Anasayfa / ATATÜRK Kaynakçası


ATATÜRK Kaynakçası


A B C Ç D E F G H I-İ J K
L M N O-Ö P R S-Ş T U-Ü V-W Y-Z


  • Halide Edip - Yakup Kadri - Falih Rıfkı - Mehmet Asım; İzmir'den Bursa'ya, İstanbul, 1338.

  • HAMUROĞLU, İlay; ATATÜRK İzmir'de ve ATATÜRK Müzesi, Ankara, Nüve Matb.,  1979.

  • HANİOĞLU, M. Şükrü; An Intellectual Biography, Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 2011.

  • Harp Mıntıkaları, Şehir ve Kasabaların İşgal, İstirdat ve Bombardıman Tarihleri; Genelkurmay Başkanlığı Harp Tarihi Encümeni Yayını, Ankara, 1940.

  • Harp Tarihi Vesikaları Dergisi; Genelkurmay Başkanlığı Harp Tarihi Dairesi Yayını, Sayı:1-66, Ankara, 1952-1969.

  • HELMREICH, Paul C.; Sevr Entrikaları, Çev.: Şerif Erol, Sabah Gazetesi, İstanbul, 1996.

  • HİMMETOĞLU, Hüsnü; Kurtuluş Savaşı'nda İstanbul ve Yardımları, Cilt: I-II, İstanbul, Ülkü Matb., 1975.

  • Hüseyin Hüsnü Emir (ERKİLET); Yıldırım, İstanbul, Askeri Matb., 1337.