Anasayfa / ATATÜRK Kaynakçası


ATATÜRK Kaynakçası


A B C Ç D E F G H I-İ J K
L M N O-Ö P R S-Ş T U-Ü V-W Y-Z


 • SANDER, Oral; Türkiye'nin Dış Politikası, İmge Kitabevi, Ankara, 2000.

 • SARAY, Mehmet; ATATÜRK ve Türk Dünyası, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1995.

 • SARAY, Mehmet; ATATÜRK’ün Türklük ve Milliyetçilik Anlayışı, Yeditepe Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2007.

 • SARIHAN, Zeki; Kurtuluş Savaşı Günlüğü, Cilt: I-IV, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1993-1996.

 • SARIKOYUNCU, Ali; ATATÜRK, Din ve Din Adamları, Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, 2002.

 • SARIKOYUNCU, Ali; Belgelerle Mustafa Kemal ATATÜRK ve Türk - Bulgar İlişkileri (1913 - 1938), Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Ankara, 2002.

 • SELEK, Sabahattin; Millî Mücadele, Ulusal Kurtuluş Savaşı, Cilt: I-II, Örgün Yayınları, İstanbul, 1982.

 • SERTOĞLU, Mithat; “İstanbul’un İşgali, 16 Mart 1920”, Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, Sayı: 9, Haziran 1968.

 • SERTOĞLU, Mithat; “Milli Mücadele'de Mustafa Kemal ile İlgili Bilinmeyen Belgeler”, > Belgelerle Türk Tarihi Dergisi , Sayı: 14, Kasım 1968.

 • SİREL, Münir; "19 Mayıs ve ATATÜRK", > Belgelerle Türk Tarihi Dergisi , Sayı: 2, Kasım 1967.

 • SHAW, Standford; From Empire to Republic, The Turkish War of National Liberation (1918 - 1923), 5 Cilt, > Türk Tarih Kurumu Yayınları , Ankara, 2000.

 • SHAW, Standford - SHAW, Ezel Kural; Osmanlı İmparatorluğu ve Modern Türkiye, Cilt: 2, Çev.: Mehmet Harmancı, E Yayınları, İstanbul, 2000.

 • SONYEL, Salahi R.; ATATÜRK, The Founder of Modern Turkey,> Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1989.

 • SONYEL, Salahi R.; Mustafa Kemal (ATATÜRK) ve Kurtuluş Savaşı (Yeni Belgelerle) 1918 - 1923, Cilt: I-III,> Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 2008.

 • SONYEL, Salahi R.; Türk Kurtuluş Savaşı ve Dış Politika I : Mondros Bırakışmasından Büyük Millet Meclisi'nin Açılışına Kadar, > Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1995.

 • ŞAHİNGİRAY, Özel; ATATÜRK'ün Nöbet Defteri (1931 - 1938), Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü, Ankara, 1955.

 • ŞAHİNGÖZ, Mehmet; “Millî Mücadele Esnasında Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Yapılan Millî Birlik ve Beraberlik Mitingleri”, ATATÜRK Araştırma Merkezi Dergisi, Sayı: 32, Temmuz 1995.

 • ŞAPOLYO, Enver Behnan; ATATÜRK ve Seymen Alayı, Ankara Kulübü Yayınları, Ankara, 1972.

 • ŞAPOLYO, Enver Behnan; Kemal ATATÜRK ve Millî Mücadele Tarihi, Üçüncü Baskı, Rafet Zaimler Yayınevi, İstanbul, 1958.

 • ŞAPOLYO, Enver Behnan; Mustafa Kemal Paşa ve Millî Mücadele'nin İç Alemi, İnkılâp ve Aka Kitabevleri, İstanbul, 1967.

 • ŞAPOLYO, Enver Behnan; Türk Gazetecilik Tarihi ve Her Yönü ile Basın, > Ankara, Güven Matbaası, 1969.

 • ŞIVGIN, Hale; "Mustafa Kemal'in İlk Savaşı", ATATÜRK Araştırma Merkezi Dergisi, Cilt: IV, Sayı: 10, Kasım 1987.

 • ŞİMŞİR, Bilal N.; İngiliz Belgeleriyle Sakarya'dan İzmir'e (1921 - 1922), Milliyet Yayınları, İstanbul, 1972.

 • ŞİMŞİR, Bilal N.; İngiliz Belgelerinde ATATÜRK (1919 - 1938), Cilt: I, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1973.

 • ŞİMŞİR, Bilal N.; İngiliz Belgelerinde > ATATÜRK (1919-1938), Cilt: II, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1975.

 • ŞİMŞİR, Bilal N.; İngiliz Belgelerinde > ATATÜRK (1919-1938), Cilt: III, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1979.

 • ŞİMŞİR, Bilal N.; İngiliz Belgelerinde > ATATÜRK (1919-1938), Cilt: IV, > Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1984.

 • ŞİMŞİR, Bilal N.; "Vahdettin'in Kaçışı ve Sonu", Cumhuriyet Gazetesi, 26.11.1973 - 29.11.1973.

 • ŞİMŞİR, Bilal N.; Malta Sürgünleri, Bilgi Yayınevi, Ankara, 1985.

 • > ŞİMŞİR, Bilal N.; ATATÜRK ve Yabancı Devlet Başkanları, Cilt: I, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1993.

 • > ŞİMŞİR, Bilal N.; ATATÜRK ve Yabancı Devlet Başkanları, Cilt: II-IV, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 2001.

 • ŞİMŞİR, Bilal N.;  Doğunun Kahramanı ATATÜRK, Bilgi Yayınevi, Ankara, 1999.

 • ŞİMŞİR, Bilal N.; ATATÜRK ve Cumhuriyet, İleri Yayınları, İstanbul, 2006. 

 • ŞİMŞİR, Bilal N.; Dış Basında ATATÜRK ve Türk Devrimi,> Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1981.