Anasayfa / ATATÜRK Kaynakçası


ATATÜRK Kaynakçası


A B C Ç D E F G H I-İ J K
L M N O-Ö P R S-Ş T U-Ü V-W Y-Z


 • EĞİLMEZ, Mümtaz Şükrü; Millî Mücadele'de Bursa, Hazırlayan: İhsan Ilgar, Tercüman Yayınları, İstanbul, 1980.

 • ELDENİZ, Perihan Naci; "Atatürk ve Türk Kadını", Belleten, T.T.K., Sayı: 80, Ekim 1956.

 • ELİBAL, Gültekin; ATATÜRK ve Resim-Heykel, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 1973.

 • ELLİSON, Grace M.; Bir İngiliz Kadını Gözüyle Kuvayımilliye Ankarası, Türkçesi: İbrahim S.Turek, Milliyet Yayınları, 1973.

 • ENGİNSOY, Cemal; "ATATÜRK Biyografisi'nden Sayfalar", ATATÜRK Araştırma Merkezi Dergisi, Sayı: 9,11,12, Ankara, 1987-1988.

 • ERDEN, Ali Fuad; ATATÜRK, İstanbul, Burhanettin Erenler Matb., 1952.

 • ERDEN, Ali Fuad; İsmet İNÖNÜ, İstanbul, Burhanettin Erenler Matb., 1952.

 • ERGİN, Osman; Türkiye Maarif Tarihi, Cilt: 5, İstanbul, Eser Matb., 1977.

 • ERGÜN, Mustafa; ATATÜRK Devri Türk Eğitimi, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Yayınları, Ankara, 1982.

 • ERHAN, Çağrı; Yaşayan Lozan, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2003.

 • ERİKAN, Celal; Komutan ATATÜRK, Türkiye İş Bankası Yayınları, Ankara, 1972.

 • ERKİN, Behiç; "ATATÜRK'ün Selanik'teki Askerlik Hayatına Ait Hatıralar", Belleten, T.T.K., Sayı: 80, Ekim 1956.

 • EROĞLU, Hamza; Türk Devrim Tarihi, A.İ.T.İ.A. Sosyal Faaliyetler ve Geliştirme Derneği Yayını, Ankara, 1972.

 • EROĞLU, Hamza; ATATÜRK'ün Hayatı, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1986.

 • EROĞLU, Hamza; ATATÜRK ve Cumhuriyet, ATATÜRK Araştırma Merkezi, Ankara, 1989.

 • EROĞLU, Hamza; ATATÜRK ve Milliyetçilik, ATATÜRK Araştırma Merkezi, Ankara, 1992.

 • ERTUNA, Hamdi; 1911-1912 Osmanlı - İtalyan Harbi ve Kolağası Mustafa Kemal, Genelkurmay Askerî Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayını, Ankara, 1984.

 • ESKİ, Mustafa; ATATÜRK’ün Kastamonu Gezisi, ATATÜRK Araştırma Merkezi, Ankara, 2002.

 • ESMER, Ahmet Şükrü; Siyasi Tarih, Siyasal Bilgiler Okulu Yayını, İstanbul, 1944.