Anasayfa / ATATÜRK Kaynakçası


ATATÜRK Kaynakçası


A B C Ç D E F G H I-İ J K
L M N O-Ö P R S-Ş T U-Ü V-W Y-Z


 • ÇALIŞLAR, İzzettin; "Büyük Harb'in Üçüncü Senesinde Mustafa Kemal (1916) I. Kısım", Ulus Gazetesi, 24.03.1940.

 • ÇALIŞLAR, İzzettin; "Büyük Harb'in Üçüncü Senesinde Mustafa Kemal (1916) II. Kısım", Ulus Gazetesi, 25.03.1940.

 • ÇAMBEL, Hasan Cemil; Makaleler Hatıralar, Türk Tarih Kurumu, Ankara, 1964.

 • ÇAMBEL, Leyla; "Dr. Neşet Ömer'in Ağzından ATATÜRK'ün Hastalığına Ait Anılar", Ulus Gazetesi, 10.11.1959-19.11.1959.

 • ÇAY, Abdülhaluk M. - KALAFAT, Yaşar; Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da Kuvayımilliye Hareketleri, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Ankara, 1990.

 • ÇAYCI, Abdurrahman; "ATATÜRK'e Dair En Eski İki Yabancı Arşiv Belgesi Hakkında", Türk Kültürü Dergisi, Sayı: 103, Mayıs 1971.

 • ÇAYCI, Abdurrahman; Gazi Mustafa Kemal: Millî Bağımsızlık ve Çağdaşlaşma Önderi (Hayatı ve Eseri), ATATÜRK Araştırma Merkezi, Ankara, 2002.

 • ÇELEBİ, Ömer; ATATÜRK Kayseri'de, Ankara, Ayyıldız Matb., 1973.

 • ÇELİKER, Fahri; "Çanakkale ve Mustafa Kemal", ATATÜRK Araştırma Merkezi Dergisi, Cilt: III, Sayı : 9, Temmuz 1987.

 • Çerkes Ethem; Çerkes Ethem'in Hatıraları, Dünya Yayınları, İstanbul, 1962.

 • ÇEVİK, Hikmet; Tekirdağ Tarihi Araştırmaları, İstanbul, Ahmet Sait Basımevi,  1949.

 • ÇEVİK, Zeki; Milli Mücadele’de Müdafaa-i Hukuk’tan Halk Fırkası’na Geçiş (1918-1923), ATATÜRK Araştırma Merkezi, Ankara, 2002.

 • ÇOKER, Fahri; Türk Parlamento Tarihi 1919-1923, Cilt: I-III, TBMM Yayınları, Ankara, 1995.