Anasayfa / ATATÜRK Kaynakçası


ATATÜRK Kaynakçası


A B C Ç D E F G H I-İ J K
L M N O-Ö P R S-Ş T U-Ü V-W Y-Z


 • OKAN, Niyazi Ahmet; "Ulu Atamızın Son Günleri", Anlatan: Mim Kemal Öke, Yedigün Mecmuası, Nu: 304, İstanbul, 1939.

 • OKYAR, Fethi; Üç Devirde Bir Adam, Hazırlayan: Cemal Kutay, Tercüman Tarih Yayınları, İstanbul, 1980.

 • ORAL, Fuat Süreyya; Türk Basın Tarihi (1919-1965 Cumhuriyet Dönemi), İkinci Kitap, Ankara, Doğuş Ltd. Şirket Matb., 1968.

 • ORBAY, Rauf; "Rauf Orbay'ın Hatıraları", Yakın Tarihimiz Dergisi, Cilt: 1-4, Sayı: 1-52, 1962-1963.

 • ORBAY, Rauf; Hatıraları ve Söyledikleri ile Rauf Orbay, Hazırlayan: Feridun Kandemir, Yakın Tarihimiz Yayınları, İstanbul, 1965.

 • ORBAY, Rauf; Cehennem Değirmeni-Siyasi Hatıralarım, c.I-II, Emre Yayınevi, İstanbul, 1993.

 • OY, Aydın; Tekirdağ'da ATATÜRK, (Anılar, Belgeler, Fotoğraflar), İstanbul, Ekin Basımevi, 1965.

 • OZANKAYA, Özer; Dünya Düşünürleri Gözüyle ATATÜRK ve Cumhuriyeti, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2006.

 • ÖKÇÜN, A. Gündüz; Türkiye'nin Taraf Olduğu Milletlerarası Anlaşmalar Rehberi (1920-1961), Ankara, Doğuş Ltd. Şirketi Matb., 1962.

 • ÖKE, Mim Kemal; Güney Asya Müslümanlarının İstiklal Davası ve Türk Milli Mücadelesi 1919-1924, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara, 1988.

 • ÖNAL, Sami; Hüsrev Gerede’nin Anıları, Literatür Yayınları, İstanbul, 2002.

 • ÖNDER, Mehmet; ATATÜRK Evleri - ATATÜRK Müzeleri, ATATÜRK Araştırma Merkezi, Ankara, 1988.

 • ÖNDER, Mehmet; ATATÜRK'ün Yurt Gezileri, Türkiye İş Bankası Yayınları, Ankara, 1975.

 • ÖNDER, Mehmet; ATATÜRK'ün Batı Anadolu Gezisi (14 Ocak 1923 - 20 Şubat 1923), Türkiye İş Bankası Yayınları, Ankara, 1989.

 • ÖNDER, Mehmet; ATATÜRK'ün Almanya Gezisi (15 Aralık 1917 - 04 Ocak 1918), Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1981.

 • ÖNDER, Mehmet; "ATATÜRK'e Mektuplar", ATATÜRK Araştırma Merkezi Dergisi, Cilt: IV, Sayı: 10, Kasım 1987.

 • ÖNDER, Mehmet; "Belgelerin Işığı Altında Ziya Gökalp'ın Son Saatleri ve Atatürk'ün Yakın İlgisi", ATATÜRK Araştırma Merkezi Dergisi, Sayı: 9, Temmuz 1981.

 • ÖNGÖREN, İbrahim Tali; "19 Mayıs Yolu", Yeni Sabah Gazetesi, 19.05.1945.

 • ÖZAKMAN, Turgut; 1881 - 1938 ATATÜRK , Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet Kronolojisi, Bilgi Yayınevi, Ankara, 2008.

 • ÖZAKMAN, Turgut; Vahidettin, Mustafa Kemal ve Milli Mücadele, Bilgi Yayınevi, Ankara, 1997.

 • ÖZAKMAN, Turgut; 19 Mayıs 1999 ATATÜRK Yeniden Samsun'da, Birinci Kitap, Bilgi Yayınevi, Ankara, 2002.

 • ÖZAKMAN, Turgut; Şu Çılgın Türkler, Bilgi Yayınevi, İstanbul, 2007.

 • ÖZAKMAN, Turgut; Diriliş: Çanakkale 1915, Ankara, 2008.

 • ÖZALP, Kâzım; Millî Mücadele (1919-1922), Cilt: I, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1971.

 • ÖZALP, Kâzım; Millî Mücadele (1919-1922), Cilt: II, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1972.

 • ÖZBUDUN, Ergun; 1921 Anayasası, ATAM Yayınları, Ankara, 1992.

 • ÖZBUDUN, Ergun; "Türkiye'nin Kuruluş Yıllarında Bir Yabancı Gazetecinin Ankara Yolculuğu ve ATATÜRK'le Görüşmesi", ATATÜRK Araştırma Merkezi Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 1, Kasım 1984.

 • ÖZÇELİK, Ayfer; Ali Fuat Cebesoy, Hayatı ve Faaliyetleri, A.Ü. Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü, Ankara, 1989.

 • ÖZDEMİR, Haydar; Afyon Vilayeti Tarihçesi, Afyon, İkaz Matb., 1961.

 • ÖZDEMİR, Hikmet; Tekalif-i Milliye, Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık, İstanbul, 2001.

 • ÖZDEMİR, Hikmet; ATATÜRK ve İngiltere, Bir Barışmanın Diplomatik Tarihi, The British Council, Ankara, 2001.

 • ÖZDEMİR, Hikmet; Anafartalar’dan Ankara’ya, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2006.

 • ÖZDEMİR, Hikmet; Amasya Belgelerini Yeniden Okumak, Amasya Valiliği, Ankara, 2004.

 • ÖZDEMİR, Hikmet; ATATÜRK'ün Liderlik Sırları, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2006.

 • ÖZDEMİR Hikmet; Komutan ve Evlatları, Anka Ajansı, Ankara, 2007.

 • ÖZDEMİR, Hikmet; ATATÜRK’ü Yeniden Düşünmek, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2008.

 • ÖZDEMİR, Hikmet; General Charles H. Sherrill ATATÜRK ’ün Biyografisini Nasıl Yazdı?, Ankara, 2009 .

 • ÖZGÜ, Melahat; ATATÜRK 'e Sevgi, Türk Dil Kurumu Yayını, Ankara, 1972.

 • ÖZKAN, Abdullah; A’dan Z’ye Kurtuluş Savaşı ve ATATÜRK Dönemi , 3 Cilt, ABC Yayın Grubu, İstanbul, 2005.

 • ÖZKAYA, Yücel; "Millî Mücadele'de Anadolu Ajansı'nın Kuruluşu ve Faaliyetine Ait Bazı Belgeler", ATATÜRK Araştırma Merkezi Dergisi, Sayı: 2, Mart 1985.

 • ÖZKAYA, Yücel; "Ulusal Bağımsızlık Savaşı Boyunca Yararlı ve Zararlı Dernekler", ATATÜRK Araştırma Merkezi Dergisi, Sayı: 10, Kasım 1987.

 • ÖZTOPRAK, İzzet; Türk ve Batı Kamuoyunda Milli Mücadele, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1989.

 • ÖZTOPRAK, İzzet; Kurtuluş Savaşında Türk Basını (Mayıs 1919 - Temmuz 1921), Türkiye İş Bankası Yayınları, Ankara, 1981.