Anasayfa / ATATÜRK Kaynakçası


ATATÜRK Kaynakçası


A B C Ç D E F G H I-İ J K
L M N O-Ö P R S-Ş T U-Ü V-W Y-Z


 • MANGO, Andrew; ATATÜRK, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2004. 

 • MERAM, Ali Kemal; Türk - Rus İlişkileri Tarihi, Kitaş Yayınları, İstanbul, 1969.

 • MERAM, Ali Kemal; Belgelerle Türk - İngiliz İlişkileri Tarihi, Kitaş Yayınları, İstanbul, 1969.

 • MERAY, Seha L.; Lozan Barış Konferansı (Tutanaklar, Belgeler), Seri Yayın, A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, 1969-1973.

 • METEL, Raşit; ATATÜRK ve Donanma, İstanbul, Deniz Basımevi Müdürlüğü, 2005.

 • Millî Mücadele'de ve Cumhuriyet'in İlk Yıllarında Kadınlarımız; T.C. Millî Savunma Bakanlığı, Ankara, 1998.

 • MUMCU Ahmet; ATATÜRK'ün Kültür Anlayışında Vicdan ve Din Özgürlüğünün Yeri, ATATÜRK Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Ankara, 1991.

 • MUMCU Ahmet; Tarih Açısından Türk Devriminin Temelleri ve Gelişimi, A.Ü. Hukuk Fakültesi Yayını, Ankara, 1971.

 • MUMCU, Ahmet; Ankara Adliye Hukuk Mektebi'nden Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne (1925-1975), A.Ü. Hukuk Fakültesi Yayını, Ankara, 1977.

 • MUMCU, Uğur; "ATATÜRK ve İNÖNÜ", Cumhuriyet Gazetesi, 11.11.1986.

 • MUTLUÇAĞ, Hayri; "Heyet-i Temsiliye Üyeleri ile Komutanlar Arasında Gizli Görüşmeler I-IV", Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, Cilt: 12, Sayı: 69, 70, 71, 72, 1973.