Anasayfa / ATATÜRK Kaynakçası


ATATÜRK Kaynakçası


A B C Ç D E F G H I-İ J K
L M N O-Ö P R S-Ş T U-Ü V-W Y-Z


  • YAĞIZ, Rahmi;  "ATATÜRK'ün Son Günleri", İkdam Gazetesi, 14.08.1939 - 22.11.1939.

  • YALMAN, Ahmet Emin; Yakın Tarihte Gördüklerim ve Geçirdiklerim, Cilt: I-III, İstanbul, Yenilik Basımevi, 1970.

  • YALMAN, Ahmet Emin; Gerçekleşen Rüya, Cumhuriyet'in 15. Yıldönümü Arifesinde Memleket Meselelerine Dair Düşünceler, İstanbul, Tan Matb., 1938. 

  • YAZMAN, Aslan Tufan; ATATÜRK'le Beraber (Devrimler-Olaylar-Anılar 1922-1938), Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara, 1969.

  • YAZMAN, M. Şevki; Anadolu'nun İşgali, İstiklal Savaşı Nasıl Oldu?, Kamer Yayınları, İstanbul, 1999.

  • YEŞİLÇAYIR, Neşe; "ATATÜRK'ün Yazdırdığı Bazı Notlar", ATATÜRK Araştırma Merkezi Dergisi, Cilt: IV, Sayı:11, Mart 1988.

  • YETKİN, Gıyas;  Kuruluşundan Bugüne Kadar Edremit'te Olup Bitenler, Balıkesir, Türkdili Matb.,  1957.

  • YILMAZ, Mehmet Serhat; Harf İnkılabı ve Millet Mektepleri 1928-1935 (Kastamonu Örneği), Berikan Yayınevi, Ankara, 2009.

  • Zabıt Cerideleri: Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Cerideleri (1920-1938), Ankara.