Anasayfa / ATATÜRK Kaynakçası


ATATÜRK Kaynakçası


A B C Ç D E F G H I-İ J K
L M N O-Ö P R S-Ş T U-Ü V-W Y-Z


 • DANİŞMEND, İsmail Hami; İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi, 4. Cilt, Türkiye Yayınevi, İstanbul, 1973.

 • DELİORMAN, Altan; "Mustafa Kemal Balkanlar'da", Akşam Gazetesi, 10.11.1958 - 29.11.1958.

 • DELİORMAN, Altan; "Mustafa Kemal'in Askeri Ataşe Olarak Bulgaristan'daki Faaliyeti", Türk Kültürü Dergisi, Sayı: 25, Kasım 1964.

 • DİLMEN, İbrahim Necmi; "ATATÜRK ve Türk Dili", Cumhuriyet Gazetesi, 10.11.1941.

 • Dışişleri Bakanlığı Yıllığı (1967); Dışişleri Bakanlığı Yayını, Hazırlayan: Hamid Aral, Ankara, Ankara Basım ve Ciltevi, 1968.

 • Dışişleri Vekaleti Yıllığı 1953 (Eylül);  Dışişleri Vekaleti Yayını, Ankara, 1954.

 • DOĞAN, Avni; Kurtuluş, Kuruluş ve Sonrası, Dünya Yayınları, İstanbul, 1964.

 • DOĞRAMACI, Emel; Türkiye'de Kadının Dünü ve Bugünü, Türkiye İş Bankası Yayınları, Ankara, 1992.

 • DOĞRAMACI, Emel; ATATÜRK'ten Günümüze Sosyal Değişmede Türk Kadını, ATATÜRK Araştırma Merkezi, Ankara, 1993.

 • DURAN, Tülay; "Son Osmanlı Meclis-i Mebusanında Felâh-ı Vatan İttifakı", Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, Sayı: 61, 1972.

 • DURSUNOĞLU, Cevat; Millî Mücadele'de Erzurum, Ankara, 1946.

 • DURU, Cihan - TURAN, Kemal - ÖNGEOĞLU, Abdurrahman; ATATÜRK Dönemi Maliye Politikası, I. Kitap (Mondros'tan Cumhuriyet'e Mali ve Ekonomik Sorunlar), Tisa Matbaacılık Sanayi Ltd. Şti., Ankara, 1982.

 • DURUSU, İsmail Hakkı; "ATATÜRK'ü Samsun'a Götüren Bandırma Vapuru Kaptanı (İsmail Hakkı Durusu) Anlatıyor", Kurun Gazetesi, 20.05.1938.