: 9 cm
Env. No.: 789


ATATÜRK'ün Mısır Kralı Faruk'a hediyesidir.
Altından dikdörtgen prizma şeklinde yapılmıştır.
Kapak üzerinde dikdörtgen çerçeve içindeki "F" harfinde 22 büyük, iki küçük pırlanta taş vardır.
Kapağı açma yerinde ise 72 adet pırlanta taş bulunmaktadır.
Kapak ve gövdenin üzeri çok kenarlı geometrik motiflerle işlenmiştir.
Kapağın iç tarafında "19 Ekim 1938" tarihi ve "K. ATATÜRK" imzası vardır.
Sigara Kutusu

Yük.: 7 cm
Uz.: 22 cm
Gen.: 14 cm
Env. No.: 752 - 44/7036


Gümüş kutunun tabanı ve kapak içi siyah ahşaptır.
İç kısmı ortadan ayrılmış, çift gözlüdür.
Kapak üzerinde çiçek ve yaprak motifi bahar dalı kabartması yer almaktadır.
Sigara Kutusu

Yük.: 5 cm
Uz.: 18 cm
Gen.: 9 cm
Env. No.: 348/424
Gümüş kutunun kapağının üstü uzunlamasına, sık ince çizgilidir.
Ortasında düz bırakılmış dikdörtgen çerçeve içinde "G. M. K." harfleri yazılıdır.
İç kısmı boyasız ağaç kaplamadır.
Tabanı siyah renktedir.
Sigara Kutusu

Yük.: 4 cm
Uz.: 12 cm
Gen.: 9 cm
Env. No.: 372/449


Gümüş kutunun üzeri, mavi mineli ve yaldız süslemeli olup, içi sarı yaldızlıdır.
Kapağın ortasındaki bitkisel motifli oval pano içinde, insan figürlü manzara resmi yer almaktadır.
Sigara Kutusu

Yük.: 4 cm
Uz.: 9 cm
Gen.: 16 cm
Env. No.: 371/448


Gümüş kutunun kenarları girintili çıkıntılı şekilde yapılmıştır.
Kapak üzeri yaprak ve çiçek motifleriyle işlenmiştir. İçi sarı yaldızlıdır.
Kapağın ortasına vazo şekli işlenmiştir. Üstünde "G. M. K." harfleri yazılıdır.
Sigara Kutusu

Yük.: 3 cm
Uz.: 5,5 cm
Gen.: 9,5 cm
Env. No.: 812/699


Sedeften yapılmış kutunun her tarafı oyma tekniği ile işlenmiştir.
Kapak üzerinde, büyük kubbeli bir bina iki tarafında simetrik kuş figürleri ve iki ay yıldız kabartması vardır.
Kutunun yanlarına yaprak ve dal motifleri oyma tekniği ile yapılmıştır.
Sigara Kutusu

Yük.: 9 cm
Uz.: 15 cm
Gen.: 20 cm
Env. No.: 783/3224


Kırmızı deri üzerine sarı işlemeli, kapatıldığında sandık şeklini alan sigara kutusudur.
İç kısmında üç kademeli olarak sağ ve sola açılan ve her birine onar adet sigara yerleştirilen, ahşaptan oyularak yapılmış, altı adet raf vardır. İçinde "G. M. K." ve "K. A." armalı sigaralar bulunmaktadır.
Sigara Kutusu

Yük.: 6 cm
Uz.: 10 cm
Gen.: 20 cm
Env. No.: 459/561


Kutu yeşil mermerdendir.
Kapak üzerinde arka kısımdakiler uzun, öndekiler kısa olmak üzere dört şerit hâlinde süs amaçlı madenî parçalar vardır.
Kapağın açma yeri madendendir.
Tepsi

Uz. : 40 cm.
Gen. : 15 cm.
Env. No. : 458/560


Dikdörtgen formda, yeşil mermerden yapılmıştır.
İki tarafındaki beyaz nikelajlı madeni kulpların tutulacak yerleri yuvarlak yeşil mermerdendir.
Çakmak

Yük.: 10 cm
Env. No.: 457/559


Beyaz nikelajlı madenden yapılmıştır.
Yeşil mermer bir altlığı vardır.
Ronson marka olup, Çekoslovak malıdır.
Tabaka

