Anasayfa / ATATÜRK Kaynakçası


ATATÜRK Kaynakçası


A B C Ç D E F G H I-İ J K
L M N O-Ö P R S-Ş T U-Ü V-W Y-Z


 • ULUBELEN, Erol; İngiliz Gizli Belgelerinde Türkiye, Aykaç Kitabevi, İstanbul, 1967.

 • ULUĞ, Naşit Hakkı; Emperyalizme Karşı Türkiye (1922-1924), Belge Yayınları Tarih Dizisi: I, İstanbul, 1971.

 • ULUĞ, Naşit Hakkı; Hemşehrimiz ATATÜRK, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 1973.

 • ULUĞ, Naşit Hakkı; Siyası Yönleriyle Kurtuluş Savaşı, Milliyet Yayınları, İstanbul, 1973.

 • ULUĞ, Naşit Hakkı; ATATÜRK Biyografisinin Esasları ve Belgeleri, ATATÜRK Devrimleri Milletlerarası Sempozyumu Bildirileri (10-14 Aralık 1973), İstanbul Üniversitesi Atatürk Devrimleri Enstitüsü Yayını, 1975.

 • UNAT, Faik Reşit; İsmet İNÖNÜ, Ankara Halkevi Yayını, Ankara, 1945.

 • UNAT, Faik Reşit; "Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin Kuruluşuna Ait Vesikalar", Tarih Vesikaları Dergisi Cilt: I, Sayı: I-II, 1941.

 • UNAT, Faik Reşit; "ATATÜRK'ün Askerlikten istifası ve Millî Savaşa Millet Ferdi Olarak Başlaması", Tarih Vesikaları Dergisi, Cilt: I, Sayı: 5, 1942.

 • UNAT, Faik Reşit; "Mustafa Kemal Paşa'nın Başkumandanlığa Tayini ve Kendilerine Müşirlik Rütbesiyle Gazilik Unvanı Verilmesi Hakkında Bazı Vesikalar", Tarih Vesikaları Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 8, 1942.

 • UNAT, Faik Reşit; "Türkiye Devleti'nin Makarr-ı İdaresi Ankara Şehridir", Tarih Vesikaları Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 9, 1942.

 • UNAT, Faik Reşit; "ATATÜRK'ün Ankara'ya Gelişi", Tarih Vesikaları Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 10, 1942.

 • UNAT, Faik Reşit; "Mustafa Kemal Paşa'ya 9. Ordu Kıtaatı Müfettişi Sıfatıyla Verilen Vazife ve Salâhiyetlere Dair Bazı Vesikalar", Tarih Vesikaları Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 1, 1943.

 • UNAT, Faik Reşit; "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Birinci Devresinde Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubu'nun Kuruluşuna ve Çalışmalarına Ait Bazı Vesikalar", Tarih Vesikaları Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 13, 1944.

 • UNAT, Faik Reşit; "ATATÜRK'ün Biyografisi ile İlgili Bazı Tarih ve Belgeler Hakkında", Türk Dili Dergisi, Cilt: XII, Sayı: 137, Şubat 1963.

 • UNAT, Faik Reşit; "Ne Mutlu Türküm Diyene", Türk Dili Dergisi, Sayı: 146, 1963.

 • US, Asım; Gördüklerim, Duyduklarım, Duygularım (Meşrutiyet ve Cumhuriyet Devirlerine Ait Hatıralar ve Tetkikler), İstanbul, Vakit Matb., 1964.

 • UYANIKER, Ferhat; Millî Mücadele'de Kadın, Genelkurmay Askerî Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayınları, Ankara, 2009.

 • ÜÇOK, Coşkun; Siyasal Tarih (1789-1950), Ankara, Başnur Matb., 1967.

 • ÜNAL, Tahsin; "Harp Okulu Tarihi ve Mustafa Kemal", Türk Kültürü Dergisi, Kasım 1964.

 • ÜNAL, Tahsin; "Mustafa Kemal ile Cemal Paşa'nın Muhaberatı", Türk Kültürü Dergisi, Sayı:13, 1968.

 • ÜNAL, Tahsin; "Mustafa Kemal'in Ataşemiliterliği", Türk Kültürü Dergisi, Sayı: 90, Nisan 1970.

 • ÜNAYDIN, Ruşen Eşref; Anafartalar Kumandanı Mustafa Kemal ile Mülâkat, İstanbul, 1930.

 • ÜNAYDIN, Ruşen Eşref; ATATÜRK Tarih ve Dil Kurumları (Hatıralar), Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 1954.

 • ÜNAYDIN, Ruşen Eşref; "ATATÜRK'ün Sofrasında İlk Gece", Dün ve Bugün Dergisi, Sayı: 38, Temmuz 1956.

 • ÜNAYDIN, Ruşen Eşref; ATATÜRK'ü Özleyiş, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1981.

 • ÜNAYDIN, Ruşen Eşref; ATATÜRK'ün Hastalığı (Profesör Dr. Nihat Reşat Belger'le Mülâkat), Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1959.

 • ÜNLER, Ali Nadi; Türk'ün Kurtuluş Savaşı'nda Gaziantep Savunması, İstanbul, 1969.