Kaynaklar


 • 10 Kasım 1939 Tarihli Ulus Gazetesi.

 • 14 Haziran 1937 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi.

 • 23 Nisan 1921 Tarihli Ankara Gazetesi.

 • 05 Ekim 1932 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi.

 • ÂFETİNAN, A., ATATÜRK Hakkında Hatıralar ve Belgeler, Ankara, 1959.

 • ÂFETİNAN, A., ATATÜRK’ten Yazdıklarım, Kültür Bakanlığı Yayınları, 1981.

 • ÂFETİNAN, A., M. K. ATATÜRK’ün Karlsbad Hatıraları, Ankara, 1983.

 • ÂFETİNAN, A., Medeni Bilgiler ve M. K. ATATÜRK’ün El Yazıları, ATATÜRK Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu(AKDTYK) ATATÜRK Araştırma Merkezi Yayını, Ankara 2000.

 • ATATÜRK, M. K., Bölüğün Muharebe Eğitimi, Ankara, 1995.

 • ATATÜRK, Anafartalar Muharebatına Ait Tarihçe, Türk Tarih Kurumu Yayını, Derleyen: Uluğ İğdemir, 1962.

 • ATATÜRK, Arıburnu Muharebeleri Raporu, Ankara, 1968.

 • ATATÜRK, Nutuk, ATATÜRK Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ATATÜRK Araştırma Merkezi Yayını, Yay. haz. Prof. Dr. Zeynep KORKMAZ, Ankara, 2000.

 • ATATÜRK, Nutuk, Vesikalar, C 3, Türk Devrim Tarihi Enstitüsü, İstanbul, 1967.

 • ATATÜRK, Zabit ve Kumandan ile Hasbihâl, Ankara, 1981.

 • ATATÜRK’ün Söylev ve Demeçleri I-III, ATATÜRK Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ATATÜRK Araştırma Merkezi Yayını, Ankara, 1997

 • ATATÜRK’ün Tamim, Telgraf ve Beyannameleri; AKDTYK ATATÜRK Araştırma Merkezi, Ankara, 1991.

 • Atatürkçülük, Birinci Kitap, Gnkur.Basımevi, 1983.

 • ATAY, Falih Rıfkı, ATATÜRK’ün Bana Anlattıkları, İstanbul, 1955.

 • BELLETEN, Türk Tarih Kurumu, C XXXII, No. 128, 1968.

 • İĞDEMİR, Uluğ; ATATÜRK, Anafartalar Muharebatına Ait Tarihçe, AKDTYK Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1990.

 • İNAN, Arı; Düşünceleriyle ATATÜRK, Türk Tarih Kurumu, 1999.

 • İNAN, Arı; Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün 1923 Eskişehir-İzmit Konuşmaları, Ankara, 1982.

 • KARAL, Enver Ziya; ATATÜRK’ten Düşünceler, MEB. Yayınları, Ankara, 1981.

 • KOCATÜRK, Utkan; ATATÜRK’ün Fikir ve Düşünceleri, ATATÜRK Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ATATÜRK Araştırma Merkezi Yayını, Ankara, 1999.

 • KOCATÜRK, Utkan; Doğumundan Ölümüne Kadar Kaynakçalı ATATÜRK Günlüğü, ATATÜRK Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ATATÜRK Araştırma Merkezi Yayını, Ankara, 1999.

 • Millet Dergisi, Sayı : 16, 1948 .

 • ÖNDER, Mehmet, ATATÜRK’ün Yurt Gezileri, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara, 1998.

 • Sümerbank Dergisi, C 3, S 29, 1963.

 • Türk Kültürü Dergisi; 1969.

 • Yücel Dergisi; C X, S 57, 1939.