Uz.: 8,5 cm
Gen.: 5,4 cm
18 ayar
Env. No.: 906/460


Yugoslav Kralı II. Aleksandre'nin ATATÜRK'e hediyesi olan sigara Tabakasıdır.
Altın potaya döküldüğü haliyle doğal kabartmalı yapılmıştır.
Kapağın ortasındaki taç motifinde 49 adet pırlanta taş bulunmaktadır.
Kapak açma düğmesinde bir adet safir taş vardır.
Tabaka 18 ayar altından yapılmıştır.
Tabaka

Uz.: 8 cm
Gen.: 6,4 cm
18 ayar
Env. No.: 902/451


Altın sigara Tabakasının kapağı üzerine bal peteği (altıgen) şeklinde dik ve diyagonal çizgiler işlenmiştir.
Tabakanın köşeleri kesik biçimdedir.
Tabaka

Uz.: 10,5 cm
Gen.: 7 cm
14 ayar
Env. No.: 809/662


Altın sigara Tabakasının kapağı üzerindeki taç motifi ve stilize motifte 50 adet elmas taş vardır.
Kapağın açma yerinde bir adet safir taş bulunmaktadır.
Kapağın sol tarafında kibrit yakma yeri ve kibrit yuvası yer almaktadır.
İç kısmında "G. B. Friendlaender" ve "Berlin" yazısı yer almaktadır.
Tabaka

Uz.: 9,5 cm
Gen.: 6 cm
18 ayar
Env. No.: 907/462


Altın sigara Tabakasının üzeri ince çizgilidir.
kapak açma yerinde bir adet safir taş vardır.
Kapak üzerinde iç içe geçmiş şekilde "K. A." harfleri vardır.
Tabaka

Uz.: 10 cm
Gen.: 8 cm
18 ayar
Env. No.: 822/666
Altından yapılmış Tabakanın altı ve üstü ince balık sırtı motifleriyle işlenmiştir.
Kapak üzerinde kenarları stilize yaprak kıvrımlarıyla işlenmiş kısım vardır.
Kapak açma yerinde bir adet safir taş bulunmaktadır.
Tabaka içinde "Jonvier 1926" yazılıdır.
Tabaka

Uz.: 10,5 cm
Gen.: 7,8 cm
14 ayar
Env. No.: 813/671


Altın sigara Tabakasının alt ve üst yüzlerinde simetrik olarak yaprak motifleri işlenmiştir.
İşlemeli yerlerin aralarında kalan kısımlar çok ufak baklava dilimi şeklindedir.
Kapak açma yerinde bir adet safir taş vardır.
Tabaka

Uz.: 9 cm
Gen.: 7,7 cm
18 ayar
Env. No.: 811/655


Altın sigara Tabakasının alt ve üst yüzlerinde simetrik olarak yaprak motifleri işlenmiştir.
İşlemeli yerlerin aralarında kalan kısımlar çok ufak baklava dilimi şeklindedir.
Kapak açma yerinde bir adet safir taş vardır.
Tabaka

Uz.: 8 cm
Gen.: 6,3 cm
Env. No.: 1243/9


Altın sigara Tabakasının kapağının üzerine tamamen,
alt kısmına ise ufak bir çerçeve içinde siyah çizgilerle çok kenarlı geometrik desenler işlenmiştir.
Tabaka

Uz.: 7,6 cm
Gen.: 6,8 cm
18 ayar
Env. No.: 881/668


Altın sigara Tabakasının alt ve üst tarafı bir noktadan çıkan ve açılan şua motifleriyle, yanları ise çizgilerle işlenmiştir.
Tabaka

Uz.: 7,8 cm
Gen.: 7 cm
14 ayar
Env. No.: 818/665


Altın sigara Tabakasının üzeri baklava dilimi şeklinde bir çerçeve ile çerçevelenmiştir.
Üzerine ince dal motifleri işlenmiştir.
Kapak açma düğmesi bir adet safir taştan yapılmıştır.
Tabaka

Uz.: 15.5 cm
Gen.: 7.8 cm
18 ayar
Env. No.: 829/643


Dikdörtgen şeklinde, kenarları ince çizgiler hâlinde işlenmiş altın sigara Tabakasıdır.
Kapağında 68 adet yakut taşla işlenmiş bir hilal ve hilalin ortasında ise eski yazıyla "G. M. K." harfleri bulunmaktadır.
Hilalin alt tarafında yine eski yazıyla "Hilal - i Ahmer Cemiyetinin 50. Yıl Dönümü Hatırası" yazısı küçük elmas taşlarla bezenmiştir.
Tabaka

