Anasayfa / ATATÜRK Kaynakçası


ATATÜRK Kaynakçası


A B C Ç D E F G H I-İ J K
L M N O-Ö P R S-Ş T U-Ü V-W Y-Z


 • IRMAK, Sadi; Devrim Tarihi, İstanbul, İsmail Akgün Matb., 1967.

 • IRMAK, Sadi; ATATÜRK Devrimlerinin Karakteri, İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 1974.

 • IRMAK, Sadi; ATATÜRK Bir Çağın Açılışı, İnkılap ve Aka Kitabevleri, İstanbul, 1984.

 • IŞIKSEL, Cemal; ATATÜRK Gazi Mustafa Kemal (Albüm), Ankara, Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1969.

 • İĞDEMİR, Uluğ; "ATATÜRK'ün Anafartalar Grubu Komutanlığından İstifasına Dair Bazı Belgeler", Belleten, T.T.K., Cilt : XXXII, Sayı: 128, Ankara.

 • İĞDEMİR, Uluğ; "Birinci Dünya Savaşı'nda ATATÜRK'le Mareşal Falkenhein Arasında Çıkan Anlaşmazlığa Dair Yeni Belgeler", Belleten, T.T.K., Cilt: XXXIII, Sayı: 132, Ekim 1969.

 • İĞDEMİR, Uluğ; Sivas Kongresi Tutanakları, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1969.

 • İĞDEMİR, Uluğ; Heyet-i Temsiliye Tutanakları, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1975.

 • İĞDEMİR, Uluğ; Cumhuriyet'in 50. Yılında Türk Tarih Kurumu, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1973.

 • İĞDEMİR, Uluğ; ATATÜRK'ün Yaşamı, I. Cilt (1881-1918), Türk Tarih Kurumu Yayınları , Ankara, 1980.

 • İLBAY, Asaf; "ATATÜRK'ün Hususi Hayatı", Tan Gazetesi, 8.06.1949 - 6.09.1949.

 • İLHAN, Suat; Harp Yönetimi ve ATATÜRK, ATATÜRK Araştırma Merkezi, Ankara, 1987.

 • İLHAN, Suat;  ATATÜRK ve Askerlik (Düşünce ve Uygulamaları), ATATÜRK Araştırma Merkezi, Ankara, 1990 .

 • İMECE, Mustafa Selim; ATATÜRK'ün Şapka Devriminde Kastamonu ve İnebolu Seyahatleri (1925), Türkiye İş Bankası Yayınları, Ankara, 1975.

 • İNALCIK, Halil; ATATÜRK ve Demokratik Türkiye, Kırmızı Yayınları, İstanbul, 2007.

 • İNAN, Arı; Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK'ün 1923 Eskişehir-İzmit Konuşmaları, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1982.

 • İNÖNÜ, İsmet; Hatıralar, 2. Kitap, Hazırlayan: Sabahattin Selek, Bilgi Yayınevi, Ankara, 1987.

 • İslam Ansiklopedisi; ATATÜRK maddesi, 10. Cüz., İstanbul, 1960.

 • İstiklal Madalyası, Tarihçesi ve Tanıtımı; Hazırlayan: İlhan Gürsoy, Firüzan Utkan, Münir Gedikoğlu, Türkiye Muharip Gaziler Derneği, Ankara, 1983.