Kaynaklar


 • AYDEMİR, Şevket Süreyya; Tek Adam, Mustafa Kemal'in Hayatı, Remzi Kitapevi, İstanbul, 1969.
 • AKGÜL, Suat-GÜLER, Ali; ATATÜRK ve Eğitim, KHO Matbaası, Ankara, 1999.
 • AKGÜL, Suat-GÜLER, Ali; Türk Tarihinde Harbiye, KHO Matbaası, Ankara, 1999.
 • CEBESOY, Ali Fuat; Sınıf Arkadaşım, Okul ve Genç Subaylık Hatıraları, İnkılap ve Aka Kitapevleri, İstanbul, 1981.
 • GÜNDÜZ, Asım; Hatıralarım, Yay.Haz.İhsan Ilgar, Kervan Yayınevi, İstanbul, 1973.
 • GÜLER, Ali; Manastır Askerî Lisesi ve Mustafa Kemal ATATÜRK’ün Askerî Lise Öğrenimi, KHO Matbaası, Ankara, 1999.
 • KOCATÜRK, Utkan; Doğumundan Ölümüne Kadar Kaynakçalı ATATÜRK Günlüğü, ATATÜRK Araştırma Merkezi, Ankara, 2007.
 • TURAN, Şerafettin; Kendine Özgü Bir Yaşam ve Kişilik Olarak Mustafa Kemal ATATÜRK, Bilgi Yayınevi, Ankara, 2004.
 • UNAT, Faik Reşit; ATATÜRK'ün Öğrenim Hayatı ve Yetiştiği Devrin Millî Eğitim Sistemi, TTK ATATÜRK Konferansları, C.I, Ankara, 1964.
 • ŞAPOLYO, Enver Behnan; Kemal ATATÜRK ve Millî Mücadele Tarihi, Rafet Zaimler Yayınevi, İstanbul, 1958.
 • YALMAN, Ahmet Emin; Büyük Millet Meclisi Reisi Müşir Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretleri'nin Tarihçe-yi Hayatı, Vakit Gazetesi, 10 Ocak 1922.