Anasayfa / ATATÜRK Kaynakçası


ATATÜRK Kaynakçası

A B C Ç D E F G H I-İ J K
L M N O-Ö P R S-Ş T U-Ü V-W Y-Z


 • BAĞMAN, Latif - ONUR, Oral; ATATÜRK'ün Yaşamında Edirne, Günlük Ticaret Gazetesi Tesisleri, İstanbul, 1982.

 • BANOĞLU, Niyazi Ahmet; Basın Tarihimizin Kara ve Ak Günleri, İstanbul, M. Sıralar Matb., 1960.

 • BANOĞLU, Niyazi Ahmet; ATATÜRK'ün İstanbul'daki Hayatı I, Büyük İstanbul Derneği Yayını, İstanbul, 1973.

 • BANOĞLU, Niyazi Ahmet; ATATÜRK'ün İstanbul'daki Hayatı II, Büyük İstanbul Derneği Yayını, İstanbul, 1974.

 • BAŞAR, Ahmet Hamdi; ATATÜRK'le Üç Ay ve 1930'dan Sonra Türkiye, İstanbul, Tan Matb., 1945.

 • BAYCAN, Nusret; "Komutan ATATÜRK'ün Başarıları, Kazandığı Ödüller ve Şaşmaz Önerileri", Atatürk Haftası Armağanı Dergisi, Genelkurmay Askerî Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı,  10 Kasım 1981.

 • BAYCAN, Nusret; ATATÜRK ve Askerlik Sanatı, Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayını, Ankara, 1985.

 • BAYCAN, Nusret; ATATÜRK'ün Nişan ve Madalyaları, Genelkurmay Askerî Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayını, Ankara, 1986.

 • BAYDAR, Mustafa; "Atatürk Ne Zaman Doğdu", Milliyet Gazetesi, 10.11.1966.

 • BAYKAL, Bekir Sıtkı; Erzurum Kongresi ile İlgili Belgeler, Türk İnkılap Tarihi Enst. Yayını, Ankara, 1969.

 • BAYKAL, Bekir Sıtkı; "Mütareke Devrinde Mustafa Kemal Paşa'ya Ait İki Belge", Belleten, T.T.K., Sayı: 148, Ekim 1973.

 • BAYKAL, Bekir Sıtkı; Heyet-i Temsiliye Kararları, Türk Tarih Kurumu Yayını, Ankara, 1974.

 • BAYKAL, Bekir Sıtkı; Millî Mücadele'de Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti, ATATÜRK Araştırma Merkezi Yayını, Ankara, 1986.

 • BAYUR, Hikmet; Türkiye Devletinin Dış Siyasası, İ.Ü. Yayınları, İstanbul, 1938.

 • BAYUR, Hikmet; "Mustafa Kemal'in Falkenhein'la Çatışmasıyla İlgili Henüz Yayınlanmamış Bir Raporu", Belleten, T.T.K., Sayı: 80, Ekim 1956.

 • BAYUR, Hikmet; "1918 Bırakışması'ndan Az Önce Mustafa Kemal Paşa'nın Başyaver Naci Bey Yolu ile Padişaha Bir Başvurması", Belleten, T.T.K., Cilt: XXI, Sayı: 84, Ekim 1957.

 • BAYUR, Hikmet; "Mustafa Kemal'in Üç Mektubu", Belleten, T.T.K., Cilt: XXIV, Sayı: 93, Ocak 1960.

 • BAYUR, Hikmet; ATATÜRK Hayatı ve Eseri, Ankara, Güven Basımevi,  1963.

 • BAYUR, Hikmet; "ATATÜRK'ün Geleceği Seziş Gücüne ve İnsandan Anlayışına Üç Örnek", Belleten T.T.K., Cilt: XXXII, Sayı: 126, Ekim 1968.

 • BAYUR, Hikmet; "1918 Bırakışması Sırasındaki Tinsel Durum ve Mustafa Kemal'in İki Demeci", Belleten, T.T.K., Cilt: XXXII, Sayı: 128, Ekim 1968.

 • BAYUR, Hikmet; "T.B.M.M. Hükûmeti Umur-u Hariciye Vekili Yusuf Kemal Tengirşenk'in 1922 Mart'ında Yaptığı Avrupa Gezisiyle İlgili Anılar", Belleten, T.T.K., Cilt: XL, Sayı: 160, 1976.

 • BEHÇET, Cemal; Şeyh Sait İsyanı, Sel Yayınları, İstanbul, 1955.

 • BELEN, Fahri; ATATÜRK'ün Askerî Kişiliği, Milli Eğitim Bakanlığı Yayını, İstanbul, 1963.