Uz.: 8,8 cm
Env. No.:824/659
18 ayar altın üzerine yeşil ve siyah renk mineli tabakanın kapak üzerinde dağ, deniz ve ağaç(manzara) tasvirleri vardır.
Tabaka

Uz.: 11,8 cm
Gen.: 8,3 cm
18 ayar
Env. No.: 889/453


Altın sigara Tabakasının kapağına ve tabanına bir noktadan çıkıp dağılan şua ve dalga motifleri işlenmiştir.
Kapağın açma yerinde bir adet safir taş vardır.
Tabaka

Uz.: 13 cm
Gen.: 8.5 cm
Env. No.: 832/658


Gümüş üzerine altın kaplama olan sigara Tabakasının dışı siyah minelidir.
Tabakanın her iki yüzünde iki bant halinde geometrik kıvrım motifleri (meander) arasında ikişerli kareler işlenmiştir.
Kapağın iç tarafında "Gazi M. Kemal" imzası bulunmaktadır.
İçindeki sigara tutma kuşağı metalden meander motifi şeklindedir.
Tabaka

Uz.: 10,5 cm
Gen.: 7 cm
Env. No.: 819/660


Gümüş üzerine altın kaplama olan sigara Tabakasının dışı siyah minelidir.
Tabakanın her iki yüzünde iki bant halinde geometrik kıvrım motifleri (meander) arasında ikişerli kareler işlenmiştir.
Kapağın iç tarafında "Gazi M. Kemal" imzası bulunmaktadır. İçindeki sigara tutma kuşağı metalden meander motifi şeklindedir.
Tabaka

Uz.: 9,3 cm
Gen.: 7,6 cm
Env. No.: 819/657


Telkari tekniği ile yapılmış sigara Tabakasıdır.
Üzerine stilize yaprak motifleri işlenmiştir.
Ağızlık

Uz.: 9 cm
Env. No.: 947/722


Sigara ağızlığının gövde ve uç tarafı gümüşten telkari işlemelidir.
Ağız kısmı kehribardan yapılmıştır.
Ağızlık

Uz.: 11 cm
Env. No.: 436/422


Yasemin ağacından yapılmış sigara ağızlıdır.
Ağızlık

Uz.: 10,5 cm
Env. No.: 877/650


Sarı renkte kehribardan yapılmış sigara ağızlığıdır.
Ateşliği (sigara takılan kısmı) altından ince parça ile çerçevelenmiştir.
Gövdesinin üzerinde bulunan "M" harfinde beş adet pırlanta ve 31 adet elmas taş vardır.
Kibrit Kutusu

Uz. : 5.4 cm.
Gen.: 3,9 cm
22 Ayar
Env. No.: 935/455


Altın kibrit kutusunun alt ve üst tarafına iki bant içinde siyah mine ile baklava şeklinde motifler işlenmiştir.
Kibrit kutusunun ortasındaki yuvarlak içinde "G. M. K." harfleri vardır.
Kibritlik

Uz.: 6 cm
Gen.: 4 cm
Env. No.: 298/348


Madenden yapılmış kibrit kabının, sol üst köşesinde "G. M. K." harfleri vardır.
Dört yan yüzeyi açık bırakılmıştır.
Sigara Tablası

Uz.: 15 cm
Env. No.: 103/132


At başı biçiminde yapılmış pirinçten sigara tablasıdır.
Sigara Tablası

Çap: 13,5 cm
Env. No.: 298/337


Madenî, yuvarlak, papatya yaprakları şeklinde dilimli sigara tablasıdır.
Sigara konulacak üç yivi vardır.
Orta bölümüne alttan dövme tekniği ile kenarlara doğru büyüyerek açılan baklava dilimi motifleri işlenmiştir.
Sigara Tablası

Çap: 10 cm
Env. No.:1291/30
Madeni sigara tablasının üzerinde merkezden kenarlara doğru yayılan nebati motifli desenler vardır.
Sigara Tablası

Uz.: 8x8 cm
Env. No.: 296/346


İki yanda sigara konulacak çıkıntısı bulunan, madenî kare altlığın içinde, camdan yapılmış kare şeklinde küllük vardır.