 • BELEN, Fahri; Askerî, Siyasal ve Sosyal Yönleriyle Türk Kurtuluş Savaşı, Başbakanlık Kültür Müsteşarlığı Cumhuriyetin 50. Yıldönümü Yayınları, Ankara 1973.

 • Belgelerle ATATÜRK;  Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü,  Ankara, 2003.

 • BERKES, Niyazi; Türkiye'de Çağdaşlaşma, Doğu-Batı Yayınları, İstanbul, 1978.

 • BEYSANOĞLU, Şevket; ATATÜRK ve Diyarbakır, Diyarbakır Üniversitesi 100. Yıl Yayını, Diyarbakır, 1981.

 • BIYIKLIOĞLU, Tevfik; Trakya'da Millî Mücadele, Cilt: I, Türk Tarih Kurumu Yayını, Ankara, 1955.

 • BIYIKLIOĞLU, Tevfik; ATATÜRK Anadolu'da (1919-1921), Türkiye İş Bankası Yayını, Ankara, 1959.

 • BİLDİK, Cemalettin; Savarona'yı Gezerken, Akşam Gazetesi 11.06.1950 - 24.06.1950.

 • BİLSEL, M. Cemil; Lozan, Cilt: I-II, İstanbul, Ahmet İhsan Matb., 1933.

 • Birinci Dünya Harbi'nde Türk Harbi; Cilt: IV, Kısım: II, Genelkurmay Başkanlığı Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayını, Ankara 1987.

 • Birinci Dünya Harbi'nde Türk Harbi; Cilt: V (Çanakkale Cephesi), 1. Kitap (Haziran 1914 - 25 Nisan 1915), Genelkurmay Başkanlığı Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayını, Ankara, 1993.

 • BLEDA, Mithat Şükrü; İmparatorluğun Çöküşü, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1979.

 • BORAK, Sadi; Bilinmeyen Yönleriyle ATATÜRK, Kitapçılık Ticaret Limited Şirketi Yayını, İstanbul, 1966.

 • BORAK, Sadi; ATATÜRK'ün Özel Mektupları, Varlık Yayınevi, İstanbul, 1970.

 • BORAK, Sadi; ATATÜRK ve Edebiyat, Varlık Yayınları, İstanbul, 1972.

 • BORAK, Sadi; ATATÜRK'ün İstanbul'daki Çalışmaları (1899 - 16 Mayıs 1919), Kırmızı Beyaz, İstanbul, 2004.

 • BORAK, Sadi; ATATÜRK'ün Resmî Yayınlara Girmemiş Söylev, Demeç, Yazışma ve Söyleşileri, Halkevleri Atatürk Enstitüsü Araştırma Yayınları, Ankara, 1980.

 • BORAK, Sadi; Ata ve İstanbul, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Yayını, İstanbul, 1983.

 • BOZKURT, Gülnihal; Batı Hukukunun Türkiye’de Benimsenmesi, Osmanlı Devleti’nden Türkiye Cumhuriyeti’ne Resepsiyon Süreci (1839-1939), TTK Yayınları, Ankara, 1996.

 • BOZKURT, Gülnihal; Azınlık İmtiyazları – Kapitülasyonlardan Tek Hukuk Sistemine Geçiş, ATAM Yayınları, Ankara, 1998.

 • BOZKURT, Mahmut Esat; ATATÜRK İhtilali, Tüpraş Yayınları, İstanbul, 2003.

 • BOZOK, Salih; "ATATÜRK 'ün 40 Yıl Yanından Ayırmadığı Salih BOZOK'un Hatıraları", Milliyet Gazetesi, 05.11.1979 - 07.12.1979.

 • BOZOK, Salih - BOZOK, Cemil S.; Hep ATATÜRK 'ün Yanında (Baba-Oğul BOZOK'lardan Anılar), Çağdaş Yayınları, 1985.

 • BÜLKAT, Esat; "Esat Paşa'nın Çanakkale Hatıraları", Hayat Dergisi, Sayı: 27 (3 Temmuz 1959) - Sayı: 41 (9 Ekim 1959).

 • BÜLKAT, Esat;  Esat Paşa'nın Çanakkale Anıları, Hazırlayan: İhsan Ilgar, İstanbul, Baha Matbaası, 1975.

 • Büyük Taarruz'da Batı Cephesi Komutanları ve Şehitleri; Afyon İli Turizm Komitesi Yayını, 1972.

 • BÜYÜKTUĞRUL, Afif; Büyük Atamız ve Türk Denizciliği, Türkiye İş Bankası Yayınları, Ankara, 1969.

 • BÜYÜKTUĞRUL, Afif; Cumhuriyet Donanmasının Kuruluşu Sırasında 60 Yıl Hizmet (1918-1977), Cilt: I-II, İstanbul, Deniz Basımevi Müdürlüğü, 2005.